Положення про оплату праці на виробництві, страница 2

ü  інші види робіт, пов'язані з обробкою металу.

Обробка металу проводиться строго за завданням ст. майстра ділянки обробки і здачі металу, згідно замовлень на відвантаження і заявок прокатних цехів. Завдання доводиться на початку кожної зміни змінному майстрові ділянки обробки і здачі металу в книзі технологічних вказівок. Обробка металу на вибір категорично забороняється. При самовільному виборі металу для обробки останній оплаті не підлягає. За обробку на вибір обробник поверхневих пороків металу несе дисциплінарну і матеріальну відповідальність.

5.2.1.За відсутності фронту робіт не по провині робочих протягом зміни, оплата 100% тарифної ставки проводиться за роботу, не пов'язану з обробкою металу, по довідці змінного майстра ділянки обробки і здачі металу. Довідка на оплату по тарифній ставці за зміну здається разом з нарядами.

5.3. Для  решти працівників ділянки обробки і здачі металу (бригадирів по переміщенню сировини, п/фабрикатов і готовій продукції в процесі виробництва  /занятых оформленням документацией/; операторів поста управління) вводиться відрядно-преміальна система оплати праці. Нормою для робочих є план  (графік) по відвантаженню литої заготівки.

5.4.Нарахування відрядної платні цим працівникам проводиться  за наслідками виконання плану (графіка) по відвантаженню литої заготівки по бригаді шляхом множення годинної тарифної ставки на кількість відпрацьованого за місяць годинника (час, витрачений на проведення ППР, не виключається) і на відсоток виконання плану (графіка) по  бригаді.

5.5.В цілях підвищення матеріальної зацікавленості робочих  ділянки обробки і здачі металу у виконанні виробничих показників, виконання технологічних інструкцій  і  поліпшенні якісних показників  нараховується премія на відрядний заробіток за основні результати діяльності.

        Показники і розміри премії приведені в Додатку № 1.

5.5.1   Підставою для нарахування премії є довідка економіста   про виконання плану (графіка) по відвантаженню і по забезпеченню цехів комбінату слябами, затверджена начальником цеху і начальником ПЕО і довідка про беззаказной продукцію, підписана  начальником ОТК.

5.5.2. Преміювання здійснюється роздільно по кожному показнику і нараховується в звітному місяці.

6.  Механослужба, електрослужба, енергослужба

 і служба АСОВІ ТП

6.1. Оплата праці  ремонтного персоналу проводиться по почасово-преміальній системі відповідно до привласненої тарифної ставки (окладом)  за фактично

відпрацьований час.

6.2.На ділянці по ремонту роликів сегментів і плит кристалізаторів вводиться коефіцієнт, що підвищує, до тарифної ставки для наступних робочих:

·  Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах 1,01;

·  Токар             1,3;

·  Шліфувальник   1,08;

·  Фрезерувальник  1,2.

6.3. В цілях підвищення матеріальної зацікавленості робочих у виконанні виробничих показників, виконання технологічних інструкцій  і  поліпшенні якісних показників  нараховується премія за основні результати діяльності.

      Показники і розміри премії приведені в Додатку № 1.

6.4.Підставою для нарахування премії є довідки економіста   про виконання плану (графіка) виробництва литої заготівки і про виконання норм простоїв по ділянках затверджена начальником цеху і начальником ПЕО. Довідка про дотримання якості очищення води   затверджується  начальником ділянки водопостачання і начальником химлаборатории.

6.5.Преміювання здійснюється роздільно по кожному показнику і нараховується в звітному місяці.

7.  Загальноцеховий персонал.

7.1. Оплата праці  загальноцехового персоналу проводиться по почасово-преміальній системі відповідно до привласненої тарифної ставки (окладом)  за фактично відпрацьований час.

7.2. В цілях підвищення матеріальної зацікавленості робочих у виконанні виробничих показників нараховується премія за основні результати діяльності в звітному місяці.

      Показники і розміри премії приведені в Додатку № 1.

8.  Загальні положення.

8.1. Оплата за вимушені целосменные простої, що відбулися не по провині трудящих, проводяться у розмірі 100% привласненої тарифної ставки або посадового окладу.

8.2. Всі внутрішньозмінні простої (профілактика, відсутність металу, електроенергії, води і ін.)  враховані нормою і додатковій оплаті не підлягають.

8.3. З метою підвищення рівня виробництва  і зміцнення трудової дисципліни для робочих встановлюється наступний порядок роботи: робоча зміна зобов'язана здати основне устаткування в робочому стані, забезпечивши безперебійну роботу устаткування подальшої зміни протягом перших двох годин роботи.

8.3.1. За невиконання встановленого порядку підготовки роботи подальшої зміни начальникові цеху надається право зменшити змінне виробництво бригаді на величину втрат в подальшій зміні із-за аварійних простоїв або неякісної підготовки роботи подальшої зміни протягом перших двох годинників.

8.3.2. Об'єм виробництва, знятий з виробничої бригади, що допустила порушення порядку підготовки зміни, включається в змінне виробництво бригади, що приймає зміну. Підставою для цього є розпорядження по цеху, підготовлене заст. начальника  цеху і затверджене начальником цеху.

8.4. Оплата по гарантованих виплатах (за роботу в нічний і вечірній час, переробку графіка, роботу в святкові дні) проводиться згідно Кзот України.

8.5. Начальникові цеху надається право за допущення браку в роботі, порушення трудової, виробничої і технологічної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку розпорядженням по цеху позбавляти премії повністю або частково.

8.6.   Працівникові, відпрацьованому неповний місяць:

        - з поважної причини - розмір премії нараховується за фактично відпрацьований час;

        -   з неповажної причини - премія не виплачується.

8.7.   Працівникам, що зробили прогул, відсутнім на робочому місці більш 3-го годинника або таким, що знаходилися на робочому місці в нетверезому стані, оплата проводиться по привласненій тарифній ставці (окладу) за фактично відпрацьований  час з нарахуванням гарантованих виплат.

8.8. За керівництво бригадою (ланкою) незвільненому бригадирові (ланковому) встановлюється доплата відповідно до колективного договору.

Персональний склад бригад затверджується розпорядженням начальника цеху за уявленням керівника служби (ділянки).

8.8.1. Чисельність бригади складає не менше 5 чоловік, чисельність ланки складає не менше 3 чоловік.

8.8.2.  Конкретний розмір доплат бригадирам і ланковим вказаний в Додатку № 2.

8.9.   Доплата за роботу з бракуючим штатом проводиться відповідно до Додатку № 3  в наступних розмірах:

     - при виконанні плану (графіка) виробництва:

а)   для технологічного персоналу  -  100% тарифної ставки і премії                  

 відсутнього працівника;

б) доплата для ремонтного, обслуговуючого персоналу і працівників допоміжних   ділянок   50% тарифної ставки і премії відповідного працівника;

в) для працівників загальноцехового персоналу   25% окладу або тарифної ставки і премії       відсутнього працівника;

- при невиконанні плану (графіка) виробництва доплата за роботу з бракуючим штатом проводиться  у вищезгаданих розмірах, але без премії.

8.10.  Доплата за поєднання професій і розширення зон обслуговування проводиться на привласнену тарифну ставку за фактично відпрацьований час за умови виконання повного об'єму робіт (Додаток № 4).

8.11. Доплата за високу професійну майстерність висококваліфікованим робочим проводиться відповідно до Додатку № 5.

8.12. На доплати за керівництво бригадою, надбавки за профмастерство премія не нараховується.

8.13.  За час роботи в газоізолюючому  апараті  встановлюється доплата  у розмірі привласненої тарифної ставки.  Перелік ділянок, професій, кількість годин роботи в газоізолюючому  апараті  вказані в Додатку № 6. Підставою для нарахування вищезгаданої доплати є наряд-допуск на виконання робіт в газонебезпечних місцях.

8.14.  Робочим  які пройшли атестацію згідно правилам атестації зварювачів Днаоп.0.00-1.16-96 затвердженим державним комітетом з нагляду за охороною праці (наказ №61 від 19.04.96 р.) за умови щомісячного виконання електрогазосварочных робіт протягом місяця і наявності посвідчення атестованого зварювача, що діяло,  встановлюється доплата у розмірі 25% тарифної ставки за фактично відпрацьований час.

8.15.  Всі виплати по даному положенню проводяться в межах планового фонду оплати праці цеху.