Перспективи розвитку залізничного транспорту, його науково-технічний прогрес

Страницы работы

Содержание работы

Перспективи розвитку залізничного транспорту, його науково-технічний прогрес (НТП)

Необхідність підвищення конкурентноспроможності залізниць у порівнянні з іншими видами транспорту, його розвитку в цей час і в перспективі вимагає розробки, використання наступних досягнень НТП:

- організаційно-фінансових заходів (реалізації державних програм розвитку галузі, дотувания й інвестування, розвитку галузевого маркетингу, застосування конверсійних і диверсіфикаційних технологій, підвищення безпеки руху поїздів, реформування організаційно-кадрової структури й засобів власності галузі, її акціонування й демонополізації, підвищення якості обслуговування пасажирів і замовників-відправників вантажу, підвищення зарплати й рівня життя залізничників, підвищення рівня знань, підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців, обміну досвідом і міжнародним співробітництвом, стандартизації й сертифікації засобів транспорту),

- розширення интермодальных, бімодальних контейнерних і контрейлерних перевезень вантажів,

- підвищення якості й надійності засобів залізничного транспорту (у т.ч. рухомого складу) на всіх етапах їхнього створення (проектування, постановки на виробництво, дослідної та серійної експлуатації, обслуговувань і ремонтів), а також систем безпеки руху, автоведення поїздів і визначення місцезнаходження локомотива з GPS-датчиками з передачею сигналів у центри спостереження й контролю через космічні супутники-сателіти,

- широкого застосування новітніх інформаційних технологій, засобів зв'язку, комунікаційних галузевих систем і мереж з автоматизованими робітниками місцями (АРМ) з ПЕОМ для інженерно-технічних працівників (ІТП),

- поліпшення комфортності, зовнішнього й внутрішнього дизайну всіх видів рухомого складу для пасажирів і локомотивних бригад, інших технічних засобів залізничного транспорту,

- розробки й масового застосування стаціонарних, переносних, вбудованих (бортових) засобів технічної діагностики (СТД) і безконтактного дистанційного контролю параметрів (пірометрів інфрачервоного випромінювання й ін.), електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ) і мікропроцесорної техніки (МПТ) на рухомому составі залізн. для поступового переходу від існуючої планово-попереджувальної системи його обслуговувань і ремонтів до системи цих робіт з фактичного стану об'єкта, а також застосування засобів обліку, контролю й економії паливно-енергетичних ресурсів у галузі (на ТРС - систем RuDi, Дельта-СУ тощо),

- використання на лінійних підприємствах залізничного транспорту логістичних принципів спеціалізації й кооперування, оптимізації й диспетчеризації робіт, ресурсного резервування, наявності незнижуваного й перехідного запасів, вхідного контролю одержуваних ззовні вузлів, деталей і запасних частин, ресурсозбереження та енерго-ресурсосберігаючих, маловідходних і безвідхідних екологичних технологій, оборотного водопостачання й очисних споруд, ефективних технологій очищення викидів і скидів (флотації, осмосу, діалізу, коагуляції, флокуляції, сорбції, екстракції, іонообміну тощо),

- розробки й застосування на дизельному тяговому рухомому составі (ДТРС) альтернативних палив (зрідженого природного газу СПГ, біогазу), бустерних секцій криогенної техніки, досягнень на основі явищ температурної надпровідності, озонування й добавок (анамегаторов) до дизельного палива й моторного масла, які сприяють їхній економії, реалізації більшої потужності двигунів і зниженню викидів шкідливих речовин в атмосферу),

- створення дизельних і електричних локомотивів з регульованим діапазоном потужності, тяговим асинхронних приводом рушійних коліс, модульним принципом комплектування вузлів і агрегатів, розсувними боковинами кузовів і знімних дахів, засобами електронного контролю параметрів і дистанційного спостереження,

-і розробки й застосування засобів зниження впливу рухомого складу залізниць на навколишнє середовище (шуму, вібрації, магнітних і електричних полів, тепла, викидів і скидань забруднюючих і шкідливих речовин) за рахунок використання нових матеріалів і сплавів, розширення електрифікації існуючих і нових залізничних ліній, застосування контактно-акумуляторного ТРС, швидкісного електрорухомого складу (ЭРС), монорейкового (MR) та левітуючого (MEL) рухомого складу (його безконтактного магнітного підвішування щодо колійних пристроїв, с лінійними асинхронними двигунами LAD тощо).

Похожие материалы

Информация о работе