Перспективи розвитку гірничо-металургійного комплексу України. Характеристика сталеплавильного цеху. Технологія розливки сталі, страница 10

40.10 Після наповнення кристалізатора згідно п. 4.8 запускають струмок. Після досягнення швидкості розливання 0,3 м/мін, натиснути кнопку "Повільний", щоб досягти уставки 0,4 м/мін.

40.11 Набір швидкості після  перековшовки:

а) для перетинів 200 1000-1800, 220 1000-1800, 250 1000-1800:

0,4 м/мін – 1 мін

0,6 м/мін – 1 мін

0,8 м/мін – 2,5 мін

що відповідає розливанню 3-х метрів після перековшовки.

Далі виводять на робочу швидкість.

б) для перетинів 300 1000-1800 мм:

0,4 м/мін – 1 мін

0,5 м/мін – 1 мін

0,6 м/мін – 3,5 мин.

Далі виводять на робочу швидкість.

40.12 Під час "перековшовки" оператор ГПУ по гучному зв'язку інформує про поточну тривалість "перековшовки" і часу що пройшов після запуску струмка.

40.13 Час перековшовки (від зупинки до запуску струмка) не повинен перевищувати:

для перетинів: 200 1000-1800, 250 1000-1150, 220 1000-1150 – не більше 4 мін;

для перетинів: 250 1200-1800, 220 1200-1800 – не більше 6 мін;

для перетинів: 300 1000-1800 – 8 мин.

41 Під час розливання можливо змінювати ширину кристалізатора, вибравши "S"- режим в системі рівня 1. Зміну перетину проводять при швидкості розливання – 0,6-1,5 м/мін. Під час зміни ширини перетину не подають ШОС в кристалізатор. Перехідною сляб відносять до плавки з меншим перетином (якщо не змінилася марка стали).

42 Закінчення розливання.

42.1 Закінчення розливання – вивід на "кінці", по одному із струмків необхідно робити на мірній довжині сляба.

42.2 Для отримання якісної продукції рекомендується виводити на "кінці" один із струмків до зниження рівня в проміжному ковші менше 35 т.

42.3 Другим струмком, що виводиться на "кінці", припиняють розливання при рівні металу в проміжному ковші 12 – 14 т.

42.4 Порядок виведення струмка на "кінці":

- за 2-3 м до мірної довжини або до закінчення розливання з промковша припиняють подачу суміші в кристалізатор;

- за 1 м до мірної довжини або до закінчення розливання з промковша швидкість знижують до 0,8 м/мін (для товщини 300 мм – 0,5 м/мін), управління стопорним механізмом перевести в ручний режим, совками видалити шлак з кристалізатора;

- досягши мірної довжини сляба або рівня в промковше 10-15 т, закривають стопор промковша, стакан-дозатор перекривають "заглушкою" за допомогою SEM, швидкість розливання роблять 0,2 м/мін і включають на РМР режим "Кінець розливання";

- не допускається попадання в кристалізатор шлаку з промковша, його необхідно повністю видалити з кристалізатора;

- верхній шар металу в кристалізаторі перемішують заломленою трубкою до усадки злитка, після чого в кристалізатор подають воду в такій кількості, щоб відбувалося її повне випаровування;

- після скориночки, що повністю сформувалася, на головній частині злитка, виводять з кристалізатора злиток про швидкістю до 0,6 м/мін і потім швидкості розливання збільшують до робочої.

42.5 Відключення приводу механізму гойдання кристалізатора, виключення секцій вторинного охолоджування проводяться в автоматичному режимі.

42.6 Після виведення струмків на "кінці" необхідно повідомити на оборотний цикл про закінчення розливання.

42.7 У режим "Техобслуговування" переводиться струмок МБРС не раніше видачі останнього сляба відповідного струмка на стіл штабелера. У разі потреби форсування умов перепідготовки, допускається вибір режиму "Введення" після виходу "хвоста" сляба з 4-го сегменту.

42.8 Після видачі останнього сляба на вихідну ділянку, закриваються засувки подачі аварійного охолоджування кристалізатора, ЗВО і закритого контура машини.

43 Транспортування і охолоджування слябів.

43.1 Із столу штабелера краном з ділянки розливання в ділянку обробки перевозять стопами по 1-3 сляби (залежно від ваги).

43.2 На ділянці обробки сляби укладають поплавцевою в штабелі висотою не 2-кратнішої ширини сляба (але не більше 3 м).

43.3 Відстань між штабелями повинна бути не менше 1 м і відстань від штабелю до найближчої залізничної колії повинна бути не менше 2 м.

43.4 Охолоджування слябів перед обробкою проводять в штабелі не менше 36 годин, для сталей [C] э 20 – не менше 72 годин, в термосах або між гарячих штабелів, накривають зверху гарячим слябом іншої марки стали.

5. Охорона праці на ділянці.

Виконання технологічних вимог, викладених вище, забезпечує безпеку праці обслуговуючого персоналу і проводиться в строгій відповідності з наступними положеннями і інструкціями по охороні праці:

– Закон України охороні праці" від 21.11.02 №229-IV;

– "Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості", затверджені Держтехнаглядом СРСР від 13.05.87;

– ДНАОП 1.2.10-1.03-97 "Правила безпеки в сталеплавильному виробництві", затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.02.97г., №33;

– Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Міністерством палива і енергетики України, наказ №258 від 25.07.06г;

– ПБГ ЧМ "Правила безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії";

– БТІ-1 "Загальні правила по охороні праці для тих, що працюють на Алчевськом металургійному комбінаті";

– БТІ-17 "Інструкція для трудящих комбінату про заходи пожежної безпеки";

– БТІ-9 "Інструкція по застосуванню системи бирки на Алчевськом металургійному комбінаті";

– БТІ-12 "Інструкція по безпечному веденню робіт для стропальників (зачіпників), обслуговуючих вантажопідйомні крани".

Працівники відділень зобов'язані знати і виконувати інструкції по охороні праці, що діють на їх робочих місцях. Для забезпечення безпеки експлуатації газовідвідних трактів необхідно після кожної перефутеровки або ремонту перед проведенням плавок з частковим допалюванням окислу вуглецю перевірити газощільність газовідвідного тракту, правильність настройки блокувань, сигналізації,  готовність до роботи контрольно-вимірювальних приладів. Результати перевірки майстер-енергетик записує в змінному журналі і повідомляє майстра конвертера про готовність газовідвідного тракту до роботи.