Дослiдження реостатних перетворювачiв

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА АУТП

Лабораторна робота 1

“ДОСЛIДЖЕННЯ РЕОСТАТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧIВ”

                                                                                        Виконав:   ст.гр.АКГ-09

                                                                                                       Суховиенко Д.С

                                                                                       Перевірив: Фесенко М. С.

АЛЧЕВСЬК, 2011


    Мета:  Ознайомтися з устроєм і принципом дії реостатних перетворювачів. Визначите: залежність розміру вихідного сигналу від положення движка перетворювача; вплив напруги живлення на розмір вихідного сигналу і вплив навантаження на характеристику реостатного перетворювача.

Порядок виконання роботи

      1 На стенді встановлений реостатний перетворювач РП (рис.2) Дослідження перетворювача проводити за указівкою викладача.

     Поставте перемикач П1: «Рід роботи» у положення 1, тумблер Т3 - у положення 1.

      2 Визначите залежність вихідної напруги перетворювача від лінійного зміщення Uвих = f (α ) при трьох різноманітних напругах живлення ( опір навантаження дорівнює “ ∞ “). Напруга живлення встановлювати за допомогою автотрансформатору  РНО по вольтметру V - 1 за указівкою викладача.

     3  Визначите залежність вихідної напруги перетворювача при номінальній напрузі живлення від лінійного зміщення движка перетворювача   Uвих = f (α ) при трьох різноманітних опірах навантаження (перемикач П2 ). Опір навантаження встановлювати за указівкою викладача.


 Обробка результатів дослідження

     1 Побудуйте в одній системі координат (на однім рисунку) експериментально отримані залежності вихідної напруги перетворювача від лінійного зміщення при трьох різноманітних значеннях напруги живлення  (опір навантаження дорівнює  « ∞ »).                                             

     2 Визначите залежність вихідної напруги перетворювача від напруги живлення:

                                                Uвих = f ( Uжив ).

Залежність Uвих = f ( Uжив ) визначите для середнього значення лінійного зміщення движка перетворювача.                                                         

     3 Побудуйте в одній системі координат (на однім рисунку) експериментально отримані залежності вихідної напруги перетворювача (при номінальній напрузі живлення) від лінійного зміщення движка перетворювача при трьох різноманітних значеннях опіра навантаження. На цьому ж рисунку побудуйте залежність вихідної напруги перетворювача від лінійного зміщення при номінальній напрузі живлення й опорі навантаження, рівному « ∞ ».

     4 На підставі експериментальних даних визначите похибки перетворювача від розміру навантаження при різноманітних лінійних зміщеннях движка.                                                                     

     5 У одних координатах побудуйте залежності похибок від лінійного зміщення при різноманітних опірах навантаження.                                   

     6 Оціните похибку перетворювача при різноманітних опірах навантаження.                                                                        

     7 Зробіть висновки за результатами проведених досліджень.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на лабораторные работы
Размер файла:
21 Kb
Скачали:
0