Розрахунок режимів різання та технічне нормування технологічного процесу, страница 2

Універсальний технологічний довідник, що входить в САПР ТП Вертикаль, надає користувачам всю необхідну довідкову інформацію, а також дозволяє організувати і розвивати бази даних підприємства.         Порядок роботи користувача в САПР ТП Вертикаль орієнтований на звичний технологу процес формування «паперової» технологічної документації. Швидкий доступ до всіх довідкових даних, багаторазово скорочує час пошуку інформації, необхідної для прийняття технологічних рішень.

Вертикаль дозволяє проектувати технологічні процеси по видам виробництва (складання, механообробки, зварювання, штампування, термообробки, нанесення покриттів та ін.), наскрізні технології, а також типові та групові технологічні процеси. Формування комплектів технологічної документації (ТД) проводиться повністю в автоматичному режимі. Слід особливо відзначити, що процедури формування ТД враховують всі правила паперового документообігу в частині управління технологічними змінами. Комплект документів на змінений технологічний процес формується таким чином, щоб кількість листів, які підлягають передруковуванню, було зведено до мінімуму; при цьому враховуються всі правила нумерації і роботи з анульованими, введеними знову і зміненими листами комплекту, а також правила заповнення аркушів реєстрації змін (АЛЗ). При друку такого комплекту користувачеві пропонується селективний вивід на друк тільки тих листів, які відрізняються від раніше випущеного комплекту документів на змінений технологічний процес. Заповнення АЛЗ на основі змін, внесених у документацію, провадиться повністю в автоматичному режимі.

Тому норми часу та режими різання для інших операцій ми приводимо у додатку А.

7 РОЗРАХУНОК НОРМ ЧАСУ

Під нормуванням в машинобудуванні розуміють встановлення норми часу на виконання певної роботи або норми виробки в штуках за одиницю часу.

Правильне нормування затрат робочого часу на обробку деталей, зборку та виготовлення усієї машини має велике значення для виробництва. Величина затрат часу на виготовлення тієї чи іншої продукції при певній якості і є основним прикладом для оцінювання досконалості технологічного процесу.

Норму часу визначають на основі технічного розрахунку та аналізу, виходячи з умов більш повного використання технічних можливостей обладнання та інструменту у відповідності з вимогами до обробки даної деталі.

Технічні норми часу в умовах дрібносерійного виробництва встановлюють розрахунково-аналітичним методом. Визначається основний машинний час, тобто час який затрачується на зміну форми, розмірів та якості оброблюваної поверхні, та норма штучного часу.

Ми будемо розраховувати норми часу для фрезерної операції.

Норма штучного часу на операцію в дрібносерійному типі виробництва розраховується за формулою:

,                          (6.13)

де      То  -   основний (технологічний) час, хв.;

Тв  -   допоміжний час, хв.;

Тца-   час циклу автоматичної роботи верстату за програмою, хв.;

Кtв -   поправковий коефіцієнт на час виконання ручної допоміжною роботи в залежності від партії деталей які обробляються;

атех, аорг, аотл – час на технічне та організаційне обслуговування робочого місця , на відпочинок та особисті потреби одноверстатному обслуговуванні, % від оперативного часу визначається за [8, карта 17, с.92].

Виходячи з цього:

%.

Розрахуємо норму штучного часу на операцію фрезерну операцію, яка виконується на обробляючому центрі  моделі 800VHT.

Вихідні дані для розрахунку:

- деталь –Валик відбору потужності;

- габаритні розміри деталі L = 201мм;

- маса заготовки –0,353кг.

- операція – Фрезерна;

- число одночасно встановлюваних деталей – 1 ;

- стійкість інструменту – Т = 300 хв.;

- спосіб установки – Трьохкулачковий патрон та центр.

Визначення допоміжного часу

Допоміжний час підрозділяється на:

1. Час який затрачується на встановлення заданого взаємного розміщення деталі та інструменту за координатами Х, Y, Z та у разі необхідності проведення підналадки, визначається за [ 8, карта 14, c. 79]:

t=0.60 хв.

2. Час який затрачується на включення та виключення ленто-протяжного механізму, визначають за [ 8, карта 14, с. 79]:

t=0.04 хв.

3. Прийоми пов’язані з відкриттям та закриттям кришки ленто-протяжного механізму, та перемоткою стрічки, також заправлення стрічки до зчитувача. Час для виконання даних операцій дорівнюватиме 0.30 хв.

4. Виконання перевірки приходу деталі чи інструменту у задану точку після обробки. Час на виконання цього переходу - 0.20 хв.

5. Час на подачу перфострічки у початкове положення - 0.35 хв.

6. Час на прийом, встановлення та зняття щитку від забризкування емульсією; при цьому час на дану операцію буде дорівнювати 0.04 хв..

7. Допоміжний час на вимірювання, який не перекривається, визначаємо за  [8 , карта 15, лист 2]. Цей час буде складати 0.16 хв.

8. Час на установку та зняття деталі за допомогою промислового роботу в залежності від маси деталі визначаємо за [8 , карта 13 лист 1].

Обраний час буде дорівнювати 0.12 хв.

Загальний допоміжний час складає:

Tв = 1.81 хв.

Визначення часу циклу автоматичної роботи верстату за програмою

,                                           (6.14)

де    ТМВ – машинно-допоміжний час за програмою, хв..;

То – основний (технологічний) час, на обробку однієї деталі, хв..;

  ,                                              (6.15)

де   Li – довжина шляху, який проходить інструмент чи деталь у напрямку подачі при обробці її технологічної ділянки, мм;

SMi – хвилинна подача на даній технологічній ділянці, мм/мин;

хв.;

хв.

Так як обробка ведеться на обробляючому центрі, то поправковий коефіцієнт на час виконання ручної допоміжної роботи буде дорівнювати Кtв=1.

Отже норма штучного часу на операцію становить:

хв.