Питання до екзамену з дисципліни «Загальний курс залізниць і рухомого складу» (Визначення основних понять та термінів залізничного транспорту. Технічні характеристики тягових промислових агрегатів України закордонного виробництва), страница 2

Кисляков В.А. Электрические железные дороги / Под ред. А.В.Плакса.- М.:Транспорт, 1993.

Дисципліна «Загальний курс залізниць і рухомого складу»  для Л (2-й семестр):

Призначення, класифікація і види рухомого складу (РС) залізничного транспорту.

Восьмизначна система єдиної нумерації та позначення різних видів РС в країнах СНД.

Класифікація, призначення та система обслуговування та ремонту вагонів залізниць.

Загальна будова вантажних і спеціальних вантажних вагонів, види вантажних контейнерів.

Загальна будова та системи пасажирських і спеціальних вагонів, вагонів швидкісних потягів.

Загальна будова візків та їх з`єднань з кузовами всіх видів вагонів, бази візків і вагонів.

Загальна будова та системи вагонів метрополітену та міського рейкового електротранспорту.

Будови автозчіних, ударно-поглинаючих пристроїв РС залізниць та вагонів метрополітену.

Види пристроїв для механічного і електричного гальмування РС, їх класифікація та принципи дії.

Прямо-і непрямодіючі, авто- і неавтоматичні пневматичні та електропневматичні гальма РС.

Техніко-економічні показники використання пасажирських і вантажних вагонів.

Історія вагонобудування, сучасні виробники вагонів та вагоноремонтні підприємства України.

Призначення, класифікація і види тягового рухомого складу (ТРС) залізничного транспорту.

Структура управління локомотивним господарством Укрзалізниці, на РЖД, в країнах СНД.

Структура, кадри та позначення посад в лінійних підрозділах локомотивного господарства.

Класифікація, обладнання, пристрої та тягова територія локомотивних депо, депо МВРС.

Приписний парк локомотивних депо, депо МВРС. Резерв ТРС управління залізниці.

Загальна характеристика наявного приписного парку ТРС УЗ і промислового ЗТ України.

Показники роботи депо (локомотивних, МВРС). Показники використання локомотивів, МВРС.

Методи визначення паливної економічності та витрат енергоресурсів, методи їх економії.

Дільниці оберту ТРС Способи обслуговування потягів локомотивами та ТРС бригадами.

Організація експлуатації локомотивів, МВРС. Склад і час роботи локомотивних бригад.

Система обслуговування та ремонтів локомотивів, МВРС. Пробіги та простої ТРС на ТО, ПР, КР.

Вітчизняні науково-виробничі заклади і підприємства по ремонту та модернізації ТРС.

Призначення теорії тяги потягів. Природні та штучні сили, що діють на потяг, режими його руху.

Складові основних та допоміжних (абсолютних та питомих) сил опору руху потягу.

Визначення сил опору руху локомотива та вагонів. Визначення маси поїзда та його довжини.

Складові гальмівного шляху. Види гальм та гальмівне обладнання ТРС (локомотивів і МВРС).

Автоматична локомотивна сигналізація (АЛС) та її види, принцип дії автостопу ТРС.

Умови створення дотичної сили тяги, виникнення боксування та юзу колісних пар ТРС.

Основний закон локомотивної тяги. Тягові характеристики та потужнісні характеристики ТРС.

Обмеження тягових та потужнісних характеристик локомотивів і мотор-вагонного РС.

Аналіз і порівняння тягових властивостей ТРС за коефіцієнтами тяги та питомою роботою.

Необхідність застосування та види передач потужності ТРС, їх потужнісні діапазони.

Створення тягового зусилля енергетичними установками автономних локомотивів, їх типи.

Принцип дії, історія створення та основні відомості про будову локомотивів парової тяги.

Створення та передача тягового зусилля на парових локомотивах. Колісні формули паровозів.

Система нумерації, позначення серій та відомості про виробництво паровозів.

Принцип дії, історія створення та основні відомості про будову гідравлічної передачі потужності.

Відмінності гідрстатичної, гідродинамічної та гідромеханічної передачі потужності.

Принцип дії систем автоматичного управління ТРС при електричній передачі потужності.

Загальні відомості про електричні схеми ТРС. Види, призначення електричних ланцюгів ТРС.

Тягові електричні машини автономного ТРС -- тягові генератори та електродвигуни (ТЕД).

Тягове обладнання електричного ТРС постійного та змінного струму, засоби його охолодження.

Види з`єднань ТЕД ТРС, способи їх автоматичної зміни та регулювання збудження обмоток.

Схеми та основні силові пристрої електричних передач потужності автономних видів ТРС.

Схеми та основні силові пристрої електричного ТРС, в т.ч. двосистемного струму живлення.

Електромеханічні та електротягові характеристики тягових електричних двигунів (ТЕД) ТРС.

Побудова тягових характеристик ТРС з електропередачею потужності по х-кам ТЕД.