Застосування таксономічного аналізу для визначення місця ПП “Чугуїв-Транс” у галузі вантажних автоперевезень (Розділ дипломної роботи), страница 2

 


Рис. 3.1. Алгоритм використання таксономічного аналізу [1, с. 79]

При побудові таксономічного показника застосовується матриця даних або складена із стандартизованих ознак. Стандартизація дозволяє позбавитися від одиниці виміру, як вартісної, так і натуральної. Одночасно відбувається вирівнювання дисперсії (кожна дисперсія стає рівній одиниці), а також значень ознак (усе середні арифметичні дорівнюють нулю), що небажано, оскільки через це кожна ознака в однаковій мірі впливає на результати аналізу.

Побудову таксономічного показника рівня розвитку розпочнемо з формування матриці спостережень (X), яка представлена у табл. 3.2.

Елементами цієї матриці виступають показники рентабельності, виражені в спеціальних ознаках в одиниці виміру. Тому для проведення подальших розрахунків потрібна стандартизація, яка дозволяє вирівняти значення ознак. [2, с. 10].

Таблиця 3.2

                               Матриця спостережень

Х=

-0,09

-0,1

0,16

-0,02

-0,03

0,4

-0,03

-0,06

-0,06

-3,2

-0,8

-0,6

-1,5

-0,12

-0,13

-0,96

-2,6

-3,9

-3,9

-0,7

-1,09

-0,05

-0,07

0,39

-0,1

-0,1

1,27

-0,3

0,15

0,37

-0,3

0,3

0,8

-0,4

0,14

Стандартизуємо значення елементів матриці спостережень. Для цього визначаємо середнє значення за кожним показником:

Х1 ср. = -0,04;

Х2ср. = -0,16;

Х3ср. = -1,11;

Х4ср. = -0,9;

Х5ср. = -0,77;

Х6ср. = -0,19;

Х7ср. = -0,28.

Стандартизувати показники можна за формулою [1, с. 79]:

Zi=Xi/X                                                                                                    (3.1)

Таблиця 3.3

     Стандартизовані показники матриці спостережень

Z=

2,25

0,6

-0,14

0,02

0,04

-2,1

0,11

1,5

0,38

2,88

0,89

0,78

7,89

0,43

3,25

6

2,34

4,33

5,06

3,68

3,89

1,25

0,44

-0,35

0,11

0,13

-6,68

-0,58

-3,75

-2,31

0,27

-0,33

-1,04

1,43

-0,5