Характеристика виплавляємої марки сталі. Окислювальні процеси в мартенівській печі. Управління тепловою роботою мартенівської печі, страница 4

При введенні у ванну технічно чистого кисню може інтенсивно утворюватися пил  і   випарюватися залізо  в осередку реакції,  що  призво­дить до прискоренного опрацювання  вогнетривких матеріалів,  передчасно­го засмічення насадок регенераторів  і  зниження стійкості  печі.

При використанні  кисню для інтенсифікації  процесу виплавки сталі  в мартенівських печах якість сталі  не погіршується,  а  за дея­кими даними навіть поліпшується.

Мартенівська фурма.

В даний час для продування використовуються багатосоплові фурми, що дозволяє добитися більш рівномірного газовиділення з реакційної зони, краще організувати циркуляцію металу, тепло- і масообмін між реакційною зоною і розплавленою ванною. Це знижує втрати металу з викидами і виносами, прискорює шлакоутворення.

У наконечнику фурми розташовують 5 сопл Лаваля, осі яких нахилені до вертикальної осі фурми, в результаті (його струмені віялоподібний розходяться від наконечника (голівки) фурми. Кут нахилу осей сопл має бути досить більше, щоб уникнути злиття струменів, інакше ефект розосередження не буде досягнутий.

Необхідно враховувати, що із збільшенням числа сопл виникає проблема конструктивного розміщення їх в голівці фурми. Наближення фурми до поверхні металу із збільшенням числа сопл підвищує вимоги до інтенсивності її охолоджування, оскільки теплове навантаження на її поверхню зростає.

Охолоджування фурми повинне забезпечувати температуру охолоджуючої води, що відходить, більше або рівне 45°С, тобто різниця температури на вході і виході не повинні перевищувати 25 °С у літніх умовах. Для виготовлення фурм застосовують сталеві цільнотянуті труби.

Наконечники фурм виготовляють з червоної міді за допомогою зварки окремих елементів або різних способів литва. У останньому випадку мають бути виключені міхури і раковини в литій міді. Стійкість наконечника залежить від якості виготовлення, організації охолоджування і умов експлуатації. Вона коливається в межах 50-200 плавок.

                                                

Рисунок 2. Наконечникбагатосоплової фурми з підведенням киснюпо центральній трубі.

Кисневі фурми для продування зверху є три концентрично розташовані труби. По центральній трубі зазвичай подається кисень, по внутрішньому кільцевому простору - охолоджуюча вода. Відведення води здійснюється по кільцевому зазору між зовнішньою і середньою трубами рисунок 2.

Продування при підвищеному положенні фурми має на меті забезпечити швидке наведення активного залізистого шлаку. Підвищене окислення заліза в шлак також сприяє поліпшенню теплових умов початку плавки. Надмірна тривалість цього періоду зазвичай приводить до викидів в кінці першої третини часу.

Після стійкого запалення плавки  і наведення шлаку положення фурми знижується до номінального рівня 30-40 калібрів  і  таким чином  продування  продовжується до кінця плавки.

Таким чином, м'яке продування при підвищеному розташуванні фурми, пониженому щодо розрахункового для наявних у фурмі сопл витраті кисню, розосередження вдуваного кисню за рахунок вживання фурм із збільшеним числом сопл приводять до збагачення шлаку оксидами заліза і відносного зниження кількості кисню на безпосереднє окислення вуглецю і інших домішок розплавленої
ванни. Наближення фурми до ванни, продування з максимальною витратою кисню, збільшення потужності кисневих струменів шляхом зниження числа сопл, а при постійній витраті кисню і зменшення кута нахилу сопл приводять до жорсткого продування, зниження окисленности шлаку, інтенсифікаці
їокислення вуглецю.

1.6. Охорона праці на дільниці.      

    При роботі в сталеплавильних цехах охороні праці і техніці безпеки приділяється дуже велика увага зважаючи на складних і важких умов праці, властивих цьому виробництву. Так, в процесі виплавки і розливання стали металурги мають справу з рідким металлом і шлаком. Порушення правил звернення з цими расплавами може викликати вибухи, небезпечні для життя опіки і ін. Важка фізична робота в безпосередній близькості від джерел тепла (приводить до перегріву організму, і потрібно приймати заходи по захисту робітників від тепло-випромінювань.

Поведінка тих, що працюють в сталеплавильних цехах регламентовано лавою правил техніки безпеки, знання і виконання їх Обов'язково. Робітники, що знов поступають, минають докладний інструктаж по спільних питаннях техніки безпеки, найбільш важливі особливості пояснюються безпосередньо на робочому місці. Спочатку до отримання стійких трудових навиків знов прийнятий робітник знаходиться під постійним спостереженням майстра, бригадира.

    Всі робітники отримують в цеху спеціальний одяг, взуття, рукавиці і різні захисні пристосування  (каски, окуляри і ін.).

Тип спецодягу повинен відповідати умовам праці на кожному конкретному місці. Що прийшла до непридатність одяг і взуття повинні своєчасно замінюватися. При ремонтах подины і випускного отвору часто користуються стислим повітрям. Навішують жолоби за допомогою консольного крана

1. Основні джерела небезпеки.

    Головне правило при роботі з рідким металом і шлаком полягає в тому, щоб не допускати їх контакту з водою і вологими матеріалами. При 1500-1600 °С вода, миттєво перетворюючись на пару, поводиться як вибухова речовина. Особливо небезпечно, коли вологі матеріали виявляються прикритими шаром металу (шлаку). Тому заправні матеріали, сипкі, феросплави мають бути заздалегідь просушені або прожарені.