Молекулярна фізика і термодинаміка, страница 10

265.  Кисень, який має об’єм 1 л, знаходиться під тиском 1  МПа. Визначити, яка кількість теплоти потрібна, щоб: 1) збільшити його об’єм   удвоє при ізобарному процесі; 2) збільшити його тиск удвоє при ізохорному процесі.

266.  Азот масою 50 г має температуру 280 К. Після ізохорного охолодження його тиск зменшився у 2 рази, а потім внаслідок ізобарного розширення температура газу в кінцевому стані стала дорівнювати початковій. Визначити: 1) роботу, яку здійснив газ; 2) змінення внутрішньої енергії газу.

267.  Визначити роботу ізотермічного стиснення газу, який здійснює цикл Карно, ККД якого h= 0,4, якщо робота ізотермічного розширення дорівнює  8 Дж.

268.   Газ, як робоча речовина в циклі Карно, одержав від нагрівника теплоту 4,38 кДж і здійснив роботу 2,4 кДж. Визначити температуру нагрівника, якщо температура холодильника 273 К.

269.  У скільки разів зростає коефіцієнт корисної дії циклу Карно при підвищенні температури нагрівника від 380 К до 560 К ? Температура холодильника 280 К.

270.  Газ, що здійснює цикл Карно, одержує теплоту 84 кДж. Визначити роботу газу, якщо температура нагрівника у три рази вища температури холодильника.

271.  У циклі Карно газ отримав від нагрівника теплоту 500 Дж і здійснив роботу 100 Дж. Температура нагрівника 400 К. Визначити температуру холодильника.

272.  Ідеальна теплова машина працює по циклу Карно. Температура нагрівника дорівнює 500 К , температура холодильника 250 К. Визначити термічний ККД циклу, а також роботу при ізотермічному розширенні, якщо при ізотермічному стисненні затрачена робота 70 Дж.

273.  Газ, який працює в машині Карно, віддав холодильнику 67 % теплоти, одержаної від нагрівника. Визначити температуру холодильника, якщо температура нагрівника 430 К.

274.  Газ в циклі Карно, віддав холодильнику теплоту 14 кДж. Визначити температуру нагрівника, якщо при температурі холодильника 280 К робота циклу 6 кДж.

275.  Трубка має діаметр 0,2 см. На нижньому кінці трубки зависла крапля води, яка під час відриву має вид кульки. Знайти діаметр цієї краплі.

276.  Дві краплі ртуті радіусом 1 мм кожна з’єдналися в єдину велику краплю. Яка енергія виділяється при цьому? Прийняти процес ізотермічним.

277.  На скільки тиск повітря в середині мильного пухиря більше атмосферного тиску Ро, якщо діаметр пухиря 5 мм?

278.  У рідину нижніми кінцями опущені дві вертикальні капілярні трубки з внутрішніми діаметрами 0,05 см і 0,1 см. Різниця рівнів у трубках дорівнює 11,6 мм. Густина рідини 0,8 г/см3. Знайти поверхневий натяг рідини.

279.  Гліцерин піднявся у капілярній трубці діаметром каналу 1 мм на висоту 20 мм. Визначити поверхневий натяг гліцерину, якщо змочування повне.

280.  У капілярі діаметром 100 мкм вода підіймається на 30 см. Визначити поверхневий натяг води, якщо її густина 1 г/см3.