Грунтівка В-КФ-093: Характеристика продукції, матеріалів та напівпродуктів

Страницы работы

Содержание работы

5. МАТЕРІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ УСТАТКУВАННЯ

5.1 Розрахунок матеріального балансу

Матеріальний баланс виробництва емалей, грунтівок або композиційних плівкоутворювальних речовин повинен складатися на кожен апарат або групу апаратів, у яких приготовляються напівфабрикати, що входять до складу завантажувальних рецептур вищевказаних продуктів з наступним перерахуванням видаткових норм на одну тонну напівфабрикату й готового продукту. При виготовленні емалей, грунтівок методом "концентрованих пігментних паст" і при виготовленні підколеровочних паст необхідно враховувати, що ці продукти мають свої завантажувальні рецептури, які в основній рецептурі закладені у вигляді індивідуальної сировини, тому матеріальний баланс кінцевого продукту повинен складатися з розрахунком напівфабрикатів, і втрат на стадіях виготовлення напівфабрикатів, все це повинно враховуватися у зведеній таблиці матеріального балансу.

При розрахунку матеріального балансу необхідно мати основну рецептуру емалі, грунтівки або композиційної плівкотвірної речовини, що містить в основі всі свої складові, а також розраховані рецептури "концентрованої пігментної пасти" або підколеровочної пасти й рецептуру складання емалі, грунтівки в змішувачі.

5.1.1. Основна рецептура грунтівки й характеристика вихідної сировини

Таблиця 5.1 – Вихідні дані компонентів грунтівки

Найменування компонентів

Рецептура грунтівки, % (мас.)

Щільність компонентів, кг/м3

Теплоємність компонентів, кДж/кг·К

Маслоємність пігментів, г/100г

1

2

3

4

5

6

1.

Резидрол ВА-133

(с.з.  64%)

71,5

1000

2,1

--

2.

Диоксид титану

11,8

4200

0,706

19

3.

Каолін

6,37

2518

0,899

44

4.

Хромат стронцію

0,5

3750

0,447

25

5.

Хромат свинцю

0,5

6000

0,375

18

6.

Сажа

0,63

2100

0,711

140

7.

Ізопропиловий спирт

8,7

780

2,13

--

                          РАЗОМ

100,00

--

--

--

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ, СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ ТА НАПІВПРОДУКТІВ

Грунтівка В-КФ-093 уявляє собою суспензії пігментів (двоокису титану рутильної форми, хромату стронцію, хромату свинцю, сажі) і наповнювача (каолін) у розчині смоли резидрол  ВА-133 з додаванням розчинника (ізопропилового спирту) [1] .

Грунтівка В-КФ-093 сіра випускається згідно ТУ 6-21-0204564-28-89. По своїй якості грунтівка повинна відповідати вимогам і нормам, зазначеним у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Нормовані показники грунтівки В-КФ-093

Найменування показника

Норма

1. Колір плівки грунтівки

Сірий, чорний. Відтінок не нормується

2. Зовнішній вигляд плівки 

Однорідна, напівглянсова, без зморшок, пухирів, кратерів, сторонніх включень

3. Масова частка нелетучих речовин, %

73±3

4. Ступінь перетиру, мкм, не більш

30

5. Седиментація

Осад, що зникає при легкому перемішуванні

6. Питома електропровідність 15%-розчину грунтівки, мкСм/см

1800

7. Проникна здатність, см, не менш

13,5

8. Час висихання до ступіня 3 при температурі (180±2) 0С, хвил., не більш 

30

9. Адгезія плівки грунтівки, бали, не більш

11

10. Міцність плівки при ударі, см, не менш

50

11. Міцність плівки при розтяганні, мм, не менш

7

При виробництві грунтівки В-КФ-093 використовується сировина:

1)  резидрол ВА-133 ;

2)  диоксид титану;

3)  каолін;

4)  хромат стронцію;

5)  хромат свинцю;

6)  сажа;

7)  ізопропиловий спирт.

Таблиця 3.2 - Характеристика сировини [10]

Найменування сировини, матеріалів та напівпродуктів

Міждержавний, державний чи галузевий стандарт, ТУ, регламент, методика

Показники, обов’язкові для перевірки, найменування та одиниці вимірювання

Регламентовані показники з допустимими відхиленнями

1

2

3

4

1. Резидрол ВА-133

ТУ 6-10-1705-79

1. Сухий залишок, % (мас.)

2. Кислотне число в перерахуванні на суху речовину, мг КОН/г

64±1

125-155

2. Диоксид титану Р–02

ГОСТ 9808-75

1. Зміст води, % (мас.), не більш

2. Зміст водорозчин - них  солей,  % (мас.), не більш

3. рН водної витяжки

4. Маслоємність, г/100г пігменту, не більш

5. Білина, умов.один., не менш

6. Вкривна здатність, г/см2 , не більш

7. Розбілююча здатність, умов.один., не менш

8. Зміст диоксида титану, %, не менш

9. Зміст диоксида титану рутильної форми, %, не менш

10. Залишок на ситі (№0045) після мокрого сіяння, %, не більш

0,3

0,4

6,5 – 8,0

25

94

40

1700

93

95

0,03

Продовження таблиці 3.2

Похожие материалы

Информация о работе