Розрахунок нетто-ставки, визначення брутто-ставки. Розрахунок тарифної ставки, страница 2

;

де q – середнє значення показника збитковості;

qi – значення показника збитковості за конкретний рік;

n – тарифний страховий період.

Визначимо показник середнього квадратичного відхилення:

;

.

Для перевірки динамічного ряду на усталеність використовують наступні показники:

Визначимо коефіцієнт варіації:

;

     (30%)

Незначний показник коефіцієнта варіації свідчить про стійкість динамічного ряду.

Для перевірки ряду на стійкість використовують медіану – середнє значення члена варіаційного ряду.

Побудуємо варіаційний ряд показників збитковості:

  30    41    45    50    55    60    65    70    75    86

Якщо  в ряду непарне число елементів медіаною є значення елемента стоячого в середині варіаційного ряду.

Якщо ряд має парне число елементів, то медіаною є полусума двох елементів, стоячих в середині варіаційного ряду:

;

Так як медіана близька до середнього значення показника збитковості динамічний ряд можна признати усталеним.

Якщо динамічний ряд показників збитковості можливо розглядати як стійкий (v до 38%) і медіана близька до середньої, тоді рискова надвишка дорівнює середньоквадратичному відхиленню 1, тобто показник збитковості к = 1; при v від 38 до 54%, показник збитковості к = 2, рискову надвишку беруть 2, при v  більше 54%, показник збитковості к = 3, рискову надвишку беруть 3.

Нетто-ставка дорівнює:

Тнт  = q + k *

Так як моєму випадку f = 37 %, то к = 1.

Тнт = 57,6 + 1 * 17,06 = 74,66 коп.

зі 100 грн. страхової суми

Визначимо брутто-ставку Тбт:

Тбт = ;

де f - доля навантаження в структурі тарифної ставки;

1 грн. 19 коп.

зі 100 грн. страхової суми

ЗАДАЧА № 2

Розрахувати навантаження до нетто-ставки Тнв, грн., якщо  сума  находжених страхових платежів С = 2276180 грн., фактичні витрати на ведення справи Зв = 270512 грн., норматив на формування прибутків від страхової діяльності у структурі тарифу складає fп = 5%, нетто-ставка Тнт = 0,79 грн.

Рішення

1) Визначимо питому вагу рас ходів на ведення справи в брутто-ставці:

;

де Зв – фактичні витрати на ведення справи;

С – сума надходжень страхових платежів.

2) Визначимо питому вагу навантаження в брутто-ставці:

f = fв + fп ;

де fп - норматив на формування прибутків від страхової діяльності у структурі тарифу.

f = 11,88 + 5 = 16,88 %

3) Визначимо брутто-ставку:

;

де Тнт - нетто-ставка.

Тб =  грн.