Металургійна промисловість України. Характеристика технологічного процесу виплавки сталі, страница 6

У період заправлення печі сталевар виконує най більш відповідальні операції: оглядає стан робочого простору намічає способи виправлення його ушкоджених частин, установлює величину теплового навантаження, безпосередньо керує заправною машиною, також керує роботою підручних. Також він стежить за рівномірним розподілом матеріалів по всьому поду і перемішуванням їх за допомогою порожньої мульди.

Перший підручний сталевара при прийманні зміни перевіряє стан стале випускного отвору, установку жолоба і ковша для прийому плавки, стан поверхні головного зводу, наявність та справність інструмента для догляду за отвором і головним зводом. В період заправлення він готує пристосування та матеріали для випуску плавки. Обробляє стале випускний отвір. У період розплавлення підручний займається підготовкою інструмента, необхідного для обслуговування печі, підмінює сталевара на час його відпочинку. На прикінці розплавлювання він під керівництвом сталевара відбирає пробу металу, бере участь в прибиранні робочої площадки. При випуску плавки перший підручний закидає розкислювачі в жолоб і ківш.

Другий підручний сталевара приймаючи зміну, перевіряє стан шлакових льоток, правильність установки шлакових чаш стосовно жолоба та по відношенню до середнього завалочного вікна. Одночасно з цим він з`ясовує наявність та справність інструмента для догляду за шлаковими льотками, а також устаткування для транспортування чаш. В період заправлення печі другий підручний бере участь у підготовці до випуску плавки й в обробленні стале випускного отвору. У період прогріву другий підручний сталевара бере участь у підсипанні помилкових порогів, забезпечує установку шлакових чаш, очищає шляхи від шлаку і сміття. У період доведення приймає участь у доборі проб, підготовлює і відправляє їх на аналіз, допомагає першому підручному при випуску плавки.

Третій підручний сталевара під час прийому зміни перевіряє наявність заправних матеріалів, вогнетривкої маси і феросплавів, стан бункерів, чистоту робочої площадки справність інструменту. При заправленні печі він допомагає сталевару виправляти зношену поверхню робочого простору, закривати стале випускний отвір через середнє завалочне вікно. В період завалки він готує і завантажує розкислювачі в бункер за піччю, очищує замки в мульдах, заготовлює матеріали для підсипання помилкових порогів. Наприкінці розплавлення він бере участь у доборі проб, у вільний час відпочиває.

Недоліки в організації праці в мартенівському цеху

На металургійному комбінаті, як і на інших металургійних підприємствах, існують певні недоліки, які можуть привести до різноманітних аварійна комбінаті. Недоліками на комбінаті є: проведення змінно-зустрічних зборів та профілактичних робіт перед початком зміни; не завжди виконують прийом і передачу зміни; невчасно поступають сировина, палево, деяке обладнання; також в мартенівському цеху погані умови праці (погане планування робочого місця, не вистачає допоміжного обладнання) та битове обслуговування (в першу чергу не співпадає нормам розташування місць індивідуальної гігієни, а також в цеху погане освітлення, високий шум); в організації робіт важливим недоліком є те, що технічний процес потребує великих затрат фізичної праці. Ручною працею проводять ремонт поду, обдувають звод, додавання алюмінію у ківш для розкислення сталі, додавання антрациту, та ін. При цьому в цеху не вистачає робочого персоналу. Всі роботи проводяться в умовах підвищеної температури, високої кількості пилу, при цьому існує висока кількість шкідливих газів.

На розливочному прольоті особливу проблему складає заливання шлаком приямків та прольоту так, як це зупиняє мартенівський цикл; у наслідок чого падає виробнича потужність.