Дослідження трифазного кола при з’єднанні навантаження «Зіркою»

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота №10

«ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО КОЛА ПРИ ЗЄДНАННІ НАВАНТАЖЕННЯ «ЗІРКОЮ» »

Мета роботы:

В роботі досліджується трифазне коло, що складається з трифазної лінії і споживача, з¢єднаного “зіркою”, у 3 режимах.Співвідношення між лінійними та фазними напругами, напругами на опорах у лінійних проводах та струмами.Метою роботи є також вивчення методики розрахунку вказаного трифазного кола і побудові векторних діаграм струмів і напруг у різних режимах роботи.

Пояснення до роботи:

            Схема випробувань зображена на мал.1. Однакові опори фаз навантаження представлені однаковими конденсаторами з відомою ємністю С та резисторами з активними опорами RН, з¢єднанними послідовно у кожній фазі. Активні опори у проводах лінії RЛ у всіх фазах також однакові. Живлення трифазного кола здійснюється від блоку трифазних напруг (БТН) навчально-дослідного лабораторного стенду  НДЛС-1.

Описание: ris1

Малюнок 1. Схема кола.

Порядок виконання досліджень

Таблиця 1

Варіант

RЛ

RН

С

Номери елементів

1

8

4

17

1.При відключених тумблерах БТН скласти на набірному полі УДЛС схему симетричного трифазного кола (мал.1). Встановити вимірювальний прилад на вимірювання гармонічних напруг, для чого штекери з проводами вставити у гнізда  “*” та “U”, натиснути кнопку “U”, кнопку зі знаком “        “ поставити у положення “~” і встановити межу вимірювань “200В”. Зібрану схему пред¢явити викладачу для перевірки, включення і установлення фазних напруг генератора. Перевірити у присутності викладача симетрію відповідних напруг у всіх фазах.

2.Виконати заміри напруг і струмів у симетричному режимі роботи кола. Результати вимірів занести до табл.2

Таблиця 2

Режим

UAB

UBC

UАO`

UBO`

UCO`

UaO`

UbO`

UcO`

UAa

UBb

UCc

IA

IB

IC

В

mA

Симет-ричний

46

23,4

45

46

8

19,4

19,1

7,6

10,3

9,7

3,4

13,8

14

4,1

Обрив фази В

46

27

45,6

45,9

26,7

10,3

36,1

11,4

5,5

0

5,3

6,4

0

6,4

Коротке замикання

45,8

26,9

45,2

46

26,6

45,9

0

26,8

20,5

0

10,4

27

42

14,5

3.Виконати обрив фази В, провести виміри напруг та струмів у цьому режимі і занести їх до табл.2

4.Виконати коротке замикання фази В, провести виміри напруг та струмів у цьому режимі і занести їх до табл.2.

5.Для симетричного режиму, за даними табл.2 обчислити середні значення напруг, струмів і активних опорів за формулами:

UЛ = U = 1/2(UAB+UBC);

UЛ = U = 1/2(46 + 23,4) = 34,7;

Uф = 1/3(UAO¢+ UВO¢+ UСO¢);

Uф = 1/3(45 +46 + 8) = 33;

Iф = 1/3(IA+ IB+ IC);

Iф = 1/3(13,8 +14 +4,1) = 10,64;

Uфн = 1/3(UaO¢+ UbO¢+ UcO¢);

Uфн = 1/3(19,4 + 19,1 +7,6)=15,3;

IфRЛ = 1/3(UAa+UBb+UCc);

IфRЛ = 1/3(10,3 + 9,7+ 3,4) =7,8;

Висновок:  В роботі досліджувалося трифазне коло, що складається з трифазної лінії і споживача, з¢єднаного “зіркою”, без нейтрального проводу, у симетричному режимі та у двох аварійних режимах (при обриві та короткому замиканні фази).Визначається співвідношення між лінійними та фазними напругами, напругами на опорах у лінійних проводах та струмами у вказаних режимах, одержані експериментально, перевіряються на основі відомих теоретичних положень та за допомогою векторних діаграм.Також вивчали методику розрахунку вказаного трифазного кола і будували векторні діаграми струмів і напруг у різних режимах роботи.

Похожие материалы

Информация о работе