Електропривод комплектний тиристорний (Умови експлуатації)

Страницы работы

Содержание работы

8 ОХОРОНА ПРАЦІ

8.1 Умови експлуатаціі електроприводу комплектного тиристорного

Розроблений електропривод комплектний тиристорний призначений для регулювання швидкості обертання асинхронного двигуна, може бути використаний на лініях автоматизації виробничих процесів важкої промисловості.

Електропривод комплектний тиристорний розміщується в металевій шафі. По величині напруги дана електроустановка відноситься до обладнання напругою до 1000 В. Пристрій є внутрішньою стаціонарною електроустановкою, оскільки розміщується в ізольованій частині приміщення виробничого цеху.

Живлення електроустановки здійснюється від мережі змінного струму промислової частоти (50 Гц) і напруга 380 В з глухозаземленною нетраллю. Потужність електроустановки - 10 кВт.

Приміщення, в якому встановлюється ЕКТ, по небезпеці поразки людей електричним струмом відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою через наявність струмопровідної залізобетонної підлоги.

 У відповідності зі СНІП 11-2-80  виробництво по вибухо- і пожежонебезпеці відноситься до категорії Г. Зона, де можливе розміщення перетворювача, не с вибухонебезпечною. Оскільки в установці використовуються тверді горючі речовини, не здатні перейти у зважений стан, по класу пожежонебезпеки зона експлуа­тації ЕКТ, згідно ПУЕ, відноситься до зони класу П - ІІа.

Зона розміщення установки характеризується відсутністю рухомих частин машин і механізмів, у яких відлітають предмети, відкритих отворів, розжарених матеріалів і предметів а також систем, що знаходяться під тиском.

 Роботи, пов'язані з обслуговуванням ЕКТ, відносяться до робіт І категорії - легким фізичним роботам з енерговитратами до 172 Дж/с (15 ккал/г).

З урахуванням категорії  робіт, величини надлишків теплоти і періоду року у відповідності з ГОСТ 12.1.005-76 встановлюємо наступні оптимальні і допустимі параметри мікроклімату для атмосфери робочої зони установки, які приведені у таблицях 8.1 та 8.2:

Таблиця 8.1 – Оптимальні норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні приміщення

Період року

Температура повітря,°С

Відносна вологість повітря,

Швидкість руху повітря, V м/с

Холодний і перехідний періоди (температура зовнішнього повітря нижче +10 )

20 - 23

40 - 60

£ 2

Теплий період (температура зовнішнього повітря +10 і вище)

22 - 25

40 - 60

0,2

Таблиця 8.2 – Допустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні приміщення

Період року

Температура повітря, °С

Відносна вологість повітря,

Швидкість руху повітря, V м/с

Холодний і перехідний періоди (температура зовнішнього повітря нижче +10 )

19 – 25

75

2

Теплий період (температура зовнішнього повітря +10 і вище)

24 – 28

55 - 75

0,5

Атмосфера робочої зони електроустановки не містить шкідливих речовин - пар, газів, твердих і рідких часток.

Згідно з діючими нормами проектування виробничого освітлення СНІП 11-4-79, персонал обслуговуючий установку, виконує зорові роботи розряду ІІІ-в роботи високої точності, пов'язані з розгляданням об'єктів найменшого розміру 3-5 мм на середньому фоні при середній контрастності об'єкта з фоном.

Норми освітленості в приміщенні наведені в таблиці 8.3:

Таблиця 8.3 – Норми освітленості в приміщенні, де експлуатується установка

Приміщення

Площина нормування і висота її над

підлогою, м

Штучне освітлення

Природне (бічне) освітлення

Освітленість робочої поверхні, ЕН, лк

КПО, єН, %

Лабораторія

Г – 0,8

200

1,01

Система освітлення сполучена: бокове природне, загальне, штучне освітлення.

Визначимо коефіцієнт природного освітлення для ІV поясу світлового клімату :

                               єН   =  єНІІІ  m c,                                                    (8.1)

де єНІІІ – коефіцієнт природного освітлення для ІІІ поясу світлового клімату, %;

m – коефіцієнт світлового клімату (m = 0.91) - для Луганської обл.;

с – коефіцієнт сонячності, який залежить від орієнтації світлового отвору за сторонами горизонту (с = 0.75) - на захід.

єН VІ  =  1.5·0.9 · 0.75 = 1.01,  %.                            (8.2)

В місці експлуатації використовуються двохлампові світильники  типу ЛСР– 4 – 2 ´ 40.

Робота перетворювальної установки супроводиться низькочастотним шумом постійного характеру рівнем звукової потужності не більше за 60 дБ.(А), що по ГОСТ 2.1.003-86 не перевищує допустимого рівня.

У місті розташування установки немає джерел інфра- і ультразвуку, теплового, іонізуючого і електромагнітного випромінювання.

8.2 Заходи щодо охорони праці

При експлуатації електроустановок безпека обслуговуючого персоналу і робітників, що виконує роботи на території виробничого цеху, забезпечується:

а) захистом від випадкового дотику до струмоведучим частин установки;

 По величині напруги ЕКТ відноситься до обладнання напругою до 1000 В. Пристрій розміщується в силовому шафі закритого типу в ізольованій частині приміщення виробничого цеху, що виключає випадковий дотик працюючих на території цеху робітників до струмоведучих частин електроустановки. Силова частина розташовується в нижній частині шафи, система керування і система регулювання кріпиться з внутрішньої сторони дверець шафи. Таке розташування блоків перетворювача розділяє його частини, що знаходяться під різним по величині напругою, і забезпечує безпечний доступ обслуговуючого персоналу до системи керування спроектованого пристрою.

Силовий кабель, що підводить напруга до установки, розташовується в спеціально обладнаних закритих силових траншеях, нижче за рівень підлоги, що виключає попадання обслуговуючого персоналу і робітників цеху під підвищене напруга.

б) застосуванням електричного блокування для попередження випадкового проникнення в силову шафу;

Для виключення випадкового проникнення робітників в силову шафу в установці застосовується електричне блокування. Вона забезпечує можливість включення ЕКТ тільки при щільно закритих дверцях шафи. Принцип дії електричного блокування заснований на замиканні і розмиканні контактів кінцевого вимикача, вбудованого в дверцях силової шафи: при щільно закритих дверцях контакти вимикача включаються в електричну схему системи керування ЕКТ і допускають включення установки, при відкритих або нещільно закритих дверцях контакти розмикаються і електричний ланцюг керування розривається.

в) заземленням  електроустановки;

Заземленню підлягає устаткування лабораторії напругою до 1000 В.

Ґрунт – суглинок. Вимір проводився при середній вологості ґрунту.

 Пристрій, що заземлює, являє собою прямокутник розміром 20х20 м. Як вертикальні стрижні – кутова сталь із шириною полиці 40 мм, довжиною 2,5 м, як сполучну смугу – сталева шина перетином 40 мм2.

г) застосуванням захисного відключення установки при коротких замиканнях, пошкодженні дільниць ланцюга або блоків пристрою;

Для виключення можливості меж фазового короткого замикання в установці застосовують захисне розділення фаз напруги, що підводиться до установки.

Як захисні засоби застосовуються ізолюючі і захищаючі засоби.

До основних ізолюючих електрозахисних засобів, які використовуються при експлуатації і ремонті установки, відносяться: діелектричні гумові рукавички, інструменти з ізолюючими рукоятками і покажчики напруги до 1000 В. До додаткових ізолюючих захисних засобів відносяться діелектричні коврики. Як захищаючі засоби обов'язкове застосування попереджувальних плакатів наступного змісту: "Стій - небезпечна напруга!, "Раніше, ніж почати роботу, перевір відсутність високої напруги!" Плакати повинні розміщуватися безпосередньо над силовою шафою, в якій встановлений ЕКТ. Справність засобів захисту повинна перевірятися оглядом перед кожним їх застосуванням і періодично через 6-12 місяців, крім того, засоби захисту повинні зазнавати електричних випробувань

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
71 Kb
Скачали:
0