Використання ЕОМ при прийнятті управлінських рішень

Страницы работы

Содержание работы

ТЕМА 12 ВИКОРИСТАННЯ ЕОМ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

14.1 Особливості автоматизації розробки управлінських рішень

14.2 Застосування сучасного ПО при вирішенні задач лінійного програмування

14.3 Використання прикладного рішення для завдань торії ігор

14.1 Особливості автоматизації розробки управлінських рішень

Типова процедура розробки управлінського рішення передбачає великий обсяг праці менеджера. Залежно від виду проблеми, строків і виду одержання рішення обсяг трудовитрат може коливатися в дуже широких межах і доходити при використанні чисто ручної праці до сотень і навіть тисяч людино-років. Очевидно, що неграмотно вирішена проблема може завдати шкоди (не принести дохід), який вимірюється величезними сумами. Вкладення грошей в автоматизацію праці менеджера дозволяє не тільки істотно скоротити обсяг трудовитрат на підготовку рішень, що само по собі вже забезпечує зростання прибутку, але й не понести збиток (одержати дохід) від своєчасного і грамотного вирішення задачі.

Очевидно, що сама по собі автоматизація праці вимагає вкладення коштів. Їх величина дуже часто важким тягарем лягає на бюджет організації, оскільки ці кошти, як правило, не дають негайної віддачі у вигляді прибутку. Хоча інтуїтивно зрозуміло, що наявність парку сучасних ЕОМ, прикладних пакетів програмного забезпечення, засобів телекомунікації та офісного обладнання доволі позитивно впливає на якість роботи, перед менеджером виникає питання про раціоналізацію вкладень у цю сферу.

Основна складність полягає в тому, що визначити економічний ефект від подібного роду витрат можна досить приблизно. У зв'язку з цим доводиться керуватися правилом, вигаданим свого часу розробниками засобів захисту: витрати на захисні заходи не повинні перевищувати величини можливого збитку. У нашому випадку величина коштів, вкладених в автоматизацію розробки управлінського рішення, не повинна перевищувати величини можливого прибутку від реалізації відповідної системи.

Загальна структура системи автоматизації розробки управлінських рішень представлена на рис. 14.1.

Основним завданням систем автоматизації розробки управлінських рішень є забезпечення менеджера даними, інформацією і знаннями, що забезпечують прийняття ефективних рішень.

Можна виділити три складових таких систем:

·  інформаційна, призначена для забезпечення користувача необхідними даними;

·  модельна, яка містить аналітичні дані про зв'язок між собою елементів моделі і власне моделі з необхідним оточенням;

·  експертна, покликана забезпечити менеджера правилами і знаннями формування дедуктивного висновку і експертного аналізу для вибору ефективних варіантів вирішення завдання.

Рис. 14.1.Структура системи автоматизації розробки управлінських рішень

Крім цього, до складу системи включається набір готових процедур рішення для структурованих задач, а також процедури створення експертних оцінок і методики підбору експертів і проведення експертизи. Самі експерти підключаються персоналом до роботи в міру необхідності, причому, зокрема, може розглядатися питання про автоматизацію їх праці.

14.2 Застосування сучасного ПО при вирішенні задач лінійного програмування

Задача 1. Підприємство виготовляє та продає фарбу двох видів: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для виробництва використовується два види сировини - A і B. Витрати сировини A і B на 1 т. відповідної фарби і запаси цих продуктів на складі наведені в таблиці 1. Потрібно визначити, яку кількість продукції кожного виду слід виробляти підприємству, щоб отримати максимальний дохід.

Вихідний продукт

Витрати продуктів (в тоннах на 1 т. фарби)

Запас продукту на

складі

(т)

фарба для внутрішніх робіт

фарба для зовнішніх робіт

A

1

2

3

B

3

1

3

Відпускна ціна за 1 тонну фарби для внутрішніх робіт складає 2 000 грн., фарба для зовнішніх робіт продається по 1 000 грн. за 1 тонну. Потрібно визначити яку кількість фарби кожного виду слід виробляти підприємству, аби отримати максимальний дохід.

Розв’язання

1) Введення даних прикладу 1 в таблицю EXCEL (рис.4).

Рис.1

На рис.1 «фарба 1» означає фарбу для внутрішніх робіт, «фарба 2» - фарбу для зовнішніх робіт.

Для змінних задачі x1 та x2 відведені клітинки B3 і C3. Ці комірки називаються робочими або змінними осередками. У змінні комірки нічого не заноситься і в результаті рішення завдання в цих комірках буде оптимальні значення змінних.

У комірку D4 вводиться формула для обчислення цільової функції задачі (доходу) Z = 2x1 + x2. Щоб зробити це треба виконати наступні дії:

курсор в D4;

курсор на кнопку fx (майстер функцій);

У вікні, що з'явилося вибрати "Математичні" і "СУММПРОІЗВ" (мал. 2).

Рис.2

У вікні майстра функцій натиснути Далі>, у вікні (мал. 3) в полі "масив 1" ввести (протасківая курсор миші по осередках) адреси змінних клітинок B3: C3. У полі "масив 2" вводяться адреси комірок містять ціни на фарби B4: C4, після натиснути Готово.

Рис.3

У комірку D7 вводиться формула для обчислення витраченого кількості продукту А: x1 +2 x2, а в комірку D8 вводиться формула для витраченого кількості продукту B: 3x1 + x2. Обидві формули вводяться аналогічно цільової функції (рис.4 і 5).

Рис.4

Рис.5

Перевірити результати введення можна таким чином: при установці курсор у комірку D4 в рядку введення має з'явитися: "= СУММПРОІЗВ (B3: C3; B4: C4)"; в комірки D7: "= СУММПРОІЗВ (B3: C3; B7: C7)" ; в осередку D8: "= СУММПРОІЗВ (B3: C3; B8: C8)".

Остаточно після введення формул і даних екран має вигляд (рис.6):

Рис.6

2) Робота у вікні "Пошук рішення"

У меню "Сервіс" вибираємо процедуру "Пошук рішення".

Якщо в меню «Сервіс» немає цієї процуедури, то її потрібно встановити. Для цього в меню «Сервіс» обирають підменю «Надбудови» і відзначають галочкою процедуру "Пошук рішення".

У вікні, що з'явилося (рис.7) потрібно встановити адреса цільової комірки D4, значення цільової клітинки: максимальне, адреси змінних клітинок B3: C3.

Рис.7

Щоб ввести обмеження завдання, натиснути кнопку «Додати». У діалоговому (рис.8) вікні ліворуч ввести адресу D7 (витрачений кількість продукту А), потім вибрати знак <= і в правій частині кількість продукту А на складі, рівне 3 (або адресу комірки E7).

Рис.8

Після введення натиснути кнопку «Додати» і аналогічно ввести другий обмеження: D8 <= 3. Знову натиснути кнопку «Додати» і ввести обмеження: B3: C3> = 0 (відповідне обмеження x1, x2> = 0). Після введення останнього обмеження натиснути ОК. Після введення обмежень вікно «Пошуку рішень має» буде мати вигляд (рис. 9):

Рис.9

3) Налаштування параметрів рішення задачі.

У вікні «Пошук рішення» натиснути «Параметри» в вікні, що з'явилося (рис. 10) встановити прапорець у пункті «Лінійна модель». У цьому випадку при вирішенні завдання буде використовуватися симплекс - метод. Решта значення можна залишити без зміни. Після натиснути кнопку ОК

Похожие материалы

Информация о работе