Перспективи розвитку гірничо-металургійного комплексу України. Характеристика сталеплавильного цеху. Технологія розливки сталі, страница 8

Мішок суміші додають після виміру температури або [H2]

16 Після виходу машини на "уставку" рівень металу піднімають і в перебігу всього часу розливання підтримують на рівні зливної шкарпетки, періодично перевіряють полягання меніска металу в районі стопорів, утворення шлаковою холонули на стопорах не допускають.

17 Після відливання 5 м і 10 м після запуску МНЛЗ (10 м, 20 м – сумарно по струмках) проводять вимір температури в проміжному ковші.

При перевищенні максимальної температури на кожні 5.С максимальну швидкість розливання знижують на 10%. Виміри температури проводять після відливання із сталеразливочного ковша 45-50 т і після відливання 150 т стали. Визначальною температурою є температура среднековшевого виміру в промковше

Третій вимір температури при необхідності роблять по вказівці майстри розливання або старшого розливальника. При розбіжності свідчень вимірів температури більш до 5.С і більш або при їх невірогідності роблять повторний вимір температури.

18 При просуванні приманки і злитка в струмку, по черзі включаються зони вторинного охолоджування – досягши головної частини злитка відповідної зони вторинного охолоджування.

19 Оператор ГПУ контролює проходження приманки і злитка в струмку на екрані комп'ютера 1-го рівня АСОВІ ТП:

- приводні ролики сегментів зводяться при знаходженні ланцюга приманки в сегменті з тиском фіксації приманки (200 панів);

- при наближенні "головки" приманки приводні ролики сегментів піднімаються;

- після проходження "головки" приманки – приводні ролики зводяться з тиском гарячого струмка (окрім сегментів №1, 2, 3).

20 Оператор ГПУ контролює відстань, що залишилася, до відділення приманки, готовність віддільного ролика і підйомника приманки (після відливання 5 м по струмку підйомник автоматично опускається вниз).

21 В процесі розливання оператор ГПУ веде технологічний журнал розливання, контролює справність всіх механізмів і систем МБРС, правильність охолоджування кристалізатора, режимів охолоджування в ЗВО і режимах обтискання, використовуючи дані систем 1-го і 2-го рівня АСОВІ ТП.

Різниця температур води на вході і виході з кристалізатора не повинна перевищувати 10.С. Температура води на вході в кристалізатор не повинна перевищувати 35.С.

22 По ходу розливання продовжують подачу суміші в кристалізатор невеликими порціями, рівномірно розсипаючи по поверхні меніска стали. Вирують в кристалізаторі, оголення дзеркала металу і почервоніння великої площі покривного шлаку не допускається.

23 В процесі розливання при необхідності (знос, руйнування, затягування і ін.) проводять:

а) заміну труби в течії не більше 3-5 мін в перебігу плавки, оптимальний варіант – заміна труби на переходах між плавками;

б) заміну стакана за допомогою механізму швидкої заміни стаканів SEM. "Швидку заміну стакана проводять на швидкості 0,8 м/мін (для толщины300 мм – 0,6 м/мін).

24 При затягуванні стакана-дозатора проміжного ковша і неможливості забезпечити необхідну масову витрату сталі допускається проводити заміну стакана з "промиванням" стакана-дозатора киснем. В цьому випадку заміну стакана здійснюють на мірній довжині злитка з урахуванням технологічної обрези (200 мм до "поясу" і 500-600 мм після "поясу" залежно від часу "промивки").

За один метр до мірної починають плавно знижувати швидкість з робочою до 0,6 м/мін. Досягши мірної довжини сляба закривають стопор, знижують швидкість розливання до 0,2 м/мін (кнопка "Повільний хід" на РМР (OS1)). Замінюють відпрацьований погружной стакан на спеціальну захисну плиту з отвором і акуратно "промивають" канал стакана-дозатора киснем.

Після промивки встановлюють в робоче положення новий погружной стакан, відкривають стопор і виводять пояс з кристалізатора на швидкості 0,4 м/мін, при цьому відновивши суміш в кристалізаторі. Далі плавно розгонять струмок до швидкості 0,8 м/мін і відлив на цій швидкості 2 мин., виводять струмок на робочу швидкість.

25 Необхідність і варіант заміни погружного стакана визначає бригадир розливальників або майстер розливання. Оператор ГПУ в технологічному журналі розливання відзначає довжину злитка до моменту заміни і тип встановленого погружного стакана.

26 Відбір проб на хімічний аналіз.

26.1 Для визначення хімічного складу стали під час розливання відбір проб проводити пневмовакуумным пробовідбірником з-під меніска металу під кутом  не менше 90..

26.2 Проба відбирається в середині плавки (150 т в стальковше). При змісті [Mn] Г 0,8% або інших легуючих елементів проба відбирається 3 рази після відливання 50, 150, і 250 т із стальковша (для першої плавки на проміжному ковші проби відбираються при рівні вазі металу в стальковше – 220, 120 і 50 т).

26.3 Пробу витягують з пробницы, охолоджують і маркірують номером плавки, порядковим номером і клеймом ОТК.

26.4 Проба повинна бути щільною без тріщин, шлакових включень і полон.

26.5 Контролер ОТК перевіряє своєчасність відбору проби, її якість і маркіровку. Проба відправляється в експрес-лабораторію пневмопочтой.

27 Рекомендується при розливанні низькокремнистих марок сталей відбирати попередню пробу при рівні (вазі) металу в стальковше – 250 т, для контролю зміни змісту алюмінію і кремнію в сталі.

При значних відхиленнях в попередній пробі з кристалізатора і в останній пробі УКП – за змістом [Al] і [Si] – проводиться контроль стану погружной частини захисної труби (піднімаючи консоль ППС), товщина шару шлаку в проміжному ковші і подачі аргону на захисну трубу.

28 У разі зносу, розтріскування погружной зануреної частини захисної труби, захисну трубу її необхідно замінити.

29 При товщині шару шлаку в проміжному ковші більше 50 мм необхідно "викачати" видалити надмірний шлак в шлаковню, переливаючи шлак через шкарпетку проміжного ковша.

30 Не Пізніше чим за 10 мін до закінчення розливання із сталеразливочного ковша на резервну позицію ППС встановлюють стальковш з черговою плавкою ("новий"). До шиберному затвора під'єднується гідроциліндр і шланг подачі повітря для охолоджування шиберного затвора, ківш накривається теплоізолюючою кришкою.