Питання до екзамену з дисципліни «Загальний курс залізниць і рухомого складу» (Визначення основних понять та термінів залізничного транспорту. Технічні характеристики тягових промислових агрегатів України закордонного виробництва), страница 4

Технічні характеристики електровозів УЗ і промислового ЗТ виробництва СРСР (до 1992 року).

Технічні характеристики електровозів УЗ і промислового ЗТ виробництва України (з 1992 року).

Технічні характеристики електровозів УЗ і промислового ЗТ виробництва РФ, СНД (з 1992 року).

Технічні характеристики електровозів УЗ і промислового ЗТ України закордонного виробництва.

Технічні характеристики електропоїздів виробництва СРСР (до 1992 року).

Технічні характеристики електропоїздів виробництва України (з 1992 року).

Технічні характеристики електропоїздів України закордонного виробництва.

Порівняння (переваги та недоліки) ТРС дизельної та електричної тяги.

Комбінований та гібридний ТРС. Загальна будова тягових промислових агрегатів.

Позначення серій тягових промислових агрегатів на залізницях МШС СРСР, України, РЖД.

Закордонні і вітчизняні виробники електричного для залізниць країн СНД.

Склад технічних характеристик тягових промислових агрегатів, їх бази та бази візків.

Технічні характеристики тягових промислових агрегатів виробництва СРСР (до 1992 року).

Технічні характеристики тягових промислових агрегатів виробництва України (з 1992 року).

Технічні характеристики тягових промислових агрегатів ЗТ виробництва РФ, СНД (з 1992 року).

Технічні характеристики тягових промислових агрегатів України закордонного виробництва.

Перелік літератури по дисципліні «Загальний курс залізниць і рухомого складу» (3-й сем.)

Ветров Ю.Н. и др. Конструкция тягового подвижного состава. -- М.: Маршрут, 2002.

Калько В.А. Тепловоз. Иллюстрированное пособие машинисту. – М.: Транспорт, 1967.

Володин А.И. Локомотивные двигатели внутреннего сгорания.– М.: Транспорт, 1991.

Конструкция и динамика тепловозов / Под ред.В.Н. Иванова. – М.: Транспорт, 1974.

Тепловозы. Конструкция, теория и расчёт/Под ред. Н.И. Панова. – М.: Машиностроение, 1976.

Пойда А.А. Тепловозы. Механическое оборудование, устройство и ремонт.- М.: Транспорт, 1988.

Дробинский В.А., Егунов В.А. Как устроен и работает тепловоз.– М.: Транспорт, 1990.

Кузьмич В.Д и др. Тепловозы: Основы теории и конструкция: – М.: Транспорт, 1991.

Кононов В.Е. и др. Тепловозы. – М: Транспорт, 2005.

Залит Н.Н. Справочник по тепловозам промышленного транспорта. – М: Транспорт, 1969.

Лернер Б.М. Дизель - поезда. – М.: Транспорт, 1982.

Воробьёв В.В. и др. Автомотрисы, автодрезины. – М.: Транспорт, 1987.

Слепцов М.А. Основы электрического транспорта. – М: Транспорт, 2006.

ЭПС: Эксплуатация, надёжность, ремонт / Под ред. А.Т. Головатого – М.:Тр-т, 1993.

Электроподвижной состав промышленного тр-та / Под ред.Л.В. Баллона – М.: Транспорт, 1987.

Сидоров Н.И., Сидорова Н.Н. Как устроен и работает электровоз.-М.: Транспорт, 1988.

Алябьев С.А. и др. Устройство и ремонт электровозов постоянного тока. – М.: Транспорт, 1977.

Быстрицкий Х.Я. и др.Устройство и ремонт электровозов переменного тока.-М.:Транспорт, 1982.

Дубровский З.М. и др. Грузовые электровозы переменного тока. – М.: Транспорт, 1991.

Калинин В.К. Электровозы и электропоезда. – М.: Транспорт, 1991.

Добровольская Э.М. Электропоезда постоянного и переменного тока. – М: Транспорт, 2004.

Раков В.А. Локомотивы и МВПС ж. д. СССР.– М.: Транспорт, 1990.

Раков В.А. Локомотивы отечественных железных дорог. – М: Транспорт, 1999.

Теслик А.Г., Агулов А.Ф., Морозов В.А. Локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав магистральных железных дорог Украины -- Обучающее мультимедийное компьютерное пособие (CD). – Харьков, СПДФЛ Морозов В.А., 2012. –276 Мб.

Теслик А.Г. Локомотивы и тяговые агрегаты промышленных железных дорог. -- Обучающее мультимедийное компьютерное пособие (CD). – Харьков, СПДФЛ Морозов В.А., 2012. –300 Мб.

Жалкін С.Г., Жалкін Д.С., Устенко О.В., Теслик А.Г. Аналіз та порівняння характеристик локомотивів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Локомотиви магістраль-ного та промислового транспорту".Частина 1. № 806. – Кафедра «ЕРРС», Українська держ. академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ), Харків, 2010.– 48 С.

Жалкін С.Г., Жалкін Д.С., Устенко О.В., Теслик А.Г., Аулін Д.О., Коваленко В.І., Ходаківський А.М. Аналіз та порівняння характеристик локомотивів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Загальний курс залізниць і рухомого складу". Частина 2. – Кафедра «ЕРРС», УкрДАЗТ, Харків, 2013.– 42 С.

Примітка. Книги, матеріалиє в бібліотеціакадеміїта в електронномувигляді у лектора.