Політична економія: Методичний посібник для організації індивідуальної роботи

Страницы работы

Содержание работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра економічної теорії

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Харків – 2010


Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії

протокол №2 від 30 вересня 2010 р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Індивідуальна самостійна робота студентів є одною з найефективніших складових учбового процесу щодо оволодіння студентами матеріалу навчальної дисципліни. Індивідуальна робота здійснюється студентом у вільний від обов‘язкових навчальних занять час та є невід‘ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі.

Метою застосування індивідуальної роботи у вигляді семестрових завдань з курсу «Політична економія» є закріплення лекційного матеріалу, поглиблення знань студентів щодо навчальної дисципліни. Особливість індивідуальної роботи з дисципліни «Політична економія» полягає в тому, що дана наука оперує широким колом методологічних інструментів, досліджує та аналізує економічні процеси та явища, що відбуваються в економіці.

Успішне виконання індивідуального завдання можливе за умови глибокого вивчення та засвоєння відповідної теми, використовуючи основну літературу та додаткову, список якої обов‘язково повинен бути присутній в кінці роботи. Індивідуальна самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу виконується у бібліотеці (читальному залі), навчальному кабінеті, комп‘ютерних класах з можливістю роботи в Інтернет, у домашніх умовах. При необхідності, студент може звернутися до викладача за консультацією відносно виконання свого завдання.

Основним джерелом інформації з «Політичної економії» є літературні джерела, з якими студент може працювати в бібліотеці. Список рекомендованої літератури (основної та додаткової) наведено в даному посібнику. Крім того, посібник з «Політичної економії» представлено в електронній бібліотеці (L:\4_kafedra ekonom. teorii \Politeconomiya \3_posibnik).

Одним з найбільш складних і трудомістких процесів є пошук і підбір необхідної для написання роботи літератури. Проблема пошуку необхідної інформації може бути вирішена, якщо студент звернеться, насамперед, до наукових досліджень з вибраної теми на ринку вітчизняної літератури. Найефективнішим кроком є звертання до бібліографічних списків (каталогів) бібліотек. Звертаючись до фондів бібліотек, варто враховувати, що головне багатство економічної інформації вітчизняних авторів представлено не тільки монографічною літературою, але й фондом журнальних статей.

Інформаційний пошук необхідної студентові літератури може бути представлений наступним алгоритмом:

- вибір великого аспекту проблеми, що цікавить дослідника, (макро- або мікроекономіки);

- визначення більше конкретного підходу в одному із знайдених блоків;

- перегляд публікацій за останні два-три роки, близьких до обраної теми, що викликали інтерес: відзначити для себе варіації підходів;

- зробити підсумковий висновок про те, які сторони аналізу є актуальними в цей час;

- сформулювати власне трактування аналізу вивчення проблеми.

Займаючись пошуком необхідної літератури, варто мати на увазі, що в бібліотеці є дві системи (каналу) одержання інформації: традиційна (бібліотечні каталоги, огляди) і більше сучасна (комп’ютерна), у кожної з яких є свої переваги й недоліки.

Система каталогів (тематичний і алфавітний) дає можливість створити загальну картину, у якій відображена система понять (абстракцій), проблем, явищ.

Комп‘ютерний пошук літератури, на жаль, не дає структурованого, ієрархічного подання проблеми. Але перевага даного підходу у швидкості одержання інформації; у можливості виходу на роботи, які при традиційному пошуку часто залишаються поза полем зору дослідника. Електронна система базується на принципі використання «ключових, базових» понять, якими заповнені електронні каталоги. Особливим напрямком пошуку інформації є робота в системі Інтернет, що, будучи джерелом інформації, оперативна й актуальна, але безсистемна й найчастіше безадресна.

Індивідуальні завдання до дисципліни «Політична економія» є комплексними, їх виконання вимагає вивчення основного теоретичного матеріалу, широкого кола додаткової літератури, а також спостереження за сучасними подіями в економіці України та світу. При цьому студент повинен не просто керуватися програмним матеріалом, а виробити власне розуміння опрацьованої теми чи окремого питання. При вивченні літературних джерел рекомендується скласти для себе так званий поширений план, який включає вузлові питання теми, підпитання окремих проблем, виділення найбільш суттєвої інформації, аналіз цифрового та статистичного матеріалів.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
109 Kb
Скачали:
0