Обов'язкові правила навчання по дисциплінах кафедри «Експлуатація та ремонт рухомого складу»

Страницы работы

Содержание работы

ОБОВ'ЯЗКОВІ ПРАВИЛА НАВЧАННЯ ПО ДИСЦИПЛІНАХ КАФЕДРИ «ЕРРС»

Для всіх форм навчання:

На початку перших занять студент на обкладинці зошита (або її внутрішній стороні) повинен повністю написати (мовою, на якому буде вести записи): «Конспект лекцій по дисципліні (повна назва) студента (указати № групи , прізвище й ініціали)». Якщо записи по практичних заняттях будуть вестися на звороті лекційного зошита або окремо, то необхідно підписати: «Зошит для практичних занять (далі аналогічно)». На обкладинці рекомендується також окремо написати посаду, прізвище, ім'я та по батькові викладача, що веде даний вид занять (практичні заняття, лабораторні роботи, перевірку курсових робіт, а також контрольних робіт заочников і модульні контролі знань очников мають право вести асистенти лектора). На першому занятті лектор видає контрольні питання дисципліни (модульний, заліковий або екзаменаційні) і перелік літератури, необхідної по дисципліні. На всіх видах занять забороняється розмовляти, галасувати, заважати іншим студентам і викладачеві, слухати музику, займатися сторонніми справами, користуватися мобільними засобами. Якщо буде потреба вийти, обов'язково одержати дозвіл викладача з поясненням причини. Для завдання питання необхідно підняти руку, потім запитати його й одержати відповідь. Із цією же метою, а також для одержання додаткової інформації можна підходити до викладача відразу після заняття або пізніше.

На практичні заняття необхідно приносити також і записи лекцій, а для виконання рисунків і розрахунків - кольорові олівці або пасти, лінійку або лекала, обчислювальні засоби. Якщо ці заняття проходять із відвідуванням лабораторій кафедри, академії або з виходом на виробництво, необхідно виконувати вимоги техніки безпеки й правила поведінки при проведенні колективних заходів, до початку такого заняття попередньо викладені викладачем.

Якщо по дисципліні, крім лекцій і практичних занять проводяться також лабораторні заняття в підгрупах, всі їх обов'язково необхідно виконати, а у випадку пропуску - відробити з іншою підгрупою, групою або за узгодженням з викладачем іншим часом. Заборгованості не допускаються, відстаючі студенти не допускаються до здачі наступних видів контролю. До лабораторної роботи студент повинен бути підготовлений, допущений викладачем до її виконання, її результати необхідно встигнути оформити й захистити (здати ) до кінця поточного заняття.

Консультації перед заліками або іспитами проводяться як у сітці розкладу, так і поза нею, в останньому випадку староста повинен погодити з викладачем зручне для нього й для групи час збору. При відсутності в студента питань до викладача присутність такого студента на консультації необов'язково, але бажано, тому що питання можуть виникнути.

На основі нормативних документів навчання ведеться на двох мовах – українській та російській. Студент -- громадянин України, що у школі вивчав українську мову й здавав по ній іспити, зобов'язаний досконально її знати й застосовувати, обов'язково оформляти всі текстові документи звітності (контрольні й курсові роботи, реферати, курсові й дипломні проекти) тільки на державній (українській) мові, кафедра не має права приймати їх з російською мовою. На ній дозволяється приймати звітну документацію тільки від тих студентів, які не вивчали українську мову або не знають її (із РФ, Середньої Азії, інших країн СНД і далекого зарубіжжя). Незалежно від цього будь-який студент сам вирішує, на якій мові йому робити записи на заняттях і спілкуватися з викладачами.

Для зручності записи кожної лекції або практичного заняття необхідно починати з початку нової сторінки незалежно від того, де закінчений попередній запис, вказати вид заняття, його № і дату. Записи вести грамотно, без помилок, з абзацами (абзац - відступ від лівого краю першого рядка запису на 5 знаків, у нього входять одна або кілька значеннєвих фраз). Допускаються зрозумілі студентові скорочення слів, але абревіатури (не загальноприйняті й специфічні скорочення слів) після їхнього приведення треба розписати й вивчити.

До наступних занять по дисципліні запису чергових лекцій і практик повинні бути переглянуті студентом (при необхідності - усунути помилки або дописати пропущені місця), причому основна частина матеріалу по тематиці вивчається по відповідному розділі підручника або інший рекомендованої лектором літератури. Вона повинна бути отримана студентом по читацькому квитку в бібліотеці або у викладача або на обчислювальному центрі -- ОЦ (через старосту) в електронному виді, якщо вдома або в кімнаті гуртожитку є комп'ютер.

Похожие материалы

Информация о работе