Рахунок загального навантаження машинобудівного заводу

Страницы работы

Содержание работы

Вступ

Підвищення рівня електрифікації виробництва й ефективності використання енергії засновано на подальшому розвитку енергетичної бази, безперервному збільшенні електричної енергії.

У цей час при наявності потужних електричних станцій, об'єднаних в електричні системи, що мають високу надійність електропостачання, на багатьох промислових підприємствах триває спорудження електростанцій. Необхідність їхнього спорудження обумовлюється великою далекістю від енергетичних систем, потребою в тепловій енергії для виробничих потреб й опалення, необхідністю резервного живлення відповідальних споживачів.

У цей час розроблені методи розрахунків і проектування цехових мереж, вибыр потужності цехових трансформаторів, методика визначення цехових навантажень і т.д. У зв'язку із цим великого значення набувають питання підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних успішно вирішувати питання проектування електропостачання й практичних завдань.

У даній роботі буде визначатися електропостачання машинобудівного заводу. Розрахунок електричних навантажень буде здійснюватись за допомогою метода упорядкованих діаграм. Місцезнаходження підстанції буде визначено виходячи з розрахунків картограми.


1. Розрахунок електричних навантажень по цехам

Одним з методів визначення електричних навантажень є метод упорядкованих діаграм, який знайшов своє широке призначення при розробці технічних та робочих проектів електропостачання [1]. По цьому методу розрахункове максимальне навантаження групи електроприймачів:

                                  ,                                      (1)

де  – коефіцієнт максимуму,

      – коефіцієнт використання,

      – номінальна (встановлена) потужність електродвигунів.

Групова номінальна потужність визначається як сума номінальних потужностей електроприймачів, за винятком резервних.

Для групи приймачів електроенергії одного режиму роботи середнє активне та реактивне навантаження за найбільш завантажену зміну визначається за формулою:

                                         ,                                             (2)

                                       ,                                           (3)

де  – відповідає середньозваженому , характерному для електроприймачів даного режиму роботи.

Коефіцієнт максимуму активної потужності  визначається, виходячи з довідкових таблиць, в залежності від ефективного числа електроприймачів групи  або з діаграми, в залежності від величини групового коефіцієнта використання , який знаходиться з таблиці, та .

При визначенні ефективного числа приймачів електроенергії  допускається приймати  при умові, що відношення найбільшої номінальної потужності приймача електроенергії групи до найменшої номінальної потужності приймача електроенергії, при розрахунку, менше трійки.

                                           ,                                               (4)

якщо , а коефіцієнт використання , тоді ефективне число приймачів електроенергії  розраховується як відношення сумарної номінальної потужності групи приймачів електроенергії до найбільшої потужності одного приймача електроенергії групи.

                                           ,                                              (5)

Реактивна максимальна розрахункова потужність групи приймачів електроенергії з різними режимами роботи

                                                                               (6)

Відповідно з практикою проектування приймають:

                             при ;

                                 при .

Після визначення  та  може бути розрахована повна потужність

                                  .                                      (7)

Усі розрахунки виконані у програмі MathCad й приведені у додатку 1.

Результати розрахунків зведені до таблиці 1.

Таблиця 1 – Визначення розрахункових навантажень по цехах заводу

Номер

з/п

Найменування цехів

і навантажень

Силовi навантаження

Рні, кВт

Кі

tgφ

Ррі,

кВт

Qрі, кВАр

Sрі,

 кВА

1

Ковальсько-пресовий цех

11764

0,35

1,17

4364

4817

6500

2

Механоскладальний цех

18703

0,06

1,98

1279

2222

2564

3

Ливарний цех

16164

0,25

1,17

4324

4728

6407

4

Металопрокатний цех

22937

0,35

1,17

8429

9393

12620

5

Інструментальний цех

379

0,14

1,33

63,7

70,57

95

6

Заводоуправління

661

0,85

0,33

567,5

185,41

597

7

Цех консервації та упаковки

836

0,85

0,33

724,8

234,5

761,8

8

Заготівельно-зварювальний цех

785

0,35

1,51

316

414,87

521,5

9

Термічний цех

27532

0,85

0,33

23640

7723

24870

10

Механічний цех

2276

0,85

0,33

1973

638,42

2074

11

Автотранспортний цех

220

0,85

0,33

191

61,71

200,5

12

Інженерний корпус

726

0,85

0,33

648

224

685,58

13

Котельня

934

0,75

0,33

855

254

891,64

14

Компресорна:

а) 0,4 кВ

273

0,65

0,75

213

146,4

258,4

б) 10 кВ

1200

0,65

0,75

1076

643,5

1254

15

Насосна оборотного водопостачання

1929

0,65

0,75

1386

940,4

1675

16

Насосно-фільтрувальна станція

221

0,65

0,75

161

107,74

193,63

17

Насосна виробничого оборотного водопостачання

549

0,65

0,75

396

267,64

478

18

Градирня

90

0,65

0,75

65,52

43,88

78,85

19

Станція очистки масел

373

0,65

0,75

293,36

200

355

20

Склад хімікатів

8

0,9

0,33

7,3

2,38

7,7

21

Склад ГСМ та ЛВЖ

94

0,95

0,33

90,19

29,47

94,88

22

Склад готової продукції

25

0,95

0,33

24,23

117,76

120,23

23

Блок складів

43

0,95

0,33

41,26

13,48

43,41

24

Столова

297

0,9

0,33

280,67

52,14

285,468

109019

-

-

51409,53

33531,27

63632,59

Похожие материалы

Информация о работе