Відповіді на екзаменаційні питання № 1-30 з дисципліни "Політологія" (Формування політичних доктрин. Давньоримська політична думка. Екстремістські ідеології), страница 15

·  У розвитку політичного класу існують дві тенденції: аристократична, що проявляється у його намаганні стати закритим і спадкоємним, та демократична, оновлення політичного класу за рахунок найбільш здатних до управління;

·  Найкращим варіантом є рівновага між цими тенденціями,

В. Парето

·  Еліту складають індивіди, діяльність яких у певній сфері відрізняється високими показниками і результативністю.

·  Еліта ділиться на правлячу, яка бере участь в управлінні, і контреліту, що володіє управлінськими якостями, але через різного роду бар’єри не має доступу до керівних функцій;

·  Розвиток суспільства відбувається шляхом “циркуляції” двох головних типів еліт – “лисиць” і “левів”;

Р. Міхельс

·  Сама організація суспільства вимагає елітарності, стимулює і відтворює її;

·  В будь-якому суспільстві і будь-якій організації діє “залізний закон олігархічних тенденціій”;

·  Олігархізація є наслідком того, що існування суспільства неможливе без великих організацій, дляі ефективності яких необхідна раціоналізація управлінських функцій, виділення керівного ядра;

·  Керівники неминуче виходять із-під контролю рядових членів організації, через некомпетентність і пасивність останніх, і прагнуть реалізувати тільки свої власні інтереси і зберегти своє привілейоване становище;

·  Внаслідок цього, будь-якою організацією і суспільством завжди править олігархічна елітарна група;

·  Демократія неможлива.


26.

Виборча система - це сукупність правил, прийомів і процесів, що забезпечують і регулюють легітимне формування представницьких органів політичної влади. Виборча система функціонує на основі законодавства, що деталізує основні положення, зафіксовані в конституції. В законодавстві відображені положення про порядок висунення кандидатів, вимоги до них, процедура голосування і підрахунку голосів, джерела фінансування.

 

Мажоритарна – система, при якій голосування відбувається у одномандатних округах за конкретного кандидата, а переможцем на виборах визнається кандидат, що набрав 50% + 1 голос виборців, що брали участь у голосуванні (абсолютної більшості), чи більше, ніж кожен із конкурентів (відносної більшості).

Пропорційна система - передбачає голосування по партійним спискам у багатомандатних округах, а розподіл депутатських мандатів здійснюється пропорційно кількості голосів, отриманих партією на виборах. При цьому встановлюється бар'єр, який необхідно подолати партії, щоб бути представленою в законодавчому органі(5-6%)

 

Особливості:

1.  Виникають і зміцнюються безпосередні зв'язки між кандидатами і виборцями. Кандидати добре знають стан справ в своєму окрузі, інтереси виборців. Виборці, в свою чергу, мають уявлення про те, кому довіряють захищати інтереси в органах влади.

2.  На виборах перемагають представники більш впливової політичної сили в державі, що сприяє витісненню із органів влади представників дрібних і середніх партій.

Сприяє виникненню і закріпленню тенденції до становлення дво- і трипартійних систем.

Особливості:

1.  При пропорційній виборчій системі на загальнодержавному рівні виборці голосують за політичні партії в масштабі всієї держави, виборчі округи не виділяються;

2.  При пропорційній системі, що основана на багатомандатних округах, депутатські мандати розподіляються на основі впливу політичних партій у виборчих округах.