Розрахунок нетто-ставки, визначення брутто-ставки. Розрахунок тарифної ставки, страница 3

4) Визначимо навантаження:

Тнв = Тбт - Тнт

Тнв = 0,95 - 0,79 = 0,16 грн.

Задача № 3

Страхова компанія заключає угоди майнового страхування. Імовірність наступу страхових випадків q = 0,02. Страхова сума складає S = 300 тис. грн., середня виплата на відшкодування збитків від страхових подій Sв = 160 тис. грн., кількість укладених угод, n = 9500 шт., доля навантаження в структурі тарифної ставки f = 27 %. Даних о розкиданні можливих виплат немає. Гарантія безпеки того, що находжених страхових внесків буде досить на виплату страхового відшкодування  = 0,95. Розрахувати брутто-ставку на 100 гривень страхової суми.

Рішення

1)Визначимо основну частку нетто-ставки зі 100 гривень страхової суми:

;

де S – страхова сума;

Sв – середнє розкидання можливих виплат;

q – імовірність наступу страхових випадків.

 грн.

2) Визначимо ризикову надбавку:

;

де  - коефіцієнт, котрий залежить від гарантії безпеки ;

 n – кількість укладених угод.

 грн.

3) Визначимо нетто-ставку:

Основна частина нетто-ставки Тнт відповідає очікуваним середнім значенням страхових виплат. Ризикова надбавка покликана забезпечити стабільність страхування за відхилень кількості страхових подій від середнього значення і страхових відшкодувань від середніх виплат:

Тнт = То + Тр ;

Тнт = 1,07 + 0,15 = 1,22 грн.

4) Визначимо брутто-ставку:

;

де f - доля навантаження в структурі тарифної ставки.

Тб =  грн.

Задача № 4

Страхова компанія заключає угоди страхування громадян від нещасних випадків. Імовірність наступу страхових випадків q = 0,025. Страхова сума складає S = 450 тис. грн., середня виплата на відшкодування збитків від страхових подій Sв = 235 тис. грн., кількість укладених угод, n = 9000 шт., доля навантаження в структурі тарифної ставки f = 42 %, норматив на формування прибутків від страхової діяльності у структурі тарифу складає fп = 5 %. Середнє розкидання можливих виплат Rв = 32 тис. грн. Гарантія безпеки того, що находжених страхових внесків буде досить на виплату страхового відшкодування  = 0,95. Розрахувати тарифну ставку на 100 гривень страхової суми і обсяг прибутку в ньому.

Рішення

1)Визначимо основну частку нетто-ставки зі 100 гривень страхової суми:

;

де S – страхова сума;

Sв – середнє розкидання можливих виплат;

q – імовірність наступу страхових випадків.

 грн.

2) Визначимо ризикову надбавку:

;

де  - коефіцієнт, котрий залежить від гарантії безпеки ;

Rв – середнє розкидання можливих виплат;