Програма розвитку малого підприємництва в Каланчацькому районі Херсонської області

Страницы работы

Фрагмент текста работы

було залучено 4 підприємці, загальна сума по тендерних угодах складала - 776.2 тис. грн.,  у 2006 році - 5 на суму 1587.3 тис. грн.

З метою підтримки підприємницьких структур та розвитку ринку товарів постійно до свят проводяться ярмаркові та виставкові заходи по продажу продовольчих та непродовольчих товарів. За 2 роки проведено 28 таких заходів.

Із комунального майна територіальних громад та з районної спільної комунальної власності для ведення господарської діяльності   передано в оренду 5097.1 кв. м., у власність 8415 кв. м. вільних виробничих площ. У першому півріччі 2006 року передано в оренду 212 кв. м., у власність - 1400 кв. м. вільних площ. Створено перелік таких площ, який щоквартально  уточнюється. Крім того створюється резервний фонд земель загального користування і сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів для підприємницьких цілей. У 2005 році та протягом першого півріччя 2006 року підприємцям продано 4 земельних ділянки на суму 73 тис. грн. До кінця року планується продаж ще трьох ділянок, площею 0.11 га на суму близько 15 тис. грн.

У малому та середньому бізнесі району  зареєстровано і діє 849 особи,  у тому числі 52 особи - є власниками малих підприємств, 705 осіб – приватні підприємці, 92 особи – є головами фермерських господарств. Ці суб'єкти забезпечивши себе роботою, прийняли на роботу ще  1146 осіб працездатного населення району. Станом на 01 липня 2006 року середня кількість  зайнятих працівників у малому бізнесі  (без фермерських господарств) в порівнянні з минулим роком збільшилась на 32.3% і складає 1473 особи ( I півріччя 2005 року – 1113 осіб). З початку 2006 року кількість суб'єктів підприємництва збільшилась на 45 фізичних осіб та одне мале підприємство.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року їх кількість збільшилась на 37 суб'єктів або на 5.1%. У   2006 році  на  10 тис. наявного населення припадає підприємств малого бізнесу  35,7  одиниць. 

Малі підприємства разом з великими харчовими переробними підприємствами району, забезпечують потреби населення в хлібобулочних, макаронних, круп’яних, кондитерських виробах та олії. Тому споживчий ринок у 2005-2006 роках  був достатньо насичений продовольчими товарами народного споживання. Основними постачальниками борошна, круп, макаронних та хлібобулочних виробів є малі приватні підприємства: “Таврія-А”, цехи, пекарні, магазини приватних підприємців, фермерські господарства. Крім того, видавалась поліграфічна продукція, реалізовувались продовольчі та непродовольчі товари, медикаменти. На території району діють оптова база та оптово – роздрібний склад-магазин приватних підприємців, чотири роздрібні ринки. Підприємцями надавались різні види послуг (будівництво, послуги ринків, транспортні, фотографії, ремонт меблів, ремонт складно-побутової техніки, водопостачання, ремонту житла, зубопротезування, оздоровлення дітей та інші). І хоча обсяги послуг, що надаються суб’єктами малого підприємництва зростають, але ще не повністю забезпечують потреби  населення. і особливо  в сільській місцевості.

За галузевою структурою переважна кількість суб'єктів малого та середнього бізнесу зайнята в галузі торгівлі. Стабільне збільшення кількості приватних підприємців, які торгують на ринках, дозволяє населенню району задовольняти свій споживчий попит  на різноманітні  продовольчі та промислові товари. Виробничі галузі економіки  все ж залишаються  мало привабливими для малого бізнесу. Територіально найбільша питома вага суб’єктів малого підприємництва зареєстрована в смт Каланчак. В селах району мале підприємництво розвинуте недостатньо і  представлене в переважній більшості випадків об’єктами торгівлі.

У структурі надходжень до зведеного бюджету району  35% це - надходження від суб'єктів малого та середнього бізнесу.

Через напруженість у виконанні  бюджетів всіх рівнів протягом дії програми не вдалося забезпечити фінансування визначених у ній заходів бюджетними коштами, це кошти самих підприємців.  

В цілому на реалізацію програми було спрямовано 5558.3 тис. грн. коштів, з них 84.7%  або 4706.6 тис. грн. власні кошти суб'єктів підприємництва, 10.6 % кошти державного бюджету на підтримку фермерських господарств

Похожие материалы

Информация о работе