Політична економія: Навчально-методичний посібник (Теми 1-19: Предмет та метод політичної економії. Економічні аспекти глобальних проблем)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Обсяг продажу збільшився із 100 до 140 відеомагнітофонів на місяць. Визначте еластичність попиту на цей товар.

Відповідь:  еластичність попиту за ціною показує, наскільки відсотків зменшиться обсяг попиту, якщо ціна зміниться на один відсоток.

Тести

1.Економічний попит на товар означає:

А. Бажання споживачів купити даний товар;

В. Форму вираження потреб;

С. Суб’єктивне бажання споживача, що підкріплюється об’єктивними можливостями  (грошовими коштами) покупця;

D. Наявність грошових коштів для купівля товару.

2. Зниження ціни на бензин викличе зсув:

А. Кривої пропозиції атомобілей праворуч ;

В. Кривої пропозиції атомобілей ліворуч;

С. Кривої попиту на автомобілі ліворуч;

D. Кривої попиту на автомобілі праворуч.

3. Якщо більшість мешканців якогось міста раптом вирішать, що м’ясо шкідливе для здоров’я, то за інших рівних умов у даному місті:

А. Підвищиться попит на рибу та підвищиться попит на м’ясні приправи;

B. Знизиться попит на рибу та знизиться попит на м’ясні приправи;

C. Підвищиться попит на рибу та знизиться попит на м’ясні приправи;

D. Знизиться попит на рибу та підвищиться попит на м’ясні приправи.

4. Ефект доходу вказує на те, що:

А. Зростання грошових доходів призведе до того, що споживачі почнуть купувати меншу кількість нормальних товарів;

В. Якщо ціна товару знижується споживачі готові придбати більшу кількість цього продукту, оскільки він став відносно дешевшим;

С. Споживачі повинні заміщати одні продукти іншими до тих пір, поки корисність від придбання останньої одиниці не буде дорівнювати корисності всіх інших продуктів;

D. Якщо ціна знижується, споживачі зможуть придбати більшу кількість цього продукту при збільшенні доходу.

5. Закон пропозиції встановлює:

А. Обернений зв’язок між ціною і кількістю товару, що пропонується;

В. Прямий зв’язок між кількістю та ціною товару, що пропонується;

С. Прямий зв’язок між кількістю товару і бажанням споживачів його купити;

D. Обернений зв’язок між кількістю товарів, що пропонуються і витратами виробництва.

6. Графік пропозиції побудовано за умови: qs= 12 + 0,2p. Якою повинна бути ціна, щоб забезпечити пропозицію на рівні 20 одиниць:

А. 20;

В. 16;

С. 8;

D. 40.

7. Ринок знаходиться в рівновазі:

А. Коли немає надлишків продукції;

В. При всіх цінах вище ціни, при якій крива попиту перетинає криву пропозиції;

С. Якщо кількість, яку виробники готові продати, дорівнює кількості, яку споживачі готові купити;

D. Коли крива попиту має від’ємний, а крива пропозиції позитивний нахил.

8. Попит на товар може бути еластичним, якщо при зміні ціни товару на 1% величина попиту зміниться:

А. Більш ніж на 1%;                            с. Більш ніж на 2%;

В. Менш ніж на 1%;                            д. На 1%.

9. Якщо пропозиція товару представлена вертикальною лінією, то ця пропозиція:

А. Абсолютно еластична;

В. Абсолютно нееластична;

С. Неможливо відповісти.

10.  Що з переліченого відноситься до характеристики коефіцієнта перехресної еластичності попиту?

А. Відносні зміни об’єму попиту на даний товар до відносних змін його ціни;

В. Величина процентних змін об’єму пропозиції товару при зміні його ціни;

С. Величина процентних змін об’єму попиту на даний товар при змінах ціни на інший товар;

Д. Відносні зміни об’єму попиту на даний товар при змінах доходів

Похожие материалы

Информация о работе