Електропривод комплектний тиристорний (Умови експлуатації), страница 2

д) застосуванням елементів сигналізації;

Найбільш частими причинами пожеж в електроустановках є порушення технологічного режиму, несправність енергоустаткування (перевантаження, короткі замикання, іскріння), недотримання графіка планового ремонту, знос і корозія обладнання. При експлуатації і ремонті спроектованої установки пожежобезпека забезпечується застосуванням засобів пожежної сигналізації і пожежегасіння. Нарівні з цим повинні обов'язково провестися заходи щодо пожежної профілактики.

Пожежна сигналізація забезпечується застосуванням оповісників  АТИМ-2,  в яких замикання контактів відбувається в слідстві теплової деформації біметалічної пластинки. Оповісники працюють при заданих температурах -  80 °с і мають розрахункову площу обслуговування в приміщеннях 15м2. Для гасіння пожеж енергоустаткування в зоні експлуатації електроустановки повинен знаходитися вуглекислотний вогнегасник ОВ-2.

Засоби з пожежегасіння та їх кількість наведені в таблиці 8.4:

Таблиця 8.4 – Засоби з пожежегасіння

Примі-

щення

Площа, м2

Вуглекисні вогнегасники

ручні (ОВ-2), шт.

Пінні вогнегасники

(ОХП-5), шт.

Бочка з водою місткістю не менш 0,2 м3 і цебро, шт.

Г

500

1

2

Вогнегасники перебувають в спеціально відведених для них місцях.

  Даний вогнегасник призначений для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В. Вогнегасні властивості вогнегасника 0В - 2 пояснюються тим, що внаслідок розбавлення концентрованого кисню до 12% процес горіння неможливий. Якщо електроустановка відключена від живильної мережі, допускається гасіння пожежі будь-якими гасячими засобами, вогнегасниками, піском, водою.

є) захисним розділенням фаз живильної мережі;

Для легкого розпізнавання електричних проводів, рукояток і кнопок керування їх забарвлюють у відповідні кольори, згідно ГОСТ 12.4.026-76. Шини забарвлюють таким чином: на вхідних клемах електроустановки фаза А – жовта, фаза В – зелена; на вихідних клемах електроустановки фаза А – червона, фаза В – біла.

ж) проведенням організаційно-технічних заходів.

Згідно з вимогами „ Правил пристрою електроустановок ”, для усунення небезпеки поразки людей електричним струмом при появі напруга на конструктивних частинах енергоустаткування металеві нетоковедучі частини обладнання підлягають захисному заземленню і зануленню. У установках напругою до 1000 В опір захисного заземлення в будь-який час року не повинне перевищувати 4 Ом. Застосовується виносне заземлення, а як заземляючи провідники, призначені для з'єднання частин, що заземляються із заземлителями, застосовується смугова або округла сталь. Прокладка заземлюючих провідників проводиться відкрито по конструкції виробничої будівлі, в тому числі по стінах на спеціальних опорах.

При пошкодженні дільниць ланцюга і окремих блоків пристрою, при виникненні короткого замикання, при зміні параметрів електричного ланцюга (струму двигуна, напруга мережі, напруга корпусу відносно землі) відбувається спрацювання приладів захисного відключення і автоматичного вимикача. Як прилади захисного відключення в схемі застосовані датчик струму і датчик напруга, принцип дії яких полягає у відключенні автоматичного вимикача при перевищенні або пониженні напруга живлення, напруга, що підводиться до двигуна, і струму, що протікає в ланцюгу навантаження, номінального значення. Автоматичний вимикач кріпиться із зовнішньої сторони бічної стінки шафи. Дані пристрої володіють високою швидкодією, що є надійною гарантією оперативного відключення установки при виникненні аварійної ситуації.

У розробленій електроустановці застосовуються оперативні, попереджувальні і пізнавальні пристрої.

Як оперативні пристрої в установці застосовані вимірювальні прилади і сигнальні лампи. Для контролю напруга і струмів фаз застосовуємо три вольтметри, які кріпляться на лицьовій стороні дверець шафи. На лицьовій стороні шафи розташовуються червона і три зелених сигнальних лампи. При аварійній ситуації відбувається включення червоної сигнальної лампи, свічення зелених ламп вказує на нормальний режим роботи установки. Для попередження про виникнення небезпеки застосовуються попереджувальні покажчики і плакати: "Не включати – працюють люди!, "Стій - висока напруга!" Плакати розташовують в зоні обслуговування обладнання.

Для забезпечення безпечної, безаварійної і високопродуктивної роботи електроустановки потрібна висока технічна грамотність обслуговуючого персоналу, який зобов'язаний суворо дотримувати організаційні і технічні заходи, а також прийоми і черговість виконання експлуатаційних операцій відповідно до правил техніки безпеки. Персонал, що забезпечує нормальну експлуатацію електроуста­новки, розділяється на три групи:

а) оперативний персонал - черговий електротехнічний персонал, несучий чергування в цеху; його обов'язком є оперативне обслуговування діючої електроустановки;

б) ремонтний персонал - особи, що виконують ремонтні, монтажні або налагоджувальні роботи в електроустановці; вони повинні мати електротехнічну кваліфікацію. Ремонтні працівники можуть бути працівниками даного господарства або працівниками сторонніх організацій і служб (в цьому випадку працівники повинні отримати спеціальний допуск);

в) оперативно-ремонтний персонал - обличчя електротехнічної кваліфікації, на яких покладений обов'язок оперативного обслуговування електроустановок, що не мають чергового персоналу. Оперативно-ремонтний персонал - працівники даного господарства.

Огляди енергоустаткування повинні призначуватися термінами, встановленими графіком, особами, що має класифікацію не нижче за IV групи. Обличчя, обслуговуючі електроустановку, не повинні мати каліцтв і хвороб, що заважають виробничій роботі. Для персоналу, що приймає безпосередньої участь в оперативному обслуговуванні і ремонтних роботах в електроустановці, стан здоров'я встановлюється медичним оглядом при прийнятті на роботу, а потім періодично один раз в два роки.

Оперативне обслуговування діючої електроустановки включає в себе чергування на території цеху, обхід і огляд установки, виконання в порядку поточної експлуатації деяких дрібних робіт, особливо обумовлених правилами техніки безпеки. Всі виробничі роботи в електроустановці повинні проводиться, якщо на роботу виданий дозвіл уповноваженою на це особою (вбрання, усне або телефонне розпорядження). Роботу повинні проводити не менше, ніж дві особи. Крім того, до ремонтних і обслуговуючих робіт допускається персонал, що пройшов навчання на робочому місці, що вивчив правила техніки безпеки і норми охорони труда.

Організаційні заходи щодо пожежної профілактики контролюють правильну експлуатацію електроустановки, правильний зміст території і будівлі, обов’язкове проведення протипожежного інструктажу обслуговуючого персоналу.

Протипожежні правила і норми повинні виконуватися при влаштуванні електропроводів і обладнання, освітлення і вентиляції. Обов'язково проведення заходів експлуатаційного характеру – своєчасних оглядів, ремонтів і випробувані, обладнання.

Для підтримки необхідних параметрів мікроклімату і складу повітря в атмосфері робочої зони виробниче приміщення, в якому розміщується розроблений пристрій, обладнано приточно-витяжною вентиляцією. Установка вентиляції складається з проточних і витяжних отворів. Проточні отвори, через які повітря вводиться в приміщення, розташовуються в нижній частині стіни, що відділяє приміщення цеху від місця розташування установки. Витяжні отвори, через які повітря видаляється з приміщення, розташовуються у верхній зоні виробничого приміщення. Даний тип вентиляції не спричиняє переохолодження або перегрів обслуговуючого персоналу, не створює шум на робочих місцях, є електро-, пожеже- і вибухобезпечний, простій по пристрою і досить ефективної, що є перевагами вибраного типу вентиляції.