Розрахунок нетто-ставки, визначення брутто-ставки. Розрахунок тарифної ставки, страница 4

 n – кількість укладених угод.

 грн.

3) Визначимо нетто-ставку:

Основна частина нетто-ставки Тнт відповідає очікуваним середнім значенням страхових виплат. Ризикова надбавка покликана забезпечити стабільність страхування за відхилень кількості страхових подій від середнього значення і страхових відшкодувань від середніх виплат:

Тнт = То + Тр ;

Тнт = 1,31 + 0,143 = 1,453 грн.

4) Визначимо брутто-ставку:

;

де f - доля навантаження в структурі тарифної ставки.

Тб =  грн.

5) Визначимо тарифну ставку:

П = Тб * fп ;

де fп - норматив на формування прибутків від страхової діяльності у структурі тарифу.

П = 2,51 * 0,05 = 0,126 грн.

Задача № 5

Страхова компанія проводить страхування по двом видам ризиків: страхування громадян від нещасних випадків і на випадок смерті. Імовірність наступу страхових випадків по першому ризику q1 = 0,025, по другому ризику q2 = 0,04. Страхова сума по першому ризику складає S1 = 450 тис. грн., по другому S2 = 880 тис. грн. Перший ризик характеризується середнє й виплатою на   відшкодування   збитків  від  страхових   подій Sв1 = 235 тис. грн.,   другий –

 Sв2 = 352 тис. грн., середнє розкидання можливих виплат Rв1 = 32 тис. грн., по другому ризику даних о розкиданні можливих виплат немає.  Кількість укладених угод по першому ризику n1 = 9000 шт., по другому n2 = 11200 шт.  Доля навантаження в структурі тарифної ставки f = 42 %. Гарантія безпеки того, що находжених страхових внесків буде досить на виплату страхового відшкодування  = 0,95. Розрахувати брутто-ставки на 100 гривень страхової суми по двом видам ризиків.

Рішення

1)Визначимо основну частку нетто-ставки зі 100 гривень страхової суми:

;

де S – страхова сума;

Sв – середнє розкидання можливих виплат;

q – імовірність наступу страхових випадків.

 грн.

 грн.

2) Визначимо ризикову надбавку.

Наша страхова організація проводить страхування по декілька видам ризиків, то ризикову надбавку розрахуємо за формулою:

;

де  - коефіцієнт, котрий залежить від гарантії безпеки ;

 - коефіцієнт варіації страхового відшкодування по проводимим ризикам страхування:

;

При невідомій величині розкиду можливих виплат Rв відповідний доданок у формулі можна замінити:

1,44 * S2bj * nj * qj * (1 - qj);

3) Визначимо нетто-ставку:

Основна частина нетто-ставки Тнт відповідає очікуваним середнім значенням страхових виплат. Ризикова надбавка покликана забезпечити стабільність страхування за відхилень кількості страхових подій від середнього значення і страхових відшкодувань від середніх виплат: