Питання до екзамену з дисципліни «Загальний курс залізниць і рухомого складу» (Визначення основних понять та термінів залізничного транспорту. Технічні характеристики тягових промислових агрегатів України закордонного виробництва), страница 3

Допоміжні електричні машини, апарати, акумуляторні батареї автономних видів ТРС.

Допоміжні електричні машини, апарати, акумуляторні батареї електричного ТРС.

Запуск, рушіння з місця та управління автономними видами ТРС.

Запуск, рушіння з місця та управління електричним ТРС всіх видів електричного живлення.

Перелік літератури по дисципліні «Загальний курс залізниць і рухомого складу» (2-й сем.)

Ветров Ю.Н. и др. Конструкция тягового подвижного состава. -- М.: Маршрут, 2002.

Хмелевский А.В., Смушков П.И. Паровоз (устройство, работа и ремонт) -- М.: Транспорт, 1973.

Калько В.А. Тепловоз. Иллюстрированное пособие машинисту. – М.: Транспорт, 1967.

Конструкция и динамика тепловозов / Под ред.В.Н. Иванова. – М.: Транспорт, 1974.

Тепловозы. Конструкция, теория и расчёт/Под ред. Н.И. Панова. – М.: Машиностроение, 1976.

Пойда А.А. Тепловозы. Механическое оборудование, устройство и ремонт.- М.: Транспорт, 1988.

Дробинский В.А., Егунов В.А. Как устроен и работает тепловоз.– М.: Транспорт, 1990.

Кузьмич В.Д и др. Тепловозы: Основы теории и конструкция: – М.: Транспорт, 1991.

Кононов В.Е. и др. Тепловозы. – М: Транспорт, 2005.

Сидоров Н.И., Сидорова Н.Н. Как устроен и работает электровоз.-М.: Транспорт, 1988.

Алябьев С.А. и др. Устройство и ремонт электровозов постоянного тока. – М.: Транспорт, 1977.

Быстрицкий Х.Я. и др.Устройство и ремонт электровозов переменного тока.-М.:Транспорт, 1982.

Дубровский З.М. и др. Грузовые электровозы переменного тока. – М.: Транспорт, 1991.

Калинин В.К. Электровозы и электропоезда. – М.: Транспорт, 1991.

Добровольская Э.М. Электропоезда постоянного и переменного тока. – М: Транспорт, 2004.

Раков В.А. Локомотивы и МВПС ж. д. СССР.– М.: Транспорт, 1990.

Раков В.А. Локомотивы отечественных железных дорог. – М: Транспорт, 1999.

Жалкін С.Г., Жалкін Д.С., Устенко О.В., Теслик А.Г. Аналіз та порівняння характеристик локомотивів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Локомотиви магістраль-ного та промислового транспорту".Частина 1. № 806. – Кафедра «ЕРРС», Українська держ. академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ), Харків, 2010.– 48 С.

Жалкін С.Г., Жалкін Д.С., Устенко О.В., Теслик А.Г., Аулін Д.О., Коваленко В.І., Ходаківський А.М. Аналіз та порівняння характеристик локомотивів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Загальний курс залізниць і рухомого складу". Частина 2. – Кафедра «ЕРРС», УкрДАЗТ, Харків, 2013.– 42 С.

Примітка. Книги, матеріалиє в бібліотеціакадеміїта в електронномувигляді у лектора.

Дисципліна «Загальний курс залізниць і рухомого складу»  для Л (3-й семестр):

Загальний принцип дії газових турбін на мазутному паливі, на зрідженому природному газі.

Загальний принцип дії локомотивів з вільно-поршневим генератором газу.

Історія створення газотурбовозів, позначення їх серій на залізницях МШС СРСР, РЖД.

Принцип дії та проекти мотовозів і локомотивів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Види та позначення локомотивних ДВЗ, порядок визначення їх сторін і номерів циліндрів.

Історія створення дизельних ДВЗ, призначення пристроїв газотурбінного надуву дизелів ТРС.

Загальна будова та системи дизельного ТРС (мотовозів, тепловозів, дизель-поїздів, автомотрис).

Розрахунок коефіцієнта корисної дії тепловоза. Умови роботи дизельного ТРС.

Історія створення тепловозів, позначення їх серій на залізницях МШС СРСР, України, РЖД.

Закордонні і вітчизняні виробники дизельного ТРС і залізничних ДВЗ для залізниць країн СНД.

Склад технічних характеристик дизельного ТРС, бази його візків та локомотивів.

Технічні характеристики тепловозів УЗ і промислового ЗТ виробництва СРСР (до 1992 року).

Технічні характеристики тепловозів УЗ і промислового ЗТ виробництва України (з 1992 року).

Технічні характеристики тепловозів УЗ і промислового ЗТ виробництва РФ, СНД (з 1992 року).

Технічні характеристики тепловозів УЗ і промислового ЗТ України закордонного виробництва.

Технічні характеристики дизель-поїздів, автомотрис виробництва СРСР (до 1992 року).

Технічні характеристики дизель-поїздів, автомотрис виробництва України (з 1992 року).

Технічні характеристики дизель-поїздів, автомотрис України закордонного виробництва.

Історія створення електровозів, позначення їх серій на залізницях МШС СРСР, України, РЖД.

Закордонні і вітчизняні виробники електричного для залізниць країн СНД.

Склад технічних характеристик електричного ТРС, бази його візків та локомотивів.