Економічні розрахунки виготовлення воднодисперсійних фарб, страница 2

Nar - норма амортизації по групі L, %;

ОФi - балансова   вартість   основних фондів, віднесених до групи L на початок проектного року.

Річні норми амортизації для встаткування, що вводиться знову, мають наступне значення:

- для основного технологічного встаткування - 24%;

- для будинків і споруджень - 8%.

Вартість будинків і споруджень визначається виходячи зі структури капітальних вкладень підприємств хімічної промисловості, у якій вартість устаткування становить 60%, а витрати на будинки й спорудження відповідно - 40% від сумарних капітальних вкладень.

Звідси:

де Soб - вартість устаткування.

У вартість будинку додатково включаються:

α1- опалення й вентиляція 7%;

α2- водопровід і сигналізація 12%;

α3- внутрішнє освітлення 5%;

α4- внутрішні водостоки 1%;

α5- зовнішній благоустрій двоповерхової забудови 6%.

 тис.грн;

 тис.грн;

 тис.грн;

 тис.грн.

Таблиця 10.6 - Первісна вартість устаткування

Найменування встаткування

Кількість одиниць

Ціна, тис. грн

Вартість, тис. грн

Змішувач 4м3

2

30

60

Змішувач 5м3

4

50

200

Дисольвер

2

25

50

Насос

6

1,72

10,32

Фасувальна установка

1

16

16

РАЗОМ:

336,32

Невраховане встаткування

33,632

Транспортування

7,4

- комплектація встаткування;

- заготівельно-складські витрати;

- трубопроводи й КВП.

25,9

Монтаж

55,49

Спеціальні роботи

26,91

УСЬОГО:

485,652

10.5 Розрахунок чисельності основних робітників

Номінальний фонд часу робітника, година/рік, при періодичному режимі роботи цеху (п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями й восьмигодинним робітничим дньом) визначається по формулі:

де ФК - календарний фонд часу, дні/рік;   

Двих, Д свят - відповідно кількість вихідних і святкових днів у році;

tсм - тривалість зміни, година.

 година/рік

Ефективний фонд часу (Феф) робітника дорівнює номінальному фонду мінус плановані невиходи на роботу з поважних причин (тарифна відпустка, виконання державних обов'язків, хвороби й т.і.). Плановані невиходи на роботу не повинні перевищувати 15% від номінального фонду часу.

 година/рік

Розрахунок необхідної кількості основних виробничих робітників для ненормованих робіт здійснюється   з   урахуванням   кількості   робочих   місць   або кількості апаратів, що обслуговують, і норм обслуговування.

При цьому використовується формула:

де Ря    - добова потреба в основних робітників, чол/сут;

А - число апаратів, що обслуговують, шт;

Ноб - норма обслуговування,  що показує, скільки апаратів може обслужити одна людина, ап/чол;     

n - число змін.

Норма обслуговування (Нобсл) - кількість однотипних машин, що повинен обслужити один робітник у перебігу зміни, визначається по формулі:

де t - перекриває время, що, тобто  час протікання процесу без участі робітника;

to6сл - час, що перекриває не, тобто час протікання технологічного процесу під безпосереднім спостереженням робітника.

Дисольвер (1):

шт/чол;

чол/доб.

Змішувачі готування розчину цільових добавок і постановки на ”тип” (2):

шт/чол;

чіл/доб.

Таблиця 10.7 - Чисельність основних робітників

Найменування професій

Кількість устаткування, шт

Норма обслуговування, шт/чол

Число змін

Явочна кількість робітників

Облікова кількість робітників

Основні робітники:

Апаратники (1)

2

2

2

2

3

Апаратники (2)

6

4

2

3

4

Пом. апаратника

2

2

3

РАЗОМ:

7

10

Допоміжні робітники:

Наладчик

2

2

3

Електрик

2

2

3

Різнороб

2

6

7

РАЗОМ:

10

13

УСЬОГО:

17

23