Статистичний розподіл вибірки, страница 3

3)  Побудуємо полігон частот.

4)  Емпіричнафункція розподілу визначається значеннями накопичених відносних частот.

 


                            0          ,      якщо                          x;

                           0,08      ,      якщо                   12<x14;

                           0,22      ,      якщо                   14<x16;

                           0,38      ,      якщо                   16<x18;

F*(x)=               0,6        ,      якщо                   18<x20;

                           0,78      ,      якщо                   20<x22;

                           0,94      ,      якщо                   22<x24;

                                           1          ,      якщо                          x>24.

5)  Побудуємо графік емпіричної функції розподілу.

2.06

1.28

0,68

0,3

0,08

 

    0          12           14         16       18           20         22        24