Словник синонімів для орієнтування в різних ситуаціях, пов'язаних з професійною діяльністю

Страницы работы

Содержание работы

Для того щоб Вам легше було орієнтуватися в різних ситуаціях, пов'язаних з професійною діяльністю, добирати потрібні слова. Пропонуємо словник синонімів.

СЛОВНИК СИНОНІМІВ

Абсолютний — цілковитий, повний, необмежений, тотальний, безумовний.

Абстрактний — нереальний, неконкретний, уявний.

Автентичний — цілком відповідний, тотожний, рівнозначний, такий самий.

Автентичність — відповідність оригіналові.

Адаптація — пристосування.

Акредитація — надання, призначення.

Активний — діяльний, ініціативний, завзятий, наполегливий, беручкий.

Актуальний — важливий, злободенний, сучасний.

Актуальність — важливість, злободенність.

Аналіз — розгляд, розбір, обдумування, дослідження.

Аналогічний — подібний, схожий.

Аргументування — доведення, обгрунтування.

Атестаційний — рекомендаційний, кваліфікаційний.

Атестація — характеристика, перевірка.

Багатий — заможний, цінний, цікавий, великий.

Багатозначний — значущий, промовистий, красномовний.

Безперечний — незаперечний, неспростовний, безсумнівний.

Безпідставний — необгрунтований, голослівний.

Безпідставність — безпричинність.

Безпрецедентний — безприкладний.

Безприбутковість — невигідність.

Бережливість — ощадливість, економність.

Благородний — чесний, порядний, шляхетний.

Близький — рідний, товариський, споріднений, подібний.

Блискучий — гарний, видатний, вдалий, талановитий.

Блок — об'єднання, механізм.

Болючий — вразливий, болісний, пекучий, злободенний.

Важкий — великий, нелегкий, сильний, складний, скрутний.

Важливий — актуальний, вагомий, відповідальний, цінний.

Великий — важливий, визначний, видатний, глибокий, урочистий, чималий.

Взірець — зразок, наочний приклад.

Визначення — вислів, формулювання.

Виклад — розповідь, опис, переказування.

Виключний — винятковий, єдиний, феноменальний.

Вилучення — видалення, конфіскація, виведення.

Вимога — домагання, побажання, норми, правила, запит, наполягання.

Винагорода — плата, премія, гонорар, платня, віддяка, мзда.

Випадок — епізод, інцидент, казус, нагода, пригода, шанс

Висновок — підсумок, результат, рішення, кінцева думка, діагноз, ухвала.

Високий — відповідальний, надзвичайний, почесний.

Відгук — відповідь, відзив, реакція, рецензія.

Відмінний — взірцевий, зразковий, інший, розбіжний.

Відносини — зв'язки, стосунки, взаємини.

Відомий — знайомий, знаний, популярний.

Відповідальний — головний, важливий, високий, керівний, критичний.

Відповідний — доречний, належний, слушний.

Вільний — вакантний, незалежний, нецензурний, неробочий, широк

Вірний — відданий, надійний, неминучий, непідкупний, певний.

Вірогідний — безсумнівний, достовірний, надійний.

Вузький — неширокий, обмежений, спеціальний.

Глибокий — ґрунтовний, значний, мудрий, істотний.

Головний — найважливіший, основний, провідний, центральний.

Громадський — добровільний, загальний, спільний, суспільний.

Ґрунтовний — вичерпний, всебічний, глибокий, докладний, кардинальний.

Делікатний — витончений, кволий, пристойний, тактовний.

День — дата, подія, час період вітання.

Дефіцит — брак, нестача, відсутність.

Діловий — досвідчений, заклопотаний, практичний, робочий, слушний, товарний.

Діяльність — існування, праця, робота, функціонування.

Дозвіл — віза, згода, ліцензія, перепустка, санкція.

Доказ — аргумент, показник, свідчення.

Докладний — вичерпний, детальний, ґрунтовний, розгорнутий, точний.

Досвід — мудрість, практика, уміння, школа.

Достатній — обгрунтований, переконливий, вистачальний.

Економний — вигідний, ощадливий, стриманий.

Елементарний — найменший, найпростіший, основний, початковий.

Забезпечення — задоволення, постачання, гарантія, надання, створення.

Загальний — абстрактний, громадський, основний, спільний.

Запитання — питання, звертання, прохання.

 Заступник — захисник, замісник, оборонець.

 Збільшення — зростання, нарощення, посилення.

Зовнішній — закордонний, навколишній, поверхневий, показний.

Інтенсивний — напружений, посилений, яскравий.

Істотний — вагомий, дуже важливий, суттєвий.

 Коментар — пояснення, роз'яснення, тлумачення.

Конфіденційний — секретний, суто приватний, таємний.

Корисний — вигідний, небезкорисний.

Короткий — недовгий, недалекий, нетривалий, обмежений, стислий.

Критичний — небезпечний, переломний, складний, тяжкий.

 Культура — вихованість, досконалість, рівень, освіченість.

 Курс — вартість, напрям, цикл, ціна, шлях, предмет.

Легкий — неважкий, незначний, несерйозний, дармовий, приємний.

Нагальний — наглий, настійний, негайний, невідкладний, раптовий, терміновий.

 Нагода — можливість, оказія, шанс.

Надійний — безпечний, вірний, перевірений.

 Нарада — засідання, консиліум, збір, обмін думками.

Небезпечний — загрозливий, ризикований, шкідливий.

Низький — вузький, дешевий, мізерний, незадовільний, обов'язковий, простий.

Новий — небачений, невідомий, сучасний.

 Об'єм —розмір, величина.

 Облік — обчислення, обраховування.

 Обмін — обмінювання, міньба, розподіл.

 Обсяг — величина, кількість, розмір, широта.

Одностайний — загальний, дружний, одноголосний.

 Операція - акція, дія, робота, процедура, оборудка.

 Основа — база, засада, запорука, причина.

Основний — елементарний, найважливіший, переважний, провідний, центральний.

Особистий — безпосередній, власний, індивідуальний, персональний.

Остаточний — безповоротний, кінцевий, цілковитий.

Оцінка — бал, відгук, оцінювання, характеристика.

Падіння — занепад, зменшення, зниження, деградація.

Первинний — низовий, перший, початковий.

Перший — найголовніший, невідкладний, кращий, передній, первісний, початковий.

Пильний — всевидющий, зосереджений, пекучий, уважний.

Питання — запитання, запит, проблема, справа.

Підстава — причина, привід, мотив, резон.

План — композиція, креслення, перспектива, програма.

Плата — винагорода, гонорар, платня, платіж, сплата, розплата, фрахт.

Повнота — вичерпність, надмір, змістовність.

Поправка — виправлення, коректив, поправлення.

Порада — вказівка, консультація, поміч, пропозиція.

Порядок — злагодженість, організованість, система, спосіб, режим.

Постійний — безперервний, незмінний, обов'язковий, сталий, штатний.

Поточний — повсякденний, сучасний.

Правильний — безпомилковий, слушний, симетричний, справедливий.

Право — перевага, пільга, прерогатива, юриспруденція.

Приклад —взірець, зразок, ілюстрація, доказ.

Примітивний — бідний, невибагливий, недосконалий, обмежений.

Програма — обсяг знань, курс, план.

Професійний — фаховий.

Прямий — буквальний, безперечний, безпосередній, вздвертий, невщхильний, рівний.

Рахунок — результат, підсумок, доцільність, вигода, квитанція, кошт.

Робота — заняття, замовлення, вибір, діло, праця.

Санкція —дозвіл, покарання, схвалення.

Свіжий — живий, здоровий, найновіший, недавній.

Сила — влада, здатність, зусилля, глибина, чинність, снага, енергія.

Система – мережа, комплекс, лад, порядок, структура, режим.

Систематичний — періодичний, послідовний, постійний, регулярний, упорядкований.

Складний — важкий, зібраний, комплексний, скомпонований.

Спосіб —засіб, зразок, манера, темп.

Справа — діло, операція, робота, процедура, проблема, факт.

Стан — настрій, самопочуття, соціальна група.

Стандартний — однотипний, типовий, трафаретний, уніфікований.

Становище — обставини, позиція, ситуація, роль, умови.

 Ступінь - міра. етап, звання, категорія, обсяг, ранг.

Суспільний — громадський, гуртовий, загальний, соціальний.

Сучасний — актуальний, новітній, сьогоднішній.

Твердий — надійний, незламний, незмінний, непорушний, сталий.

Тимчасовий — непостійний, нетривалий, хвилинний.

Точний — адекватний, вірогідний, докладний, конкретний, тотожний.

Умова — засади, обставина, вимога, пропозиція.

Умовний — набутий, штучний, фіктивний, уявний.

Чисельний — кількісний, цифровий, числовий.

Численний — наявний у великій кількості, неодноразовий, чималий.

Чільний — головний, передовий, центральний.

Широкий — великий, необмежений, різноманітний, розширений, просторий.

Штучний — надуманий, несправжній, роздрібний, синтетичний.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
41 Kb
Скачали:
0