Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика», страница 2

Таким чином, за підсумками виконання письмової індивідуальної роботи та усного виступу студента з викладом результатів цієї роботи під час індивідуальних занять виставляються бали за індивідуальну роботу в цілому.

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ

1.  Зародження етичної думки у стародавньому світі.

2.  Особливості етики Буддизму.

3.  Неперервний зв'язок поколінь у моральній позиції сучасного китайського суспільства.

4.  Етична думка античного світу: школи та видатні моралісти.

5.  Біблія - моральний кодекс християнина.

6.  Зв'язок етики і природознавчих наук у поглядах моралістів Нового часу.

7.  Поняття моралі у філософській системі І.Канта.

8.  Етика марксизму: досягнення і прорахунки.

9.  Етична концепція Ф.Ніцше.

10.Екзистенціальна етика і сучасність.

11.Соціально-культурні основи моральних норм і цінностей.

12.Совість як етична категорія.

13.Сенс життя як філософсько-етична проблема.

14.Щастя людини і її моральний ідеал.

15.Моральне зло - образ сатани.

16.Соціальна і моральна характеристика дружби та любові.

17.Товариськість, дружба, любов як окремі види спілкування.

18.Роль моралі у визначенні численних обов'язків суспільної людини.

19.Історія етики і сучасність.

20.Етика і глобальні проблеми сучасності.

21.Етика відповідальності і соціальне буття людини.

22.Етика ірраціоналізму у XX столітті.

23.Моральний вибір в умовах демократичного суспільства.

24.Моральні аспекти соціальної справедливості.

25.Якість праці і мораль банкіра.

26.Морально-психологічний клімат трудового колективу.

27.Толерантність як принцип моральної культури особистості.

28.Розвиток етичної думки у Київській Русі.

29.Етичні погляди видатного українського філософа і просвітника Г.С.Сковороди.

30.Етична позиція у творчості Т.Г.Шевченка.

31.Моральне здоров'я сім'ї.

32.Суперечливий характер сімейно-побутових стосунків.

33.Моральний аспект проблеми розлучень.

34.Моральні проблеми  спілкування: причини виникнення та шляхи подолання.

35.Етикет  банківського службовця.

36.Особливості спілкування в субкультурах.

37.Мораль та етикет: проблема співвідношення.

38.Виникнення терміну "естетика".

39.Основні етапи історії естетики.

40.Поліфонія естетичного знання.

41.Категорії естетики.

42.Естетичний ідеал.

43.Роль мистецтва у житті людини.

44.. Система класифікації образотворчого мистецтва.

45..Особливості образного мислення у мистецтві.

46.Сутність естетичного виховання.

47.Суперечність між естетикою раціоналізму та чуттєвості у мистецтві XIX століття.

48.Творчість видатних представників французького романтизму  ( Ежен Делакруа, Жеріко, В.Гюго та ін.).

49.Романтизм у музиці ( Шуберт, Шопен, Ліст, Берліоз).

50.Постать художнього генія у естетичній концепції Жана Поля.

51.Романтизм у українському живопису XIX століття.

52.Життя і творчість лорда Байрона як реалізація концепції романтичного героя.

53.Метод критичного реалізму у творчості російських художників-передвижників.

54.Провідні майстри французького імпресіонізму.

55.Соціалістичний реалізм: міф і реальність.

56.Кубізм Пабло Пікассо і витоки модерну.

57.Епоха художньої еклектики у модернізмі.

58.Принципи модернізму  у живопису.

59.Принципи модернізму у музиці.

60.Конструктивізм в архітектурному обличчі м. Харкова.

61.Василь Кандинський - теоретик і батько абстракціонізму

62.Реалізація ідеї супрематизму у "Чорному квадраті" Казіміра Малевича.

63.Вулиця мого міста, забудована в стилі модерн.

64.Напрямки художнього постмодернізму.

65.Дадаїзм як концепція та творча практика.

66.Поп-арт і науково-технічні новації.

67.Феномен Сальвадора Далі.

68.Постмодерн на межі художнього та філософського.