Розробка сіткового графіка технічної підготовки виробництва нового виробу

Страницы работы

Содержание работы

6 РОЗРОБКА СІТКОВОГО ГРАФІКА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НОВОГО ВИРОБУ

Сітковий графік технічної підготовки виробництва розробляється в термінах чи подій робіт. Розробку і розрахунок параметрів сіткового графіка рекомендується зробити в такій послідовності:

1) скласти перелік робіт і побудувати сітковий графік;

2) визначити тривалість робіт;

3) розрахувати параметри сіткового графіка.

6.1 Складання переліку робіт і побудова сіткового графіка

При складанні переліку робіт, що підлягають виконанню, всі укрупнені етапи технічної підготовки розбиваються на окремі подетапи, якщо  останні виконуються різними відповідальними чи виконавцями в різний час.

Шляхом аналізу складеного переліку робіт установлюється послідовність їхнього виконання і будується сітковий графік, орієнтований на події роботи.

6.2 Визначення тривалості робіт

Після ``зшивання`` мережі і її перевірки необхідно для кожної роботи визначити очікуваний час його виконання, що визначається на підставі двох оцінок часу, що даються  відповідальними виконавцями цих робіт.

Очікуваний час виконання робіт визначається в залежності від кількості оцінок по наступній формулі.

                                              (6.1)

де tmin, tнв, tmax    - відповідно мінімальна, найбільш ймовірна і максимальна оцінка, днів.

Наприклад, очікуваний час виконання патентного пошуку визначається так:

Після розрахунку, округляємо результат до 6 днів.

Усі дані за графіком зведені в таблицю 6.1

Таблиця 6.1 – Перелік  робіт сіткового графіка і їхня тривалість

Найменування робіт

Шифр

Тривалість, днів

min

найбільш ймовірна

max

очікувана

1

2

3

4

5

6

7

1

Одержання технічного завдання

1-2

1

5

8

5

2

Функціонльно-верстатний аналіз

2-3

  2

3

4

3

3

Патентний пошук

2-4

3

5

11

6

4

Технічний проект

2-5

12

13

20

14

5

Техніко-економічне обгрунтування

3-6

20

32

46

32

6

Обробка результатів пошуку

4-6

6

10

14

10

7

Ескізний проект

5-6

29

25

40

28

8

Принципова схема силової частини

6-7

3

6

8

6

9

Принципова схема системи керування

6-8

9

21

14

18

10

Випробування силової частини

8-10

15

20

28

21

11

Випробування системи керування

9-11

4

6

8

6

12

Обробка результатів випробуваня силової частини

10-12

4

7

10

7

13

Обробка результатів випробуваня системи керування

11-13

14

21

28

21

14

Виготовлення макету силової частини

12-13

4

7

10

7

       15

Виготовлення макету системи керування

13-14

4

3

4

3

 

16

Складання специфікації на покупні матеріали

13-15

1

3

6

3

 

17

Разробка технологічного процесу

7-9

6

10

14

10

 

18

Замовлення на покупні матеріали

14-16

13

17

20

17

 

19

Монтаж і зборка схеми

15-17

14

7

8

8

 

20

Разробка робочої документації

13-18

4

7

10

7

 

21

Отримання покупних матеріалів

16-18

5

8

14

9

 

22

Нормування праці і витрата матеріалів

17-18

10

21

32

21

 

23

Виготовлення іспитового зразка

18-19

11

21

17

19

 

24

Іспит іспитового зразка

19-20

11

15

17

15

 

6.3 Розрахунок параметрів сіткового графіка

Параметри сіткового графіка доцільно розрахувати по наступних формулах:

ранні терміни здійснення подій:

                                                 (6.2)

пізні терміни здійснення подій:

                                                (6.3)

повний резерв часу:

                                              (6.4)

вільний резерв часу робіт:

                                               (6.5)

де tij – тривалість роботи.

Наприклад, розрахуємо

                                                                                                                                                                ранні терміни здійснення подій (2-3),(2-4):

                                                  ;

                                                

пізні терміни здійснення подій(18-19),(17-18):

                                             

                                             

         повний резерв часу подій(18-19),(17-18):

                                               

                                              

         вільний резерв часу подій(18-19),(17-18) :

                                               

                                             

Результати розрахунки параметрів сіткового графіка зведені у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Розрахунок  параметрів сіткового графика.

Код роботи

Тривалість, дн

Термін здійснення події

Резерв времени роботи

Ранній

Пізній

Повний

Вільний

1

2

3

4

5

6

1-2

5

5

5

0

0

2-3

3

8

15

7

0

2-4

6

11

37

26

0

2-5

14

19

19

0

0

3-6

32

47

47

7

7

4-6

10

47

47

26

26

5-6

28

47

47

0

0

6-7

6

53

63

10

0

6-8

18

65

65

0

0

8-10

21

86

86

0

0

9-11

6

69

79

10

0

Продовження таблиці 6.2 – Розрахунок  параметрів сіткового графика.

1

2

3

4

5

6

10-12

7

93

93

0

0

11-13

21

100

100

10

10

12-13

7

100

100

0

0

13-14

3

103

106

3

0

13-15

3

103

103

0

0

7-9

10

63

73

10

0

14-16

17

120

123

3

0

15-17

8

111

111

0

0

13-18

7

132

132

25

25

16-18

9

132

132

3

3

17-18

21

132

132

0

0

18-19

19

151

151

0

0

19-20

15

166

166

0

0

Похожие материалы

Информация о работе