Сучасні інформаційні технології обробки й аналізу соціологічної інформації. Специфіка подання, зберігання й обробки даних у пакетах ОСА й SPSS, страница 2

•  Одночасне натискання комбінації клавіш Shift + Ctrl на лівій частині клавіатури дає можливість використовувати російськомовний текст;

Ввод даних у пакеті ОСА

•  Ввод даних реалізується на основі створеного паспорту массиву анкет.

 Щоб розпочати ввод массиву анкет, необхідно:

1)  обрати в головному меню пункт «8. ВВОД нового чи додання в існуючий МАСИВ анкет»;

2)  у відповідь на запит пакету ввести ім′я массиву анкет (зазвичай массиву дають таке ж ім′я, як і паспорту; різниця лише у розширенні, наприклад: st06.dcl – паспорт масиву, st06.frm – масив анкет);

3)  якщо масив новий, то ОСА «запропонує» ввести ще й ім′я паспорту масиву анкет (якщо масив уже існує, тоді ім′я паспорту «зазначено» у ньому, нічого вводити не слід);

4)  ввести числові коди відповідей респондентів.

Структура паспорту массиву анкет

У файлі паспорту зазначені всі пункти опитувальника (анкети).

Кожний пункт (тобто ознака) має таку структуру:

•  1-ий рядок:       ім′я ознаки;      

•  2-ий рядок:       текст питання; 

•  3-ій рядок:        код типу шкали;            

•  4-ий та наступні рядки залежать від типу шкали.

Якщо є коментар, тоді він вводиться після рядка, що містить ***.

Останній рядок містить один символ - /, що розташований на початку рядка.

Домашнє завдання

•  Пригадати основні типи шкал у соціології та виокремити особливості кожного типу;

•  Поміркувати, який тип шкал найчастіше використовується/ не використовується у соціологічній практиці? Чому?

•  Який тип шкал є найбільш евристичним з точки зору використання математичного апарату аналізу?

•  Пригадати певні приклади різних типів шкал.

Кодування шкал, що використовується у пакеті ОСА:

n  - для номінальної шкали (без сумісних альтернатив);

j  - для номінальної шкали з сумісними альтернативами;

o  - для порядкової шкали;

m  - для метричної шкали.

Приклад зображення метричної шкали

Вік

Вік

m

***

@R     18        90

/

Приклад зображення номінальної шкали з  сумісними альтернативами

Приклад презентації номінальної шкали

ПУНКТ ПАСПОРТУ МАСИВУ АНКЕТ

ОПИС КОЖНОГО РЯДКУ

1

Стать

Назва ознаки.

2

Зазначте Вашу стать

Питання

3

N

Код шкали(номінальна)

4

1  Чоловіча

Альтернатива відповіді

5

2  Жіноча

Альтернатива відповіді

6

/

Символ

Створення паспорту масиву анкет на основі тексту анкети, що представлена у вигляді документу Word

1.  Представити текст анкети згідно зі структурою паспорту массиву анкет (без зайвих пробілів й порожніх рядків).

2.  Зберегти документ у форматі тексту MS DOS, присвоївши ім′я з розширенням dcl, наприклад, pas.dcl.

3.  Розмістити файл паспорту в пакет ОСА.

4.  Запустити пакет ОСА й перевірити коректність паспорту. Якщо будуть знайдені помилки, слід їх виправити.

5.  Обрати в головному меню ОСА пункт «8. ВВОД нового чи додання в існуючий МАСИВ анкет» й розпочати ввод анкет.

Альтернативний шлях створення паспорту:

•  Паспорт для ОСА також може бути створений за допомогою програми Word, за умов коректного кодування і відповідності усім вимогам до створення паспорту в ОСА (див. слайд 55)

Зберігання паспорту в текстовому форматі (крок 1)

Зберігання паспорту в текстовому форматі (крок 2)

Перевірка коректності паспорту

Перевірка коректності паспорту. Приклад виявлення помилки

Корисні поради для роботи зі створеним паспортом в ОСА

•  Для виклику паспорту масиву анкет використовуйте клавішу F1;

•  Для пересування за списком вгору/вниз використовуйте клавіші PageUp і PageDown;

•   Якщо Ви хочете дізнатися тип шкали ознаки, підведіть за допомогою клавіш Up/Down до рядка з ім'ям цієї ознаки і натисніть Enter. У цьому ж вікні з'явиться повна інформація про ознаку.

•   Для того, щоб повернутися до списку ознак, натисніть Esc.

•  Для того, щоб "погасити" вікно аналізу паспорту натисніть ще раз Esc.

Презентація даних у пакеті SPSS

•  У SPSS дані зберігаються й редагуються у Редакторі Даних.

•  Вікно Редактора Даних відкривається автоматично, коли завантажується SPSS.

•   Редактор Даних містить два листи: Data View  й Variable View.

Вікно Variable View представляє опис усіх змінних (є аналогом паспорту массиву анкет у пакеті ОСА)

Вікно Data View містить закодовані відповіді респондентів

Значення cтовпців даних у SPSS

•  Формат стовпця (Width)

•  Десяткові розряди (Decimals)

•   Мітка змінної (Label). Мітка змінної - це назва, що дозволяє описати змінну більш докладно.

•   Мітки значень (Values). Мітки значень - це назва, що дозволяє більш докладно описати можливі значення змінної.

•  Пропущені значення (Missing values)

•   У SPSS допускаються два види пропущених значень:

•  Стовпці (Columns)

•  Вирівнювання (Alignment)

•  Шкала вимірювання (Measure)

Кодування типів шкал у SPSS:

•  У полі Measure натисність на кнопку — відкриється список з трьома можливими шкалами вимірювання.

•   Змініть настройку Scale (Метрична) на Nominal (Номинальна) чи Ordinal (Порядкова) и натисність клавишу <Таb>.

Ввод даних у пакеті SPSS можна реалізувати декількома способами:

•  Створити масив анкет за допомогою спеціального модулю SPSS, що має назву Data Entry (ввод даних);

•  Ввести дані у редакторі даних SPSS ;

•  Імпортувати масив анкет з пакету ОСА.

Імпорт даних в SPSS з пакету ОСА

Крок 1. У пакеті ОСА у головному меню необхідно обрати пункт 13.

Крок 2. Зазначити, що дані з ОСА експортуються саме у SPSS .

Крок 3. Ввести номера ознак (зазвичай – усі ознаки).

Крок 4. Ввести ім′я файла результату

Крок 5. Ввести код НеВідп

Крок 6. Зазначити, що транслітерацію проводити не слід.

Крок 7. Зазначити, що мітки слід переводити у формат ANSI

Крок 8. Зазначити довжину міток (тобто довжину тексту питань анкети й довжину альтернатив відповіді).

Крок 9. Зазначити скільки знаків забирати з назви ознаки (для номінальних шкал з сумісними альтернативами).

Крок 10. Зазначити з якої букви будуть починатися імена ознак.

Крок 11. Вихід з пакету ОСА.

Крок 12. Запустити SPSS for Windows, обрати в меню File (Файл) → New (Новий) → Syntax... (Синтаксис). Відкриється діалогове вікно SPSS Syntax Editor, у якому необхідно написати команду INCLUDE, зазначивши повну назву імпортованого файлу.

         Потім виділити команду й натиснути кнопку ► (Run Current). В результаті массив буде імпортован у SPSS.

Зверніть увагу!

1.  Після команди INCLUDE адреса береться у ‘   ’.

2.  Щоб одержати імпортований файл, необхідно правильно ввести “шлях”.

3.  У соціологічній практиці найчастіше використовують процедуру імпорту масиву анкет з ОСА у SPSS (головний чинник – великі обсяги вибірок), але масив може бути створений безпосередньо і у пакеті SPSS.

Висновки:

•  Кожний тип файлу в пакетах ОСА й SPSS має розширення, що дозволяє ідентифікувати різні файли (паспорт, масив даних і т.д.).

•  Процедура створення паспорту в пакеті ОСА може реалізовуватися як у програмі ОСА, так і за допомогою використання програми Word.

•  Під час процедури імпорту масиву анкет з ОСА до SPSS важливо дотримуватися усіх вимог та правил кодування та прописування “шляху” до файла.

Рекомендована література

1.  Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – С. 26-43.

2.  Горбачик А.П., Сальникова С.А. Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS. – Луцьк: «Вежа», 2008. – С. 24-40.

3.  Горбачик А. П. ОСА: пакет программ обработки социологических анкет: Руководство пользователя. — К., 1992 — 37 с.

4.  Пакет статистического анализа данных ОСА (очень краткий справочник). Доступно на: http://www.socd.univ.kiev.ua/EDUCAT/BASIC/MATMETSOC/oca.html