Молекулярна фізика і термодинаміка

Страницы работы

Содержание работы

2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Основні  формули

Кількість речовини однорідного газу (у молях)

n ,      n,

де  N- число молекул;  Nа – стала Авогадро;   m- маса газу;

          М – молярна маса.

          Якщо система є суміш’ю декількох газів, тоді кількість речовини системи

n =  n 1+ n 2+n 3….+ nn ,

або  

n  ….,

де nі, Nі, mі, Mі – відповідно кількість речовини, число молекул, маса, молярна маса і –ої компоненти суміші.

Рівняння Менделєєва-Клапейрона (рівняння стану ідеального газу)

PV   RT = nRT,

де  m – маса газу ; М – молярна маса;  R = 8.31 Дж/(моль . К) - універсальна газова стала;  n – кількість речовини; Т – термодинамічна  температура.

          Експериментальні газові закони, які є окремими випадками рівняння Менделєєва-Клапейрона для ізопроцесів

          а)  закон Бойля –Маріотта (ізотермічний процес – Т = const, m = const )

PV = const,

або для двох станів газу

P1 V1 =P2V2;

          б) закон Гей-Люсака (ізобарний процес –p = const, m = const)

V = VoaT    ,

або для двох станів

 = ;

          в) закон Шарля (ізохорний процес – V = const, m = const )

P  = PoaT ,

або для двох станів

 =;

         г) об’єднаний газовий закон ( m = const)

 = const,  абo  =,

де P1, V1, T1 - тиск, об’єм і температура газу в початкому стані; P2, V2, T2- ці ж параметри в кінцевому стані.

          Закон Дальтона визначає тиск суміші  газів

P = P1+P2+...+P n ,   

          де - Pі - парціальні тиски компонентів суміші;  n - число компонентів.

          Парціальний тиск - тиск, який створював би цей газ, якщо б  тільки він один знаходився в посудині, зайнятій суміш’ю.                         

          Молярна маса суміші газів

          М =,   

де  mi  - маса і-го компонента суміші;  νi =  - кількість речовини  i-го компонента;  n- число компонентів.

          Концентрація молекул

n =,

          де N - число молекул, які знаходяться в даній системі;

               r - густина речовини;

               V - об’єм системи. Формула може використовуватись не тільки для газів, але і для любого агрегатного стану речовини.

          Основне рівняння кінетичної теорії газів

 <eк>,     

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
896 Kb
Скачали:
0