Рахунок загального навантаження машинобудівного заводу, страница 2

Загальна потужність машинобудівного заводу складає 63632,59 кВА.

2. Визначення місця розташування підстанції

Визначити місце розташування підстанції – це значить знайти координати центру навантажень. Для визначення центру електричних навантажень треба скористатися таблицею 1 та генеральним планом заводу з урахуванням наведеного масштабу.

Далі треба знайти  та  для кожного цеху. Усі значення зводяться до таблиці 2.

Таблиця 2 – Розрахункові дані для визначення центру електричних навантажень заводу

Spi, кВА

Xi, м

Yi, м

Spi∙Xi, кВА∙м

Spi∙Yi, кВА∙м

1.

6500

170

320

1105000

2080000

2.

2564

420

350

1076880

897400

3.

6407

560

350

3587920

2242450

4.

12620

170

480

2145400

6057600

5.

95

425

240

40375

22800

6.

597

50

250

29850

149250

7.

761,8

315

480

239967

365664

8.

521,5

190

250

99085

130375

9.

24870

860

330

21388200

8207100

10.

2074

470

500

974780

1037000

11.

200,5

470

550

94235

110275

12.

685,58

290

540

198818,2

370213,2

13.

891,64

425

280

378947

249659,2

14 а).

258,4

790

420

204136

108528

14 б).

1254

790

420

990660

526680

15.

1675

750

430

1256250

720250

16.

193,63

155

165

30012,65

31948,95

17.

478

55

130

26290

62140

18.

78,85

100

45

7885

3548,25

19.

355

270

60

95850

21300

20.

7,7

50

380

385

2926

21.

94,88

50

90

4744

8539,2

22.

120,23

465

55

55906,95

6612,65

23.

43,41

490

140

21270,9

6077,4

24.

285,468

425

550

121323,9

157007,4

63632,59

9205

7805

34174172

23575344

Координати центру електричних навантажень знаходимо за формулами:

                                                    ,                                              (8)

                                                    ,                                              (9)

де ,  – координати центрів електричних навантажень i-го цеху.

                                            

Центр електричних навантажень знаходиться у точці з параметрами
(537; 370,5).

3. Визначення потужності трансформатору.

По величині загального навантаження промислового підприємства може бути підібрано трансформатор за умовою Sном тр-ра ≥ Sp.

З таблиці технічних даних трансформаторів [2] обираємо найбільше близьке значення, яке становить 80000 кВА [2]. Дана потужність є попередньою, тому що остаточно потужність трансформатора слід обирати після вибору потужності компенсуючого обладнання.


ВИСНОВОК

Після проведення розрахунків було визначене загальне навантаження заводу геофізичного обладнання, що складає 63632,59 кВА.

Згідно картограми навантажень було знайдено місце розташування підстанції з координатами (537; 370,5).

Використовуючи таблицю номіналів, було обрано трансформатор з потужністю 80000 кВА.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1986.

2. Справочник по проектированию электроснабжения. Под ред.
В. И. Круповича. Изд. «Энергия», М. – 1980 г.


ДОДАТОК А