Малий бізнес і його роль в економіці

Страницы работы

Фрагмент текста работы

§ 2. Малий бізнес і його роль в економіці .

Якщо говорити про ринкову економіку, то малий бізнес — найдинамічніша форма, що надає їй невмирущого духу підприємництва. Тут немає системі! ієрархічного підпорядкування та громіздкого бюрократичного апарату. Завдяки гнучкості й оперативності рішень, адаптації до регіональних та місцевих ринків дрібні фірми відразу ж відгукуються на спонтанно народжуваний попит, заповнюючи ринкові порожнечі. Для них характерні сполучення професій, сприйнятливість до інновацій. Усе це зумовлює життєздатність малого бізнесу.

Малий бізнес у країнах Заходу та Японії не просто розвинений  —  він  процвітає.  Підживлюючи  середнє  і  велике підприємництво,  він  слугує  основою  економічної  піраміди, у розвитку якої зацікавлене все населення. Кількість малих підприємств (де працює до 20 людей) у переробній промисловості у Японії складає 90%, третина з них — сімейні, що не використовують найману працю. У роздрібній торгівлі тя сфері послуг відповідно 60 і 50% сімейних фірм. В усіх роз винених країнах роль малих фірм у вирішенні проблем зайня тості та макроекономічної рівноваги загалом досить помітна. Приміром, у Франції малі підприємства вдовільняли 3/4 по питу на робочу силу, у Німеччині дрібні фірми (до 20 працівників) тільки на початку 90-х років збільшили зайнятість на 24%, створивши понад 700 тисяч нових робочих місць. У США малий і середній бізнес забезпечує 3/4 валового націо нального продукту, у Японії — майже 70%. У Німеччині малі й середні підприємства забезпечують близько 40%  експорту, у Японії — 39%, у Франції — 36%. Малий бізнес відіграї важливу роль в економіці західних країн, насичуючи ринок товарами та послугами.

Які стан і перспективи малого бізнесу в Україні? Згідно із законодавством розміри підприємств визначаються залежно від кількості працівників. Малі підприємства в про мисловості — до 200 працівників, у науці й науковому оп слуговуванні — до 100, у галузях невиробничої сфери — до 25, у роздрібній торгівлі — до 15. Розподіл підприємств лини-за цим критерієм часто створює хибне уявлення про розміри виробництва. Необхідно використовувати систему показникіи. яка включає обсяг виробництва (в натуральному і вартісному вираженні), суму продажу, величину доходу тощо. Інакші кажучи, необхідно розрізняти поняття «розмір підприємств» і «розмір виробництва».

Розглянемо деякі статистичні дані щодо розвитку малого бізнесу.

Таблиця 6

Кількість малих підприємств в Україні за видами економічної діяльності (одиниць)

1999

2000

2001

2002

2003

Усього

197127

217930

233607

253791

255507

Вт.ч. промисловість

30253

34497

37652

40795

43192

3 них будівництво

16175

18323

19882

21576

22931

Оптова і роздрібна торгівля

100148

101113

100248

102067

103679

На малих підприємствах України кількість працюючих збільшилась з 1 млн. 675 тис. у 1999 році до 1 млн. 880 тис. у 2003 році. У 2003 році у сільському господарстві на малих підприємствах працювало 144 тис. чоловік, у промисловості 448 тис, у оптовій та роздрібній торгівлі — 503 тис. чоловік.

На кінець 90-х років XX століття в Україні існувало 214 ти-г0яч малих підприємств, з них активно діючих було 100 тисяч, І для порівняння: в Польщі їх два мільйони). Тому, з огляду на ризькі обсяги виробництва, в Україні вони не відіграють помітної ролі ані у збільшенні числа зайнятих, ані у виробництві товарної маси і послуг, ані, тим більше, в експорті. Необхідно Створити систему суспільної та державної підтримки малого бізнесу. При цьому мають неабияке значення стабільність і можливість прогнозування законодавства

Похожие материалы

Информация о работе