Побудова прогнозу, використовуючи метод ковзної середньої, страница 2

3. Розробка моделі для розв'язання оптимізаційної задачі

Таблиця 3.1 - Вихідні дані для оптимізаційної задачі

Сировина

Норми розходу компоненту на 1 кг продукції , кг

Виробнича потужність підприємства, кг

Ковбаса

Фарш

Яловичина

0,75

0,8

15000

Свинина

0,15

0,19

5000

Харчові добавки

0,1

0,01

400

Ціна реалізації одиниці продукції

30

20

Знаходимо систему обмежень. Нехай:

x1 – ковбаса;  x2 – фарш, тоді:

                                                                                     (3.1)

де  x1 ≥ 0;  x2 ≥ 0

Для знаходження максимального прибутку використовується цільова функція типу:

L = 30 X1 * 20 X2 → max                                                                                               (3.2)

Розглянемо третє рівняння системи. Нехай x1 = 0, тоді  0,01x2 = 400;  x2 = 40000 (кг)

Нехай x2 = 0, тоді  0,1x1 = 400,       x1=4000 (кг)

Скоригуємо отримані результати на величину випадкових чисел. Знайдемо X1 та X2 використовуючи послідовно пари випадкових чисел. Перевіримо систему обмежень, в разі відповідності  обмеженням знайдемо значення цільової функції.

R1 = 2;  R2 = 55.

X1 = x1 *   X2 = x2 *

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  (кг);   X2 = 40000  (кг)

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

       Ø; L1 – знайти неможливо.

Використаємо другу пару випадкових чисел R1 = 28; R2 = 27;

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  1120 (кг);   X2 = 40000  10800 (кг)

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

Оскільки обмеження виконується знайдемо значення цільової функції  за формулою (3.2):

L2 = 30 * X1 + 20 * X2 = 30 * 1120 + 20 * 10800 = 249600 (грн.)

Використаємо третю  пару випадкових чисел R1 = 49; R2 = 15;

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  1960 (кг);  X2 = 40000  = 6000 (кг)

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

Оскільки обмеження виконується знайдемо значення цільової функції  за формулою (3.2):

L3 = 30 * X1 + 20 * X2 = 30 * 1960 + 20 * 6000 = 58800 + 120000 = 178800 (грн.)

Використаємо четверту  пару випадкових чисел R1 = 36;  R2 = 18.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  1440 (кг);   X2 = 40000  = 7200 (кг).

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

Оскільки обмеження виконується знайдемо значення цільової функції  за формулою (3.2):

L4 = 30 * X1 + 20 * X2 = 30 * 1440 + 20 * 7200 = 187200 (грн.)

Використаємо п’яту   пару випадкових чисел R1 = 22;  R2 = 50.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000 880 (кг);   X2 = 40000  = 20000 (кг)

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

          Ø; L5 – знайти неможливо.

Використаємо шосту  пару випадкових чисел R1 = 10;  R2 = 12.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  400 (кг);    X2 = 40000  = 4800 (кг);

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

Оскільки обмеження виконується знайдемо значення цільової функції  за формулою (3.2):

L6 = 30 * X1 + 20 * X2 = 30 * 400 + 20 * 4800 = 108000 (грн.)

Використаємо сьому  пару випадкових чисел R1 = 88;  R2 = 4.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  3520 (кг);   X2 = 40000  = 1600 (кг);

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

Оскільки обмеження виконується знайдемо значення цільової функції  за формулою (3.2):

L7 = 30 * X1 + 20 * X2 = 30 * 3520 + 20 * 1600 = 137600 (грн.)

Використаємо восьму  пару випадкових чисел R1 = 41;  R2 = 67.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  1640 (кг);   X2 = 40000  = 26800 (кг);

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

         Ø; L8 – знайти неможливо.

Використаємо дев'яту пару випадкових чисел R1 =72;  R2 = 18.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  2880 (кг);   X2 = 40000  = 7200 (кг);

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

Оскільки обмеження виконується знайдемо значення цільової функції  за формулою (3.2):

L9 = 30 * X1 + 20 * X2 = 30 * 2880 + 20 * 7200 = 230400 (грн.) 

Використаємо десяту  пару випадкових чисел R1 = 33;  R2 = 11.

Знайдемо X1 та X2 :

X1 = 4000  1320 (кг);   X2 = 40000  = 4400 (кг);

Перевіримо систему обмежень підставивши отримані результати в систему (3.1):

Оскільки обмеження виконується знайдемо значення цільової функції  за формулою (3.2):

L10 = 30 * X1 + 20 * X2 = 30 * 1320 + 20 * 4400 = 127600 (грн.)

Використаємо одинадцяту пару випадкових чисел R1 = 53;  R2 = 66.