Економічні розрахунки виготовлення воднодисперсійних фарб, страница 4

Феф. j - ефективний річний фонд часу одного робітника j-ї професії,  година/рік  (по  балансу часу);

Дj - доплати й надбавки, для j-ї професії (20% від ЗПтар j).

ЗПдоп j може бути прийнята в розмірі 40% від ЗПосн j.


Таблиця 10.9 - Розрахунок РФОП основних і допоміжних робітників

Найменування професії

Облікове число робітників, чіл

Тарифний розряд

Тарифна ставка, грн/година

Еф. фонд часу одного робітника, година/рік

Фонд з/п по тарифі, тис. грн

Доплати й надбавки 20%, тис. грн

Фонд основний з/п, тис. грн

Дод-ва з/п праці 40%, тис. грн

Річний фонд оплати праці, тис. грн

Основні робітники:

1700

Апаратники (1)

3

V

2

10,2

2,04

12,24

4,896

17,136

Апаратники (2)

4

V

2

13,6

2,72

16,32

6,528

22,848

Пом. апаратника

3

IV

1,6

8,16

1,632

9,792

3,9168

13,7088

РАЗОМ:

10

31,96

6,392

38,352

15,3408

53. 6928

Допоміжні робітники:

1700

Наладчик

3

V

2

10,2

2,04

12,24

4,896

17,136

Електрик

3

IV

1,6

8,16

1,632

9,792

3,9168

13,7088

Різнороб

7

III

1

11,9

2,38

14,28

5,712

19,992

РАЗОМ:

13

30,26

6,052

36,312

14,5248

50,8368

УСЬОГО:

23

62,22

12,444

74,664

29,8656

104,5296


Основою розрахунку РФОП керівників, фахівців, службовців і МОП є штатні оклади, які встановлюються на рівні діючих підприємств або на підставі єдиної тарифної сітки для робітників та службовців по загальних (наскрізним) професіях.

Розрахунок  здійснюється   у  формі  таблиці  9   або   по формулі:

де Ol - оклад L-ого працюючого, грн/міс;

n  -   число   працюючих   L-ної   професії   або фахівців, чол.;

t  -   число   місяців   у   році,   відпрацьоване   L-м співробітником;

(0,25.-0,45) - коефіцієнт додаткової оплати праці.

Таблиця 10.10 - Розрахунок РФОП керівників і фахівців

Категорія працюючих

Чисельність, чол.

Оклад, тис. грн на місяць

Кіл-ть місяців

Основний фонд заробітної плати, тис. грн

Дод. оплата праці, тис. грн

РФОП, тис. грн

Начальник цеху

1

0,8

12

9,6

2,88

12,48

Майстер

2

0,6

12

21,6

6,48

28,08

Комірник

3

0,4

12

9,66

2,88

12,48

РАЗОМ:

40,8

12,24

53,04

10.6.2 Розрахунок загальвиробничих витрат

Загальвиробничі витрати рахуються у формі таблиці 10.11.

Таблиця 10.11 - Кошторис загальвиробничих витрат