Побудова прогнозу, використовуючи метод ковзної середньої, страница 4

   Ø; L26 – знайти неможливо.

Використаємо двадцять сьому пару випадкових чисел R1 = 37;  R2 = 77.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  1480 (кг);  X2 = 40000  = 30800 (кг);

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

 Ø; L27 – знайти неможливо.

Використаємо двадцять восьму пару випадкових чисел R1 = 7;  R2 = 79.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  280 (кг);  X2 = 40000  = 31600 (кг);

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

 Ø; L28 – знайти неможливо.

Використаємо двадцять дев'яту пару випадкових чисел R1 = 8;  R2 = 13.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  320 (кг);  X2 = 40000  = 5200 (кг);

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

 

Оскільки обмеження виконується знайдемо значення цільової функції  за формулою (3.2):

L29 = 30 * X1 + 20 * X2 = 30 * 320 + 20 * 5200 = 113600 (грн.)

Використаємо тридцяту пару випадкових чисел R1 = 9;  R2 = 10.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  360 (кг);  X2 = 40000  = 4000 (кг);

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

Оскільки обмеження виконується знайдемо значення цільової функції  за формулою (3.2):

L30 = 30 * X1 + 20 * X2 = 30 * 360 + 20 * 4000 = 90800 (грн.)

Заносимо отримані результати до таблиці.

Таблиця 3.2 - Результати розрахунків

№ Випробування

Значення X1,

(кг)

Значення X2,

(кг)

Виконання системи обмежень за критерієм 0:1

Означення цільової функції, (грн.)

Продовження таблиці 3.2 – Результати розрахунків

№ Випробування

Значення X1,

(кг)

Значення X2,

(кг)

Виконання системи обмежень за критерієм 0:1

Означення цільової функції, (грн.)

1.   

80

22000

0

-----

2.   

1120

10800

1

249600

3.   

1960

6000

1

178800

4.   

1440

7200

1

187200

5.   

880

20000

0

-----

6.   

400

4800

1

108000

7.   

3520

1600

1

137600

8.   

1640

26800

0

-----

9.   

2880

7200

1

230400

10. 

1320

4400

1

127600

11. 

2120

26400

0

-----

12. 

480

29200

0

-----

13. 

120

25600

0

-----

14. 

3600

400

1

116000

15. 

760

17600

1

374800

16. 

840

6800

1

161200

17. 

3880

24000

0

-----

18. 

3360

2000

1

140800

19. 

3120

6000

1

213600

20. 

1000

36000

0

-----

21. 

2800

12400

0

-----

22. 

240

7600

1

159200

23. 

1600

27600

0

-----

24. 

3000

21600

0

-----

Продовження таблиці 3.2 – Результати розрахунків

№ Випробування

Значення X1,

(кг)

Значення X2,

(кг)

Виконання системи обмежень за критерієм 0:1

Означення цільової функції, (грн.)

25.

3520

36400

0

-----

26.

3200

20800

0

-----

27.

1480

30800

0

-----

28.

280

31600

0

-----

29.

320

5200

1

113600

30.

360

4000

1

90800

Отже за критерієм максимізації прибутку оптимальним є п’ятнадцятий варіант, тобто при виробництві та реалізації 760 (кг) ковбаси за ціною 30 (грн./кг), та 17600 (кг) фаршу за ціною (20 грн./кг), не формуючи залишків, підприємство отримає максимальний прибуток в розмірі 374800 (грн.)    Із всіх випробувань 50 % виявились не результативними.