Грунтівка В-КФ-093: Характеристика продукції, матеріалів та напівпродуктів, страница 2

1

2

3

4

11. Ступінь перетиру в оліфі, мкм, не менш

15

3. Каолін КРТ

ГОСТ 19608-74

1. Зміст оксида заліза  Fe2O3, %(мас.), не більш

2. Зміст ангідрида сірчаної кислоти SO3, % (мас.), не більш

3. Зміст іонів Cl водній витяжці, % (мас.), не більш

4. Зміст іонів SO42 в водній витяжці, % (мас.), не більш

5. Зміст водорозчин- них солей % (мас.), не більш

6. Зміст вологи сухого збагачення, % (мас.), не більш

7. Зміст вологи мокрого збагачення, % (мас.), не більш

8. Зміст часток з діаметром еквіва- лентної сфери менш 5 мкм, %, не більш

9. Зміст часток з діаметром еквіва- лентної сфери більш 20 мкм, %, не більш

10. Залишок на ситі (№0056), % (мас.), не більш

0,5

0,2

0,01

0,05

0,1

0,7

5,0

90

1,5

0,2

4. Хромат стронцію

ТУ 48-4-239-72

1.  Зміст SrCrO4, %, не менш 

2. Фарбова здатність по відношенню до еталону, %, не менш

3. Залишок на ситі (№0056 К), % (мас.),

96

95

0,5

Продовження таблиці 3.2

1

2

3

4

не більш

4. Зміст дозволених домішок, %, не більш:

-  водорозчинних сульфатів у розрахунку на SO4 ;

-  хлора;

-  міді;

-  NO3

0,1

0,1

сліди

сліди

5. Хромат свинцю

КЖ –1

ГОСТ 478-75

1. Зміст CrO3, % (мас.), не менш

2. Зміст Pb, % (мас.), не більш

3. Зміст водорозчин - них  речовин, не більш, % (мас.)

4. Зміст летучих речовин, % (мас.), не більш

5. Фарбова здатність по відношенню до еталону, %, не менш

6. Вкривна здатність, г/см2 , не більш

7. Маслоємність, г масла/100г

8. рН водної витяжки

9. Світлостійкість, %, не більш

10. Питома електропровідність водної витяжки, мСм/см, не менш

11. Залишок на ситі (№0063), % (мас.), не більш

20

0,1

1,0

1,0

90

60

10,0 – 25,0

5,0 – 7,5

7

1,2 ·10-2

 

 

 

0,3

6. Сажа напівактивна ПГМ-33

ГОСТ 7885-68

1. Зміст вологи, % (мас.), не більш

2. Зміст золи, % (мас.), не більш

0,5

0,5

Продовження таблиці 3.2

1

2

3

4

3. Зміст залишку на ситі (№015 К), % (мас.), не більш

4. Питома умовна поверхня, м2/г, не нижче

5. Олійне число, мл/100г

6. Об’ємна маса гранульованої сажі, г/л, не менш

7. Зміст пилу в гранульованій сажі, %, не більш

8. Опір гранул до стирання, %, не менш

9. Оптична щільність бензинового екстракту

0,02

32 – 38

60 – 80

400

8,0

87

0,2

7. Ізопропи- ловий спирт

ГОСТ 9805-69

1. Щільність при

20 0С, г/см3

2. Межі кипіння:

-  початок, 0С;

-  кінець, 0С;

-  повнота відгону, % об., не менш

3. Зміст основної речовини, % (мас.), не менш

4. Зміст вологи, % (мас.), не більш

5. Зміст неграничних речовин, г Br/100 г розчинника

6. Кислотність в перерахунку на оцтову кислоту, % (мас.), не більш

0,785 – 0,789

80

84

95

99,5

0,5

0,01

0,001

3.1 Резидрол ВА-133

Резидрол ВА-133 являє собою продукт мелейнізації кополімера лляного й  дегідратованого касторового масла, модифікований каніфоллю. Випускається у вигляді розчину в ізопропанолі зі вмістом нелетучих речовин 64±1%. Кислотне число в перерахуванні на суху речовину становить 125-155 мг КОН/г. Призначений для виготовлення грунтівки В-КФ-093, що наноситься електроосадженням (алкідний плівкотвірник) [6].