Матеріальні розрахунки та технологічні розрахунки устаткування, страница 3

Синтез лаку проводять у реакторі повного змішування періодичної дії об'ємом 5м3, що виготовлений із сталі 1Х18Н9Т. У зв’язку з необхідністю тонкого і точного регулювання температури процесу використовується електроіндукційний тип обігріву реактора за допомогою індукційних котушок (кондукторів). Кондуктори виготовлені з мідних труб, які охолоджуються дистильованою водою, що циркулює. Для забезпечення вибухобезпечної роботи реактора частина корпусу реактора, на якій розміщені кондуктори, поміщається в кожух. У кожух за допомогою вентилятору під більш високим тиском, ніж у приміщенні цеху, подається повітря, що виключає доступ повітря з цеху до кондукторів.

Основні параметри в апараті: тиск – атмосферний, робоча температура становить (230±5)°С.

Перемішуючий пристрій, що використовується в реакторі, комбінований (швидкість 48 об/хв.). Поблизу днища розміщена якірна мішалка, що покращує передачу теплоти від нижньої частини апарату, а вище розміщена лопасна мішалка. Всередині апарата вмонтований заглибний теплообмінний пристрій для охолодження реакційної маси водою. Для проведення синтезу лаку азеотропним способом реактор обладнаний теплообмінником, конденсатором і розподільною ємністю. Також для зменшення запилення при завантаженні сипкої сировини передбачено підключення реактора до вакуум-лінії через сублімаційну трубу та мокрий уловлювач погонів,  який використовується також під час стадії поліконденсації (вакуумне видалення реакційної води).

Кількість реакторів, необхідних для синтезу основи лаку, визначається за формулою:

,                         (5.1)

де       – добовий об’єм виробництва лаку;

 – робочий об’єм реактора.

де       – вага завантажених компонентів;

 – густина завантажених компонентів.

,

де       – об’єм реактора, обираємо  м3;

 – коефіціент завантаження реактора, .

 м3,

 – час синтезу основи, год.

Приймаємо кількість реакторів – 1.

Для розчинення синтезованого лаку у розчиннику пропонується використати вертикальний змішувач об'ємом 12м3.

Кількість змішувачів, необхідних для розчинення лаку:

,                          (5.2)

де       – добовий об’єм розчину лаку;

 – робочий об'єм змішувача.

м3

Приймаємо об’єм змішувача 12 м3 (коефіцієнт завантаження змішувача ). Тоді    м3.

Час розчинення основи лаку год;

Приймаємо кількість змішувачів – 1.

Готовий лак очищують на патронних фільтрах. Кількість фільтрів для очищення лаку знаходиться за формулою:

                                           (5.3)

 – добова витрата розчину;

– робочий об’єм фільтру.

,                                            (5.4)

де  – продуктивність фільтру,  л/год,

 – час фільтрування, = 6 год;

м3

Приймаємо кількість фільтрувальних агрегатів – 1.

5.6 Норми технологічного режиму

В таблиці 5.4 наведені норми технологічного режиму, складені на підставі матеріальних розрахунків, враховуючи стадії технологічного процесу, їх тривалість та фізичні характеристики (температура, тиск).

Таблиця 5.5 - Норми технологічного режиму

Найменування стадій та потоків реагентів

Найменування параметра та одиниця вимірювання

Тривалість, год.

Температура, °С

Тиск, МПа

Кількість завантажувальних компонентів, кг

2

3

4

5

6

Завантаження компонентів та переестерифікація

- олія соняшникова

- олія рицинова дегідратована

- нагрівання

- гліцерин

- сода

- нагрівання

- витримка до кінця переестерифікації

- охолодження

1,0±0,05

1,0±0,05

1,0±0,05

1,0±0,05

-

2±0,05

3±0,05

1,0±0,05

80

80

95±5

до 195

195±5

225±5

225±5

190±5

атм.

1101

1101

654

1

Завантаження фталевого ангідриду та поліестерифікація

- фталевий ангідрид

- ксилол для азетропу

- нагрівання

- витримка до кінця поліестерифікації

- охолодження

- злив до змішувача

1,0±0,05

0,5±005

1,0±0,05

8,0±0,05

3,0±0,05

1,0

190±5

180±5

230±5

230±5

130±5

130±5

атм.

1303

145

Разом по реактору

24

 

 

Закінчення таблиці 5.4

Розчинення

- ксилол

- основа

- перемішування та постановка на тип

0,5±0,05

1,0±0,05

3±0,05

20

130±5

80±5

атм.

Разом

5,5±0,05

Очищення лаку та злив до тари

- фільтрація              лаку

- злив до тари

6±0,05

2±0,05

80±5

60±5

3-4

атм.

τпо реактору= 24 год.;

τпо змішувачу= 5,5 год.;

τфільтрації= 6 год.