Етапи реформування Укрзалізниці та завдання локомотивного господарства, страница 2

Сьогодні спеціалістами НВК «Електровозобудування» розроблено і виготовлено 33 електровози постійного струму ДЕ1, які експлуатуються на Придніпровській і Донецькій залізницях; 10 електровозів ДС-3, 9 з яких уже знаходяться в експлуатації у локомотивному депо Київ-пасажирський. На ВАТ «Луганськтепловоз» розроблено і виготовлено 15 дизель-поїздів серії ДПЛ-1 та ДПЛ-2 з локомотивною тягою, 2 дизель-поїзди ДЕЛ-01 та ДЕЛ-02 з асинхронним тяговими двигунами. На цьому підприємстві також розроблено і виготовлено 7 електропоїздів серії ЕПЛ-2Т постійного струму та 11 електропоїздів змінного струму ЕПЛ-9Т. В 2006 р. завершено проведення приймальних випробувань і введено в експлуатацію перший дослідний зразок пасажирського тепловозу ТЕП150, розроблені маневровий тепловоз ТЕМ103, два магістральних вантажних електровози змінного струму 2ЭЛ5. Польською компанією PESA виготовлено та поставлено до України 4 рейкових автобуса 620М.

Порівняно з 2005 р. залізницями України в 2006 р. отримано вдвічі більше нового тягового рухомого складу. Паралельно з освоєнням випуску в достатній кількості вітчизняних транспортних засобів нового покоління, забезпечення потреб Укрзалізниці у рухомому складі поки що виконується шляхом подовження терміну служби наявних видів ТРС. Маючи на увазі і те, що Укрзалізницею не проводилась і не планується проводитись закупівля вантажних тепловозів, гострою є проблема по утриманню наявного парку вантажних тепловозів і продовженню терміну їх експлуатації.

Для забезпечення потреб залізниць в капітальному ремонті ТРС усіх видів та серій на залізницях України створено потужну промислову базу, а саме заводи з ремонту тепловозів, електровозів, дизель- та електропоїздів, які виконують капітальні та капітально-відновлювальні ремонти з подовженням термінів служби рухомого складу і постачають на залізниці необхідну кількість запасних частин і вузлів для забезпечення безперебійного, ритмічного перевізного процесу.

Протягом минулих років освоєно практично всі види капітального ремонту тягового рухомого складу та його обладнання в тому числі електровозів серій ВЛ8, ЧС7, ЧС8, ВЛ60, ВЛ82М, ЧС8, ВЛ11; тепловозів серій 2ТЕ116, ТЕП70, ЧМЕЗ; електропоїздів серій ЕР2Т, ЕР2Р, ЕР9Т; дизель-поїздів серій Д1, ДР1. Силами Полтавського ПКТБ розроблено всю необхідну конструкторсько-технологічну документацію для проведення відповідних видів ремонту.

Аналіз завантаженості локомотиворемонтних заводів галузі протягом останніх чотирьох років свідчить про те, що їх проектні потужності використовуються в середньому тільки на 44,4 %: ВАТ «Запорізькій електровозоремонтний завод» – на 46%, ВАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» – на 58%, ВАТ «Львівський електровозоремонтний завод» – на 57%, ВАТ «Київський електровагоноремонтний завод» – на 73%, ВАТ «Полтавський тепловозоремонтний завод» – на 84%, ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» – на 6%, ВАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» – на 46%. Такий низький рівень завантаженості зазначених підприємств зумовлюється перш за все тим, що за часів існування СРСР їхні виробничі потужності було зорієнтовано на обсяги випуску продукції, яку потребували залізниці усього колишнього Союзу.

Основними напрямками дальшого розвитку локомотивного господарства Укрзалізниці і його технічного переоснащення на період до 2010 року є такі:

·  оптимізація структури парку тягового та мотор-вагонного рухомого складу;

·  спеціалізація та концентрація ремонтних баз;

·  скорочення експлуатаційних витрат господарства за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій;

·  подовження терміну служби наявного рухомого складу за рахунок виконання капітально-відновлювальних ремонтів;

·  розробка та введення в експлуатацію тягового та мотор-вагонного рухомого складу нового покоління, серед чого окремо можна виділити створення умов для придбання нового рухомого складу операторськими компаніями – партнерами Укрзалізниці;

·  впровадження засобів діагностики та неруйнівного контролю рухомого складу, з подальшим переходом на його ремонт згідно за технічним станом;

·  розробка нової та оптимізація діючої нормативної документації для забезпечення потреб локомотивного господарства згідно з сучасними вимогами до якості ремонту рухомого складу.

ЛГ в 2009 р.: 32,9% від всіх витрат УЗ, в т.ч. 87,6% палива, 76,2% електроенергії, 21,3% фонду оплати праці. У витратах ЛГ паливо та ел.енергія складають 50%.