Перспективи розвитку гірничо-металургійного комплексу України. Характеристика сталеплавильного цеху. Технологія розливки сталі

Страницы работы

Содержание работы

 

Зміст


1.  Перспективи розвитку  гірничо-металургійного комплексу України.

2.  Перспективи розвитку та реконструкції металургійного комбінату.

3.  Характеристика сталеплавильного цеху.

План розташування відділень цеху та обладнання, характеристика обладнань.

Характеристика МБРС.

Характеристика технологічного та підйомно-транспортного обладнання.

4.  Технологія розливки сталі.

5.  Охорона праці. 


1. Перспективи розвитку гірничо-металургійного комплексу Україні.

На сучасному етапі розвитку сталеплавильного комплексу України важливе значення приділяється питанням підвищення конкурентоспроможності вітчизняної металопродукції на світовому ринку.

Однією з основних технологічних операцій отримання якісного металопрокату є розливання рідкої сталі, яка в значній мірі визначає рівень його експлуатаційних властивостей.

Багато сторіч металурги використовували спосіб розливання металу у виливниці. Революцією в металургії стало застосування в ХХ столітті безперервного розливання стали. Така технологія дозволила значно збільшити вихід придатних заготовок при істотній економії матеріальних і енергетичних ресурсів, поліпшенні умов праці і екологічної обстановки.

В даний час рівень розвитку металургії тієї або іншої держави визначається часткою металу розлитого безперервним способом.

Україна значно відстає від передових металургійних держав по рівню використання цього передового способу розливання. Проте, останніми роками намітилися позитивні тенденції в скороченні цього відставання. Прийняті законодавчі акти і програми, а також реальні кроки багатьох підприємств і інвесторів дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє безперервного розливання металу в наший країні. За останні роки сучасні МНЛЗ були споруджені на Дніпродзержинському металургійному комбінаті, Єнакіївському і Донецькому металургійних заводах. У перспективі передбачається споруда установок на металургійних підприємствах Кривого Рогу, Маріуполя, Алчевська. Згідно перспективних планів, до 2010 року в Україні намічається збільшення частки безперервно литої сталі до 85%, що в значній мірі позитивно позначиться на ефективності сталеплавильного виробництва і економіці держави.

Не тільки підприємства України відстають по рівню впровадження цих перспективних технологічних схем але і учбові заклади відповідного профілю відчувають нестачу в спеціальній, довідковій  і методичній літературі пов'язаного з процесами безперервного розливання стали. Відсутність необхідної літератури не може не відбитися на якості підготовки високо кваліфікованих фахівців. Сучасні фахівці в області Розливання сталі повинні знати будову рідких металів, особливості їх кристалізації, конструктивні характеристики вживаних при безперервному розливанні машин і механізмів, питання підготовки металу до розливання, саму технологію безперервного розливання, різні способи впливу на якість металопродукції, техніко-економічні аспекти сучасних технологічних рішень і багато що інше.

Основна увага в справжній допомозі приділена питанням конструкції, призначення і технологічним особливостям роботи вузлів МНЛЗ, підготовки металу до безперервного розливання, використовуваних витратних матеріалів, способів підвищення якості слябів, блюм і сортових заготовок, самої технології безперервного розливання і її техніко-економічних показників. Враховуючи необхідність забезпечення фахівцями безперервного розливання довколишніх підприємств (ДМЗ і ЕМЗ) допомога детальніше розглядає питання отримання якісних безперервно литих сортових заготовок.

2.  Перспективи розвитку і реконструкції металургійного комбінату.

ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" (далі АМК) є одним з найбільших металургійних підприємств України. Продукцією комбінату є: толстолистовой, тонколистовий, сортовий прокат і товарні сляби. На ОАО "АМК" виплавляється близько 10 % стали, вироблюваною в Україні.

         АМК  розташований в східній частині України, підприємству близько 110 років. Як і більшість підприємств такого віку, АМК розтинає  місто на дві частини, майданчик комбінату вузький (до 1  км.), витягнута в довжину (7,5  км.), має ухил і високу щільність забудови. Таке розміщення підприємства практично виключає можливість будівництва виробничих об'єктів на нових площах. Подальше використання моральне і фізично застарілого устаткування стає все більш невигідним з економічною і з екологічного погляду. Підвищення об'ємів виробництва продукції на АМК і навіть підтримка його на існуючому рівні не забезпечує конкурентоспроможності продукції і прийнятних екологічних умов в регіоні, зокрема за умови виконання всіх відомих технічних і природоохоронних заходів, застосовних до тих, що існують на АМК технологіям.

         При модернізації сталеплавильного виробництва мартенівське виробництво сталі замінюється конвертерним,  шляхом поступової заміни основного технологічного устаткування і технологій новими, прогресивними, такими, що забезпечують плавний (без втрат виробництва) перехід на вищий, сучасніший рівень виробництва стали. Розливання стали в злитки замінюється безперервним розливанням стали на машинах безперервного литва заготовок (МНЛЗ). В результаті модернізації сталеплавильне виробництво на АМК буде представлено конвертерним цехом у складі двох конвертерів з верхнім продуванням місткістю 300т і відділенням безперервного розливання стали у складі однієї двопозиційної установки "піч-ківш", вакууматора і два двухручьєвих слябових МБРС. Мінімальний об'єм вироблюваної продукції складе 5,0 млн. т./г.

План модернізації виробництва на АМК розрахований до 2010  року. Окрім вищезгаданого, включає: заміну використання природного газу коксівним і доменним (намічено понизити споживання природного газу на 80 %), впровадження технології вдування в доменні печі пылеугольного палива, отримання електроенергії шляхом використання газоподібних відходів виробничого процесу, що значно зменшить викиди парникових газів. По попередніх оцінках, в результаті будівництва когенерационной установки (потужністю близько 300  Мвт) АМК буде повністю забезпечений власною електроенергією, при цьому об'єм шкідливих викидів буде понижений орієнтування на 7  млн.т/г.

Першим результатом модернізації виробництва, початої в 2004 році, стало введення в експлуатацію (серпень 2005  р.) першої черги відділення безперервного розливання стали (ОНРС). В результаті модернізації прокатного стану "2800", в кінці минулого року був в запущений стан "3000", який, по затвердженнях фахівців, є самим високотехнологічним на пострадянському просторі.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Металлургия
Тип:
Отчеты по практике
Размер файла:
482 Kb
Скачали:
0