Застосування таксономічного аналізу для визначення місця ПП “Чугуїв-Транс” у галузі вантажних автоперевезень (Розділ дипломної роботи), страница 4

C0 = 10,54  + 2*11,29 = 33,12

Далі знаходимо di:

di ПП “Чугуїв-Транс” = 6,64/33,12 = 0,2;

di ВАТ “Сарнивантажавтотранс” = 16,66/33,12 = 0,5;

di ВАТ “Ялтiнськi вантажнi автоперевезення”  = 3,92/33,12 = 0,12;

di ВАТ “Iвано-Франкiвськавтотранс”   = 16,83/33,12 = 0,51;

di ВАТ “Маловискiвське автотранспортне пiдприємство № 13543”  = 8,64/33,12 = 0,26.

Визначимо таксономічний показник коефіцієнта розвитку:

Ki ПП “Чугуїв-Транс” = 1 – 0,2 = 0,8;

Ki ВАТ “Сарнивантажавтотранс” = 1 – 0,5 = 0,5;

Ki ВАТ “Ялтiнськi вантажнi автоперевезення”  = 1 – 0,12 = 0,88;

Ki ВАТ “Iвано-Франкiвськавтотранс”   = 1 – 0,51 = 0,49;

Ki ВАТ “Маловискiвське автотранспортне пiдприємство № 13543” = 1 – 0,26 = 0,74.

Зобразимо графічно значення коефіцієнта таксономії по кожному підприємству (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Значення коефіцієнта таксономії по підприємствах

Побудований таким чином таксономічний показник синтетично характеризує зміни значень ознак досліджуваних груп. Найважливіша його риса в тому, що для дослідження ефективності діяльності багатьох підприємств доводиться мати справу з одним синтетичним показником.