Молекулярна фізика і термодинаміка, страница 9

242.  Визначити середню квадратичну швидкість молекули газу, який знаходиться у посудині ємністю 2 л під тиском 200 кПа. Маса газу 0,3 г.

243.  Визначити тиск газу на стінки посудини, якщо його густина дорівнює 0,01 кг/м3, а середня квадратична швидкість молекул газу 480 м/с.

244.  На якій висоті тиск повітря дорівнює 60 % від тиску морського рівня? Прийняти температуру повітря всюди єдиною, яка дорівнює 100С.

245.  Який тиск повітря у шахті на глибині 1 км, якщо прийняти, що температура по всій висоті однакова і дорівнює 220С, а прискорення вільного падіння не залежить від висоти? Тиск повітря на поверхні Землі прийняти рівним 105 Па.

246.  Визначити середню довжину вільного пробігу молекули кисню, який знаходиться при температурі 00С, якщо середнє число зіткнень молекул в 1 с дорівнює 3,7 . 109.

247.  При якому тиску середня довжина вільного пробігу молекул водню дорівнює 2,5 см, якщо температура газу 670С? Діаметр молекули водню прийняти рівним 0,28 нм.

248.  Визначити середню тривалість вільного пробігу молекули водню при температурі 270С і тиску 5 кПа. Діаметр молекули водню прийняти рівним 0,28 нм.

249.  Середня довжина вільного пробігу молекул водню при нормальних умовах 0,1 мкм. Визначити середню довжину їх вільного пробігу, якщо тиск дорівнює 0,1 мПа, а температура газу залишається незмінною.

250.  При температурі 300 К та деякому тиску середня довжина вільного пробігу молекули кисню дорівнює 0,1 мкм. Яке середнє число співударів між молекулами в 1 с, якщо кисень відкачати до 0,1 початкового тиску? Температуру газу прийняти незмінною.

251.  Визначити коефіцієнт теплопровідності азоту, який займає деякий об’єм при температурі 280 К. Ефективний діаметр молекули азоту прийняти рівним 0,38 нм.

252.  Кисень знаходиться при нормальних умовах. Визначити коефіцієнт теплопровідності кисню, якщо ефективний діаметр молекули дорівнює 0,36 нм.

253.  Визначити коефіцієнт дифузії кисню при нормальних умовах. Ефективний діаметр молекули кисню прийняти рівним 0,36 нм.

254.  У скільки разів відрізняються коефіцієнти динамічної в’язкості вуглекислого газу і азоту, якщо обидва гази знаходяться при однакових температурах і тисках? Ефективні діаметри молекул цих газів прийняти рівними d.

255.  Визначити коефіцієнт теплопровідності азоту, якщо коефіцієнт динамічної в’зкості для нього при тих же умовах 10 мкПа .с.

256.  Азот знаходиться під тиском 100 кПа при температурі 290  К. Знайти коефіцієнт дифузії і внутрішнього тертя. Ефективний діаметр молекули азоту прийняти рівним 0,38 нм.

257.  Кисень масою 32 г знаходиться у закритій посудині під тиском 0.1 МПа при температурі 290 К. Після нагрівання тиск в посудині зріс у 4 рази. Визначити: а) ємність посудини; б) температуру, до якої газ нагріли; в) кількість теплоти, одержану газом.

258.  Азот масою 280 г розширюється внаслідок ізобарного процесу під тиском 1 мПа. Визначити: а) роботу розширення; б) кінцевий об’єм газу, якщо при розширенні затрачена теплота 5 кДж, а початкова температура азоту 290 К.

259.  Визначити кількість теплоти, додану газу, якщо в процесі ізохорного нагрівання кисню ємністю 20 л його тиск збільшився на 100 кПа.

260.  Азот масою 14 г стискають ізотермічно при температурі 300 К від тиску 100 кПа до тиску 500 кПа. Визначити: а) змінення внутрішньої енергії газу; б) роботу стиснення; в) кількість теплоти, яка виділилася.

261.  При адіабатичному розширенні кисню в кількості 2 моля, який знаходиться при нормальних умовах, його об’єм зростає в 3 рази. Визначити: а) змінення внутрішньої енергії газу; б) роботу розширення газу.

262.  Азот нагрівся при сталому тиску, при цьому затрачена теплота 21 кДж. Визначити роботу, яку виконує при цьому газ, і змінення його внутрішньої енергії.

263.  Знайти змінення DS ентропії при ізобарному розширенні азоту масою 4 г від об’єму 5 л до об’єму 9 л.

264.  Кусок льоду масою 200 г, який мав температуру - 100С, нагріли до температури 00С і розплавили, після цього воду нагріли до температури  100С. Визначити змінення DS ентропії на протязі цих процесів.