Модернізація автомобільної техніки для очищення і поливу автодоріг (Розділ 11. Екологічна частина дипломного проекту), страница 2

При згорянні етильованих бензинів у відпрацьованих газах містяться оксиди свинцю, які мають дуже високу токсичність, забруднюючи повітря, воду та грунт. Незважаючи на те що в нашій країні більш як 20 років тому було заборонено використання етильованих бензинів у 10 найбільших містах, а також на узбережжі Криму і Кавказу (на курортних зонах), їх продовжують застосовувати внаслідок відсутності достатньої кількості неетильованих бензинів, а також обмеженості використання альтернативних палив (як домішок до нафтових).

У відпрацьованих газах автомобілів містяться незгорілі вуглеводні, альдегіди, кетони, сажа, бенз-α-пірен та інші сполуки неповного згоряння палива. Особливо небезпечний бенз-α-пірен, який міститься у відпрацьованих газах дизелів у значній кількості, а також сажа, вміст якої різко збільшується при несправній паливній апаратурі. Чим більше сажі в завислому стані в повітрі і бенз-α-пірену. тим більше потрапляє їх в органи дихання людини, тим вища ймовірність онкологічних захворювань. Продукти неповного згоряння палив, свинцеві сполуки і деякі інші можуть брати участь в утворенні отруйного туману - смогу.

Для запобігання отруєнню людей, забрудненню навколишнього середовища встановлені граничне допустимі концентрації токсичних сполук в атмосфері, з якими працюють на підприємствах.

Слід зазначити, що спирти та ефіри, які добавляються до традиційних нафтових палив, мають низькі температури кипіння, тобто є легкими паливами, і великий діапазон займання. Зниження забруднення навколишнього середовища транспортом повинно вирішуватись комплексно - за рахунок різкого поліпшення якості палив і мастильних матеріалів, а також за рахунок удосконалення конструкцій двигуна.

11.3 Вогненебезпечність палив, масел і технічних рідин

Автотракторні палива, масла та основна частина технічних рідин – це легкозаймисті чи горючі, які належать до категорії вогненебезпечних.

За спалахненням нафтопродукти з температурою спалахнення нижчою від 61°С у закритому тиглі, чи нижчою від 66°С у відкритому тиглі належать до першого класу, ці продукти називаються легкозаймистими. До них належать бензин, гас (у тому числі ТС-1, РТ, Т-1), дизельне паливо. До другого класу належать нафтопродукти з температурою спалахнення вищою від 61°С у закритому тиглі, чи вищою від 66ºС у відкритому тиглі, ці продукти називаються горючими. Ними є масла (моторні, трансмісійні, гідравлічні). Деякі продукти не тільки пожежонебезпечні, але й вибухонебезпечні. Суміші парів нафтопродуктів вибухонебезпечні у визначених співвідношеннях і межах. Ці межі мають умовний характер. Наприклад, може статися вибух, якщо вміст паріє нафтопродуктів у суміші нижчий межі вибухонебезпечності при контакті з джерелом займання. Слід мати на увазі, що при горінні в резервуарах бензин, гас обов'язково вибухнуть, тому що концентрація парів у суміші з повітрям не залишається постійною. Вибуху не буде при контакті з відкритим джерелом запалювання, якщо температура суміші парів нафтопродуктів з повітрям нижча нижньої межі чи вища верхньої межі займання. Потенціальним джерелом запалювання та вибуху можуть бути: запалений сірник, запальничка, іскра, що утворюється при ударах металевих інструментів, електрична машина, вихлопна труба двигуна та ін. Займання і вибух можуть відбутися за рахунок статичної електрики, що утворюється при перекачуванні нафтопродуктів, їх інтенсивному перемішуванні чи фільтрації. З цієї точки зору найбільш небезпечним є гас. Здатність дизельних палив до електризації приблизно така сама, як і гасу, але випадки вибухів і загоряння дизельних палив з цієї ж причини дуже рідкі. Щоб відвести заряд статичної електрики, треба заземлити резервуари, всю металеву арматуру і трубопроводи перекачувальних та заправних устаткувань.

Недосконалість і низький технічний стан газової апаратури газобалонних автомобілів призводить до великих втрат вуглеводневого газового палива, отруєння людей, що знаходяться в кабіні автомобіля чи салоні автомобіля таксі. Газове паливо, за винятком метану, важче повітря і при витіканні скопичується а низькій місцевості, в тому числі в системі каналізації міст. Велике накопичення газів у каналізаційних трубах може бути причиною вибуху.

Нині широко застосовують синтетичні мастильні матеріали. Однак виготовлення та використання деяких синтетичних масел пов'язані з підвищеним отруєнням середовища. Наприклад, підвищену токсичність мають складні ефіри та продукти їхнього розкладу, які утворюються під час експлуатації. Виготовлення фтор- і фторхлорвуглеводневих синтетичних масел та інших речовин пов'язане із зникненням озонового шару.

Забруднення навколишнього середовища автомобільним транспортом та іншою технікою у великій мірі залежить від якості ПММ та технічних рідин, які, на жаль, не завжди відповідають вимогам сучасної техніки, поставляються підприємствам некондиційними. Тому на підприємствах мають бути лабораторії для визначення якості ПММ експрес-аналізами.