Модернізація автомобільної техніки для очищення і поливу автодоріг (Розділ 5. Розрахунок поливального обладнання)

Страницы работы

Содержание работы

 5   Розрахунок поливального обладнання

5.1 Поливальне обладнання призначене для змочування бруду та пригнічення пилу за для більш ретельного прибирання щічним обладнанням. Поливальне обладнання складається з наступних елементів:

-ємкість для рідини;

-напірна станція;

-розпилювачі;

-напірні трубопроводи.

5.2 Необхідна продуктивність поливального обладнання

                                     (5.1)

де В – ширина зони поливу, В = 9 м;

qср – середні витрати води, qср = 0,25 л/м2;

Vр – робоча швидкість машини, Vр = 20 км/год..

Приймаємо водяний насос ПН-1200.

5.3 Напір води на виході насадки (розпилювача)

                                          (5.2)

де V/р – швидкість води на виході з розпилювача, V/р = 40 м/ч.

5.4 Втрати напору у трубопроводі визначають за виразом

                                   (5.3)

де т – коефіцієнт професора Горбачова, для холодної води т = 0,06;


d – внутрішній діаметр трубопроводу, d = 0,01 м;

l – довжина трубопроводів, l = 3,0 м;

q – витрати води об’ємні, q = 4,175´10-3 м3/год.

5.5 Місцеві втрати напору

                                     (5.4)

де hі1 – втрати на вході в трубопровід з ємкості;

hі2 –втрати у фільтрі;

hі3 –втрати у згинах трубопроводі.

                                          (5.5)

де x – коефіцієнт для даного типу протидії.

Поворотів у трубопроводі – 5.

5.6 Сумарні втрати напору

                                     (5.6)

5.7 Необхідний напір на виході з насоса

                                          (5.7)

5.8 Площа перетину вихідного отвору розпилювача

                                (5.8)

де В1 – ширина смуги, що обробляється одним розпилювачем, В1 = 3,0 м

m – коефіцієнт витрат води через розпилювач, m = 0,9.

5.9 Середня висота отвору розпилювача

                                                 (5.9)

де R – радіус дуги вихідного отвору насадки розпилювача, R = 0,18 м;

j – центральний кут розпилювача, j = 1,22 рад.

5.10 Продуктивність поливального обладнання

                 (5.10)

де V – об’єм ємкості, V = 5000 л;

q – норма витрат води, q = 0,25 л/м2;

l/ – переміщення машини від гідранта та назад, l/ = 5 км;

Vа – середня швидкість переміщення, Vа = 30 км/год.;

t1 – час монтажу обладнання, приймемо те, що обладнання на розрахунковий період змонтоване на машині, t1 = 0;

t2 – час демонтажу обладнання, t2 = 0;

Q2 – подача насосної станції, Q2 = 751,5 л/хв. = 45090 л/год.;

V/р – швидкість виходу води з сопла, V/р = 11,1 км/год.;

Vр – робоча швидкість машини, Vр = 20 км/год.;

В – ширина оброблюваної смуги, В = 9 м.

Похожие материалы

Информация о работе