Залізничний транспорт: основні поняття

Страницы работы

Содержание работы

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

          ЗАЛІЗНИЦЯ – прокладена на місцевості сталева рейкова колія, призначена для руху залізничного рухомого складу з комплексом технічних засобів для забезпечення її експлуатації та перевезення пасажирів і вантажів. Залізниці за призначенням поділяються на магістральні (загального користування), промислові (власні та під`їзні колії промислових підприємств), військові (що підпорядковані Міністерству оборони) та міські (метрополітен, трамвай). При наявності пристроїв для подачі на спеціально призначений неавтономний тяговий рухомий склад електричної енергії залізниця називається електрифікована.

          ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ (ЗТ) – галузь народного господарства з державним управлінням, підпорядкована в Україні Міністерству транспорту та зв`язку, в Російській Федерації – Міністерству транспорту (до 2004 року – Міністерству шляхів сполучення). Разом з іншими видами транспорту (автомобільним, водним – морським і річковим, повітряним, трубопровідним) входить до єдиного транспортного комплексу країни. В Україні оперативне керування роботою магістрального ЗТ виконує Державна адміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця, м. Київ) через управління 6-ти залізниць – Південно-Західної (м. Київ), Південної (м. Харків), Донецької (м. Донецьк), Придніпровської (м. Дніпропетровськ), Одеської (м. Одеса), Львівської (м. Львів).

РУХОМИЙ СКЛАД (РС) – транспортні засоби, які призначені для переміщення по залізничним коліям або безколійним пристроям (на магнітному підвішуванні), які мають уніфіковані (однакові) пристрої для зчеплення між собою та прилади гальмування руху. РС поділяється на види:

1) тяговий рухомий склад (ТРС), або самохідний РС, який крім вказаних вище пристроїв має також пристрої для управління рухом, створення і реалізації сили тяги та передачі потужності (локомотиви, автономні та моторні вагони, спеціальні колійно-ремонтні машини, крани на залізничному ходу),

2) мотор-вагонний рухомий склад (МВРС) – електропоїзди та дизель - поїзди, що мають в своєму складі як тягові моторні вагони, так і причіпні безмоторні. У всіх цих вагонах є місця для пасажирів, а в головних вагонах – кабіни для локомотивних бригад і відсіки силового обладнання.

3) не тяговий рухомий склад, який не має приводу колісних пар. Це всі види безмоторних вагонів і несамохідні одиниці спеціальної техніки.

ЛОКОМОТИВ – одно -, двох - або багато секційний силовий тяговий засіб тягового рухомого складу, призначений для переміщення по залізничним коліям не тягового рухомого складу. За принципом створення і реалізації сили тяги локомотиви поділяються на автономні, які мають власну силову установку для перетворення енергії і забезпечення руху -- паровози, газотурбовози, тепловози, мотовози, автономні секції гібридних промислових тягових агрегатів, контактно-акумуляторні (КАЕ) та комбіновані локомотиви та неавтономні, які отримують енергію ззовні і мають обладнання для створення тягового зусилля і забезпечення руху. За видами передачі потужності на рушійні колеса локомотиви є пневматичні, теплові (парові, газові, з ДВЗ),електричні (контактні, акумуляторні), комбіновані. За видами робіт вони є пасажирські, вантажні, маневрові, підштовхуючи, гіркові, універсальні.

          ПОЇЗД (ПОТЯГ) – сформований та зчеплений між собою склад вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, які мають: загальну гальмівну систему, встановлені сигнали (позначення кінцевої одиниці), парний або непарний номер за графіком руху, пункт призначення та готові до відправлення (для маневрових потягів – тільки дві останні умови). Кожна одиниця складу поїзда повинна відповідати вимогам габаритів залізниць і Правилам технічної експлуатації (бути технічно справною, без перевантаження та з надійним закріпленням вантажу, мати відповідний трафарет). Борти, люки, двері, кришки РС повинні бути закриті. Негабаритні, розрядні та небезпечні вантажі поїздів повинні відповідати вимогам Правил їх перевезень. Одиночний локомотив або інша одиниця тягового рухомого складу із встановленими сигналами, що відправляється на перегін і слідує по ньому резервним пробігом, також є поїздом. За видом перевезення (виконання роботи) поїзди є пасажирські (швидкісні, пришвидшені, звичайні пасажирські, дальні, літні, транзитні, місцеві, міжобласні, приміські, людські, робочі, військові та інші спеціальні), вантажні(передаточні, збірні, вивізні, транзитні, літерні, диспетчерські, господарчі, вертушки тощо), маневрові (витяжні, гіркові, деповські, ін.), комбіновані. Пасажирські поїзди бувають звичайної довжини, довго складові, підвищеної довжини (більше 19 вагонів), з`єднані. Вони мають локомотивну і поїзну бригади. Вантажні поїзди бувають порожні, навантажені, довго складові, подвійні, з`єднані. Локомотиви вантажних поїздів обслуговуються локомотивними бригадами, а в залежності від виду вантажного поїзду вони можуть мати робітників спеціальних вагонів (за їх наявністю у складі поїзда), стрільців залізничної охорони (за необхідністю).

Управління поїздом по перегонам та роздільним пунктам дільниць залізниць здійснюють працівники служб руху згідно графіку (поїзні диспетчери, чергові по станціях та ін.), а технічне обслуговування поїздів на станціях – робітники вагонного господарства. На маневрових поїздах, крім локомотивної бригади (або машиніста без помічника – робота в одне лице) може бути складова бригада (складовий та зчіпний).

          РОЗДІЛЬНИЙ ПУНКТ (РП) – об`єкт залізниці з колійним розвитком та той, що має технічний засіб для регулюванню руху поїздів і забезпечення його безпеки (вузол, станція, роз`їзд, обгінний пункт, колійний пост, прохідний світлофор, межа блок-дільниці при автоматичному блокуванні). Залізничний вузол – це РП, від якого залізничні колії відходять більш, ніж у двох напрямках.

          СТАНЦІЯ (С) – роздільний пункт залізниці, призначений для приймання, відправлення, схрещення і обгону поїздів, приймання і видавання вантажів, обслуговування пасажирів, а за призначенням – для формування і розформування складів поїздів, їх технічного обслуговування. Схрещення поїздів – їх прохід по коліям роздільних пунктів (або на двоколійних вставках одноколійних ліній) або по зустрічним коліям двоколійних ліній в одному місці в протилежних напрямках.

ПТЕ – Правила технічної експлуатації залізниць.

Похожие материалы

Информация о работе