Екзаменаційні питання по дисципліні «Теорія економічного аналізу» (елімінування, резерви, реалізація продукції, основні промислово-виробничі фонди)

Страницы работы

Содержание работы

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

по дисципліні «Теорія економічний аналіз»

для студентів спеціальності «Менеджмент»

денного та заочного відділення

1.  Сутність і призначення економічного аналізу. Основні етапи проведення ЭА на підприємстві.

2.  Види економічного аналізу. Вимоги до проведення ЭА.

3.  Об'єкт і предмет ЭА. Місце ЭА в системі керування підприємством.

4.  Метод і методика комплексного економічного аналізу.

5.  Елімінування. Метод ланцюгових підстановок. Метод абсолютних різниць.

6.  Сутність і види резервів.

7.  Сутність і призначення методів детермінованого факторного аналізу.

8.  Способи обробки економічної інформації при АХД підприємства.

9.  Планова, оперативна, бухгалтерська й статистична інформація

10.Сутність і види економічної інформації.

11.Аналіз впливу трудових і матеріальних факторів на виконання плану по виробництву продукції.

12.Аналіз впливу матеріальних факторів і факторів основних фондів на виконання плану по виробництву продукції.

13.Аналіз реалізації продукції: сутність, фактори, баланс товарної продукції.

14.Ритмічність виробництва. Аналіз виконання договірних зобов'язань.

15.Сутність і завдання аналізу якості продукції.

16.Сутність і втримування сумарного резерву збільшення обсягу реалізованої продукції.

17.Аналіз основних промислово-виробничих фондів: сутність і завдання аналізу.

18.Аналіз наявності й структури ОППФ.

19.Аналіз руху ОППФ.

20.Аналіз технічного стану ОППФ.

21.Аналіз озброєності праці ОППФ.

22.Аналіз ефективності використання ОППФ.

23.Сутність і основні завдання аналізу собівартості продукції. Інформаційна база.

24.Основні напрямки аналізу собівартості продукції.

25.Порядок визначення витрат на 1 гривню товарної продукції.

26.Фактори, які впливають на відхилення фактичних витрат  на 1 гривню обсягу товарної продукції від планових, методика розрахунку їхнього впливу.

27.Призначення й метод проведення аналізу собівартості одиниці найважливіших видів продукції.

28.Фактори впливу на собівартість окремих видів продукції й порядок їхнього розрахунку.

29.Основні методи аналізу, які застосовують для оцінки видатків по їхніх елементах і статтям.

30.Основні методи аналізу, які застосовують для оцінки видатків по їхніх елементах і статтями.

31.Фактори, які впливають на відхилення фактичних матеріальних видатків від планових, фактичних видатків на оплату праці від планових, методика обчислення впливу цих факторів.

32.Сутність і завдання аналізу виробничої потужності.

33.Фактори збільшення виробничої потужності.

34.Показники обліку й аналізу процесу відновлення виробничої потужності.

35.Аналіз використання виробничої потужності.

36.Виробнича потужність підприємства: сутність, напрямки аналізу.

37.Аналіз організаційно-технічного рівня: сутність, завдання та інформаційна база.

38.Аналіз рівня механізації

39.Аналіз рівня організації.

40.Аналіз рівня управління.

41.Фактори зміни балансового прибутку підприємства.

42.Резерви збільшення прибутку підприємства: за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції, за рахунок зниження собівартості, за рахунок поліпшення якості товарної продукції.

43.Сутність, завдання й інформаційна база аналізу прибутку підприємства.

44.Ціль, завдання й інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства.

45.Вертикальний і горизонтальний аналіз звітності підприємства. Основні риси «позитивного балансу».

46.Ліквідність балансу. Угруповання активів підприємства по ступені ліквідності.

47.Группування пасивів підприємства по строках їхнього погашення. Умови ліквідності балансу.

48.Платоспроможність підприємства. Основні показники ліквідності.

49.Аналіз фінансової стійкості.

50.Аналіз майнового стану підприємства.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
32 Kb
Скачали:
0