Застосування таксономічного аналізу для визначення місця ПП “Чугуїв-Транс” у галузі вантажних автоперевезень (Розділ дипломної роботи), страница 3

Побудова показника ефективності діяльності полягає у визначенні елементів матриці спостережень і їх стандартизації, після чого проводиться диференціація ознак. При цьому усі змінні необхідно розділити на стимулятори і дестимулятори. Основою такого розділення є характерний вплив кожного з показників на рівень розвитку об’єкту, що вивчається. Ознаки, які роблять позитивний (стимулювання) вплив на загальний рівень розвитку об’єкту, називаються стимуляторами, а ознаки, що уповільнюють розвиток підприємства, називаються дестимуляторами. Розділення ознаки на стимулятори і дестимулятори – основа для побудови вектора-                еталону [1, с. 80]. Елементи цього вектора мають координати X0i і формуються зі значень показника за формулою [1, с. 80]:

X0i = max xij  (стимулятор)

X0i = min xij   (дестимулятор)                                                                 (3.2)

P0=(+,-,+,-+),

де х1, х4, х5 – дестимуляторы (-), х2, х3 – стимуляторы (+).

Таким чином, вектор-еталон матиме такі координати:

P0=(-2,1; 7,89; 5,06; -6,68; -3,75).

Наступним етапом визначення показника таксономічного рівня розвитку є визначення відстані між окремими спостереженнями і вектором-еталоном. Відстань між точкою-одиницею і точкою Р0 розрахуємо по формулі [1, с. 80]:

,                                                                   (3.3)

де  zij – стандартизоване значення j-того показника для підприємства i;

      zi0 – стандартизоване значення i-того показника в эталоні.

Ci0 ПП “Чугуїв-Транс” = 6,64;

Ci0 ВАТ “Сарнивантажавтотранс” = 16,66;

Ci0 ВАТ “Ялтiнськi вантажнi автоперевезення” = 3,92;

Ci0 ВАТ “Iвано-Франкiвськавтотранс”  = 16,83;

Ci0 ВАТ “Маловискiвське автотранспортне пiдприємство № 13543” = 8,64.

Отримана відстань служить початковою для розрахунку показника рівня розвитку.

Визначимо таксономічний показник коефіцієнта розвитку по      формулі [1, с. 80]:

Ki=1-d                                                                                                   (3.4)

Для этого рассчитаем необходимые показатели [1, с. 80]:

          ,                                                                                  (3.5)

,                                                                 (3.6)

,                                                                               (3.7)

.                                                                                            (3.8)

Визначимо середню відстань:

С0 = 1/5 * (6,64 + 16,66 + 3,92 + 16,83 + 8,64) = 10,54

Знайдемо S0:

S0 = √1/5 * (6,64 - 10,54)2 + (16,66 - 10,54)2 + (3,92 - 10,54)2 + (16,83 - 10,54)2 + (8,64 - 10,54)2 = 11,29

Визначимо відстань: